Illum previous editions

ILLUM 13 February 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1450611

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 27

12 intervista IL-ĦADD 13 TA' FRAR 2022 • illum 'It-tiġdid fil-PL qed isir mhux għax jixtiequ L-ILLUM tintervista lil Joe Giglio wieħed mill-aktar kandidati popolari u promettenti tal-Partit Nazzjonalista. Kif sejjer fuq id-distrett? Il-PN qed isemma' biżżejjed leħnu? Stenna li jkun co-opted hu? Lest jikkontesta għal kariga għolja fil-PN? YENDRICK CIOFFI L-elezzjoni tinsab fi qrib u għalhekk il-gazzetta ILLUM għażlet li tpoġġi bilqiegħda ma' wieħed mill-aktar kandidati promettenti tal-Partit Nazzjonalista, l-Avukat Joe Giglio. Giglio se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali fuq id-disa' u l-għaxar distretti elettorali, li ma huma faċli xejn. Giglio se jkollu jikkompeti ma' Jason Azzopardi, Karol Aquilina, Robert Arrigo, Kristy Debono u Karl Gouder, fost oħrajn. L-ILLUM tibda tistaqsi lil Giglio dwar dan il-fatt u anke dwar dak li qed jgħidulu n-nies meta jżur id-djar tagħhom. Il-kandidat ikkonferma li d-distretti li se jikkontesta fihom huma "diffiċli ħafna" u ammetta li l-kompetizzjoni se tkun waħda kbira. Saħaq li n-nies tad-distretti tiegħu qed jimu li l-Partit Laburista "ħa deċiżjonijiet li ma kinux fl- interess nazzjonali" u insista li huma għatxana biex jisimgħu aktar dwar dak li għandu x'joffri l-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk, Giglio insista li n-nies huma għatxana wkoll biex jaraw lill-Partit Nazzjonalista jiġġedded. "Xi kultant jilmentaw li mhux jisimgħu biżżejjed lill-PN jew inkella ma jimuhx," saħaq Giglio. Ammetta li l-akbar problema hija li l-messaġġ tal- Partit Nazzjonalista mhuwiex qed jasal biżżejjed għax huwa maħnuq. "Ix-xandir nazzjonali huwa mmexxi minn persuni li kulħadd jaf x'inhuma, tant li l-PN kellu jiaħ kawża kostituzzjonali biex jindirizza dan l-iżbilanċ. L-amministrazzjoni Laburista tuża t-taxxi tagħna biex tagħmel il-propaganda tagħha nnifisha. Dan qalu l-Kummissarju tal- Istandards u anke l-Awtorità tax-Xandir. Mit-taxxi tagħna, il-Gvern nefaq miljun ewro biex jagħmel propaganda dwar il- Baġit," insista Giglio. Kompla jisħaq li l-PN mhuwiex qed jikkompeti biss mal-midja soċjali tal-Partit Laburista, imma mal-midja soċjali ta' kull Ministru li hija sponsorjata mit-taxxi tan- nies. 'Dnub li fl-2017 insejna l-programm elettorali u tkellimna fuq korruzzjoni biss' L-ILLUM twaqqfu. Tistaqsih jekk jagħmilx sens li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jwaħħal fix- xandir nazzjonali. Huwa l-mezz ta' kommunikazzjoni l-problema, jew inkella l-messaġġ innifsu li mhuwiex dak li jridu jisimgħu n-nies? "Jista' jkun dak li qed tgħid inti. Imma ma naqbilx ma' min jgħid li l-PN qed jitkellem biss fuq korruzzjoni. Qed jitkellem ħafna fuq it-tberbiq tal-flus, il-meritokrazija, l-għoli tal-ħajja. Qed joħroġ bi proposti. Eżempju klassiku kien ir-replika ta' Bernard Grech għad- diskors tal-Baġit, li fih ħabbar ideat u proposti. Irridu noqogħdu attenti biex mhux nemmnu biss l-ispin tal- Partit Laburista," insista Giglio. Qabel magħna li kienet ħasra li, fl-aħħar elezzjoni ġenerali, jiġifieri dik tal-2017, il-PN kważi nesa l-manifest elettorali tiegħu biex tkellem biss fuq il-korruzzjoni. "Kien hemm manifest elettorali miżgħud bi proposti u li ħadd ma jaf x'inhuma għax tkellimna biss fuq korruzzjoni. Minn dak iż- żmien imxejna 'l quddiem. Inħolqu l-clusters li qed joħorġu b'ħafna proposti," insista Giglio. Għoli tal-ħajja u ċekkijiet ... 