Illum previous editions

ILLUM 17 April 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1464864

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 23

22 oroskopju IL-ĦADD 17 TA' APRIL 2022 • illum Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Libra huwa mument li tpoġġi bil-qegħda u twettaq rifflessjoni profonda ta' dak li hemm madwarek fil-preżent. Tgħaraf li hemm bżonn li twettaq tibdil u li hemm bżonn ta' aktar spazju għalik innifsek peress li dan mhux qiegħed issibu. Għalhekk ieqaf u wettaq rifflessjoni profonda sabiex tkun f 'qagħda aħjar għal aktar tkattir. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil- ħajja tiegħek ġej minn Pisces.Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Scorpio huwa dak il-mument li ma' tistax toqgħod dejjem fuq direzzjonijiet mibgħuta lilek. Int kapaċi fil-ħiliet tiegħek u għalhekk wasal iż-żmien li int turi x'taf. Tibżax twettaq dan. Ovvjament kull bidu fih l-iebes tiegħu imma int persuna ta' kapaċita' u motivata u għalhekk wasal il- mument li turi x'taf. L-aktar jum ideali għalik huwa is- Sibt. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Libra.Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aries għalik Sagittarius hija ġimgħa fejn għalkemm int dejjem tipprova tagħti l-aqwa li tista' f 'imħabbtek. Ovvjament dan għandu jkun rikkonoxxut u mhux titieħed for granted. Int taf li jixraqlek aħjar u għalhekk issa l-waqt li tkun kapaċi tesprimi lilek innifsek sabiex dak li hemm jisaħħaħ u mhux bil-kontra. L-aktar jum ideali għalik huwa il- Ħamis. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Cancer.Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aries għalik Capricorn huwa dak il-waqt li tgħaraf aħjar il-mument oppurtun li twettaq bidla fil-madwar tiegħek. Dan jista' jkun kemm fil- mod ta' kif tilbes u kemm fil-mod ta' kif ser tibda' tiekol u kif tgħaraf li jkollok ħin ta' rilassament. Dan huwa dak il- mument oppurtun sabiex ħajtek tibda' direzzjoni ġdida. L-aktar jum ideali għalik huwa it-Tlieta. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Aries. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik Aquarius hija l-okkażjoni li int trabbi l-kuraġġ u d-determinazzjoni sabiex tgħaraf aħjar x'inhu l-bżonn tiegħek. Ma tistax tkun ta' sodisfazzjon lejn ħaddieħor u ġewwa fik tħossok imkisser. Taf li finalment il-kuntentizza mhux hemm. Għalhekk ibni l-kuraġġ li int tkun kapaċi taħseb għal-futur tiegħek. L-aktar jum ideali għalik huwa it-Tlieta. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Gemini.Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aries għalik Pisces huwa mument li tħoss li għandek bżonn dak il-break għal aktar motivazzjoni kemm fik innifsek kif ukoll għal madwar tiegħek. Tajjeb li tippjana għal vaganza qasira sabiex f 'dawk il-ġranet int tkun tista' tistabilixxi aħjar dik in-neċessita' meħtieġa. Din il- pawża hi meħtieġa għal l-istabilta' tiegħek. L-aktar jum ideali għalik huwa il-Ġimgħa. Iż-żodjaku li ser tagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Leo. Namaste L-AĦĦAR ĠIMGĦA FIŻ-ŻODJAKU TA' ARIES MILL-ĦADD 17 TA' APRIL SAS-SIBT 24 TA' APRIL Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik l-istess Aries ser ikun dak il-mument li int issa għandek tgħaraf kemm l-intenzjonijiet tiegħek kif ukoll id-direzzjonijiet tiegħek. Dawn huma żewġ fatturi mportanti li int għandek twettaq. Għalhekk għandek bżonn twettaq rifflessjoni profonda sabiex b'hekk int tkun ukoll f 'qagħda aħjar għal dak li hemm riesaq lejk. L-aktar jum ideali għalik huwa it-Tnejn. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Capricorn. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik Taurus ser ikun il-mument idejali li tfittex aktar il-bżonnijiet personali tiegħek. Huwa l-mument li int trid tgħaraf eżattament x'hemm nieqes, x'hemm bżonn, x'inhi n-neċessita għalik u jekk hemm bżonn li tieħu pawża żgħira għamel dan. L-importanti għalik f 'din il-ġimgħa hu li tgħaraf dak il-bżonn personali. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Virgo. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik Gemini ser ikun il- waqt li tkompli tikkumbatti l-ostakli li qiegħed tesperjenza f 'diversi sitwazzjonijiet li mhux is-soltu tkun qiegħed tesperjenza. Minn naħħa għandek tgħaraf sew dawn l-esperjenzi ta' kif int qiegħed taġixxi sabiex meta fil-futur terġa' tħabbat wiċċek fl-istess esperjenzi tgħaraf aktar dan. Iżda int kompli emmen fik innifsek, kompli kun determinat sakemm finalment jirnexxilek tgħeleb dawn l-ostakli. L-aktar jum ideali għalik huwa is-Sibt. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Sagittarius. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aries għalik Cancer huwa dak il-mument li tgħaraf aħjar il-pożizzjoni tiegħek fl- imħabba. Xi kultant qiegħed tħossok maqbud bejn żewġ toroq li qegħdin ippoġuk f 'pożizzjoni nċerta iżda issa huwa l-waqt li tgħaraf eżatt x'inhu l-aħjar għalik. Ma tistax issib kuntentizza jekk ma' tgħarafx dak li huwa essenzjali għalik. L-aktar jum ideali għalik huwa il-Ħamis. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Aquarius. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik Leo trid tgħaraf aħjar il- pożizzjoni finanzjarja tiegħek. Ma tistax tinżel sal-qiegħ imbgħad wara tieħu deċiżjoni jew direzzjoni. Issa għadek biċ-ċans li int twettaq analiżi profonda tas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek sabiex tkun kapaċi tikkontrolla aħjar il-bilanċ tal-infieq. Għalhekk għandek twettaq pjan qabel is-sitwazzjoni tkun aktar ikkomplikata. L-aktar jum ideali għalik huwa il-Ġimgħa. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Scorpio.Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aries għalik Virgo hija ġimgħa ta' għarfien profond dwar twettieq li int tista' twettaq fix-xhur li ġejjin. Iż- żmien itir u għalhekk minn issa int għandek issib spazju sabiex tanaliżża b'għaqal dak li huwa biss ta' ħtieġa fil-ħajja tiegħek. Forsi wasal iż-żmien li tagħmel pawża minn ċertu attivita' sabiex tanaliżża aħjar il-pożizzjoni futura tiegħek. L-aktar jum ideali għalik huwa it-Tnejn.Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Taurus.Namaste KOMPETIZZJON TAL-GĦID GĦALIK! Irbaħ wieħed minn 7 rigali fosthom, • Tlett pubblikazjonijiet ta' PaulJon • Tlett tratttamenti ta' sbuħija jew Fitnes Classes minn għand Graziella Miruzzi • Pakett ta' kristalli. Kull ma' għandek tagħmel huwa li twieġeb għal din il-mistoqsija: Iż-żodjaku ta Taurus jibda' fis-17, fid-19 jew fl-20 ta' April? Ibgħat it-tweġiba tiegħek lil PaulJon, "ILLUM" Po Box 27, Paola jew ibgħat SMS fuq 79495804 jew 99013600. L-GĦID IT-TAJJEB! L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 April 2022