Illum previous editions

ILLUM 3 April 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1463652

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 3 TA' APRIL 2022 • illum Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Libra ser ikun il- mument li verament twettaq aħjar dak li hemm bżonn. Għalkemm tħossok xi it konfuż, finalment ġewwa fik tħoss li hemm ħtieġa ta' tibdil u dan sabiex int tkompli tevolvi fit-twettieq li hemm riesaq lejk. Analizza sew. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Taurus. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Opal. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Scorpio huwa dak il-mument li tkompli issaħħaħ ir- relazzjoni li int qiegħed tesperjenza fil-mument. Ovvjament għandek tgħaraf u tanalizza dak li esperjenzajt fil-passat sabiex il- kuntentizza li tant tixtieq tkun il-qofol għas sodisfazzjon futur tiegħek. Analizza. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil- ħajja tiegħek ġej minn Virgo. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi r-Ruby. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Sagittarius trid tgħaraf eżattament x'inhu l-aħjar għalik bejn il-ħin li int qiegħed twettaq mal-kollegi u ħbieb għal dak il-ħin li int qiegħed twettaq ma' dawk l-aktar viċin tiegħek. Huwa f 'dan il-mument li trid tgħaraf issib bilanċ f 'dan l-iżbilanċ. Wettaq rifflessjoni profonda. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Aries. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Jade. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Capricorn huwa dak il-mument li trid tgħaraf aħjar it-tqassim finanzjaru tiegħek u dan minħabba li fil-preżent int qiegħed tesperjenza diffikultajiet finanzjarji. Għalhekk għaraf tajjeb li f 'dan il-mument opportun li tieqaf u twettaq analizi profonda ta' l-infieq tiegħek. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Libra. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Pearl. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Aquarius ser ikun il-waqt li tanalizza aħjar aktar il-ħin sabiex tibda twettaq xi eżerċizzji. Inti taf li minn meta bdejt il-ħidma ta' aktar responsabbilta' din fixklet l-iskeda li kellek u għalhekk issa li dħalt sew fit-twettieq ta' din ir-responsabbilta' jkun tajjeb li ssib ħin għal-eżerċizzju meħtieġ. Analizza. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Leo. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi s-Sunstone.Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan in new moon ta' zodjaku ta' Aries għalik Pisces ser jatik iċ-ċans tajjeb u utli li int min issa tibda torganiżża aħjar kemm il- ħajja personali tiegħek kif ukoll dak it twettieq lejn il- ħidma, int qed tgħaraf li hemm bżonn aħjar ta' organiżżar u għal hekk dan huwa il- waqt opportun għalik li twettaq dan. Għamel rifflessjoni profonda. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Scorpio. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi t-Turqoise. Namaste L-EWWEL NEW MOON GĦAL DAN IL-KALENDARJU ŻODJAKU 2022-23 MILL-ĦADD 3TA' APRIL SAS-SIBT 8 TA' APRIL Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik l-istess Aries ser jagħmlek tgħaraf bejn dak li int qiegħed tħoss ġewwa fik għal dak li int qiegħed taffaċja fir-realta'. F'din it-taqbida int trid tgħaraf tajjeb x'inhu l-aħjar li twettaq jekk dak li qiegħed tħoss ġewwa fik jew tkompli għaddej b'dak li għandek fil-preżent. Wettaq analiżi profonda. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Cancer. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Aquamarine. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Taurus trid minn issa tibda tanalizza fejn tista' tnaqqas mir-rutina twila li int għandek. Inti qiegħed ikollok spazju biżżejjed għal ta' madwarek u dan jista' jkun kaġun ta' konsegwenzi. Għalhekk issa għandek ċans twettaq dak il-bilanċ sabiex tevita kumplikazzjonijiet. Wettaq rifflessjoni. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Pisces. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Moonstone. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Gemini ser ikun mument sabiex tgħaraf tikkumbatti sitwazzjoni li dħalt fiha u f 'dawn il-ġimgħat qiegħed tkun ta' tfixkil għal kumplament ta' dak it-twettieq meħtieġ minnek. Għalhekk issa huwa dak il-waqt li tgħaraf aħjar lilek innifsek u tibda tiffoka fuq dawk il-ħtiġijiet ta' tkattir. Analizza dan sew. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Sagittarius. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi s-Sapphire. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan in-new moon taż- żodjaku ta' Aries għalik Cancer ser jagħmlek tgħaraf kemm int għandek bżonn tiffokka mhux biss fuq il-madwar tiegħek iżda li tiffoka fuqek innifsek. Int ma tistax tibqa' tiffoka fuq l-oħrajn ta' madwarek u tabbanduna lilek innifsek. Għalhekk dan huwa dak il-mument ta' għarfien profound għalik innifsek. Analizza dan tajjeb. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil- ħajja tiegħek ġej minn Aquarius. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi l-Amethyst. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Leo ser ikun waqt idejali li dak li kont konfuż dwaru issa ser tgħaraf tieħu dik id-deċiżjoni u d-direzzjoni ideali għalik. Dan huwa l-aħjar mument li int trid tgħaraf timxi lejn dik id-direzzjoni idejali u din taf tkun okkażżjoni ta' tkattir aktar milli maħsub. Irrifletti sew. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Capricorn. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi r-Rose Quartz. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aries għalik Virgo ser ikun il-mument ta' riflessjoni sabiex tgħaraf aktar il-valur tal-ħajja. Huwa vera li trid twettaq l-aħjar fil-ħidma tiegħek pero' trid tgħaraf ukoll l-ispazju tiegħek. Trid twettaq analażi profonda ta' kemm għandek ħin għalik personali u ta' rilassament. Wettaq rifflessjoni profonda. Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Gemini. L-aktar kristalla ideali għalik bħalissa hi t-Topaz. Namaste Kompetizzjoni b'aktar rigali għalik Irbaħ wieħed minn 7 RIGALI fosthom, Tlett Pubblikazjonijiet ta' PaulJon, Pakett tal Kristali jew Tlett Tratttamenti ta' Sbuħija jew Tlett Fittness Classess mingħand Graziella Miruzzi "Angels & Crystals" Beauty & Wellness Salon, Marsascala Kull ma' għandek tagħmel huwa li twieġeb għal din il-mistoqsija: In New Moon jibda fit-2 ta', fit-3 ta' jew fl-1ta' April ? Ibgħat it-tweġiba tiegħek lil PaulJon, "ILLUM" Po Box 27, Paola jew SMS fuq 79495804 - 99013600. Namaste L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 April 2022