'Ma nistgħux nieqfu biss mal- ħobż u l-ħalib' Tkellimna fuq l-għoli tal-ħajja u l-famużi ċekkijiet li se jkun qed iqassam il-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li bżar fl-għajnejn. Anke l-eks Ministru Tonio Fenech ħareġ jikkritika din il-miżura. Bernard Grech bilkemm lissen kelma dwar dan. Sadanittant, il-Gvern qed jidher li għamel xi ħaġa u l-PN xejn. X'qed joffri l-PN aktar mill-PL? Giglio insista li l-Partit Nazzjonalista indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matulha spjega l-proposti tiegħu biex jindirizza l-għoli tal-ħajja. Fakkar li l-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed li jieqaf darba'għal dejjem jikkalkula ż-żieda għall-għoli tal-ħajja bil- mekkaniżmu tal-COLA. "Il-Gvern ilu disa' snin u għadu ma għamel xejn dwar dan. Il- PN qed jagħmel impenn li din tkun riveduta darba għal dejjem. Iż-żieda ma tistax tibqa' tkun ikkalkulata biss fuq il-ħobż u l-ħalib," saħaq l-Avukat Giglio. Propju għalhekk, kompla jispjega, li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem fuq il-prinċipju tal- Living Income li jikkalkula d-dħul li għandha bżonn familja jew persuna biex tgħix ħajja diċenti u jkollha kwalità tal-ħajja tajba. "Illum irridu wkoll ninkludu l-Internet li huwa essenzjali, is- subscriptions għall-istazzjonijiet televiżivi, il-kirjiet u ħafna affarijiet oħra li huma parti minn ħajjitna," saħaq Giglio. "Mhuwiex minnu li l-PN qal biss li l-Gvern qed iberbaq il-flus. Ngħiduha kif inhi, it-tberbiq ukoll għandu impatt fuq l-għoli tal-ħajja. Kieku ma berbaqnix, l-injezzjoni ekonomika tal-Gvern, kienet tkun ferm għola u aktar relevanti." Dwar il-kwalità tal-ħajja, Giglio kompla jisħaq li l-PN fl-aħħar snin, tkellem ukoll dwar il-fatt li l-ekonomija spiċċat tiddependi fuq l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin u li dan wassal biex il-ħlas u l-kundizzjonijiet tal- ħaddiema Maltin jinżammu baxxi. 'Għax ma għandux l-appoġġ tal-maġġoranza, ma jfissirx li n-nies mhux jagħtu kas lill-PN' Fid-dawl ta' dan, l-ILLUM terġa' tistaqsih x'se jagħmel il-PN biex iwassal dan il-messaġġ għax kollox qed jindika li mhux jasal. Jista' jkun li n-nies mhux jieħdu lill-PN bis-serjetà għax issa ilu żmien jitlef elezzjoni wara l-oħra bi kbir? Ma qabilx magħna li l-Partit Nazzjonalista mhux jittieħed bis-serjetà. Saħaq li anke jekk il-PN ma għandux l-appoġġ tal- maġġoranza, ma jfissirx li mhux jagħtu kas dak li qed jgħid. "Żgur li l-mezz li bih l-aħbarijiet jasal għand in-nies, joffri aktar opportunitajiet lill-Gvern milli lill-Partit Nazzjonalista. Jekk żewġ min-nies qegħdin f 'foresta u qed jagħjtu, jekk wieħed għandu leħnu aktar b'saħħtu u jinstema' iżjed, ma jfissirx li l-ieħor mhux qed jgħajjat ukoll," kompla l-kandidat. Tiġdid fil-PN: 'L-elettorat se jkollu għażla' Morna lura għad-distretti li fuqhom se joħroġ Giglio u l-fatt li fi kliemu, in-nies iridu jaraw lill-PN jiġġedded. Imma kemm iġġedded il-PN? L-ILLUM tistaqsih fuq kandidati tad- distrett tiegħu, bħalma huma Jason Azzopardi u Karol Aquilina li diġà kienu hemm meta l-PN tilef bi kbir. Dawn ma għandhomx jagħmlu spazju għal nies ġodda? Giglio insista li fuq kull distrett Joe Giglio. Ritratt meħud minn James Bianchi

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 13 February 2022