Illum previous editions

ILLUM 22 January 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1490636

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 23

22 oroskopju IL-ĦADD 22 TA' JANNAR 2023 • illum Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Libra ser ikun il-waqt għal dawk l-opportunitajiet ġodda fil-karriera tiegħek fejn dan għalik ser ikun xenarju għal tibdil pożittiv. Pero' issa aktar minn qatt qabel int trid tkun ferm iffokat sabiex tkompli tkabbar il-madwar tiegħek u għalhekk tajjeb li tħejji sew. Irrifletti. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Libra huma l-kannella u l-oranġjo. Libra huma magħrufin għal flessibilta' tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Scorpio ser iffisser li int għandek tgħaraf aktar dwar diversi ċaqlieq li hemm riesaq lejk. Għalhekk issa aktar minn qatt qabel trid tgħaraf tanalizza sew sabiex mir-riżultati tħoss is-sodisfazjon tant meħtieġ, pero' trid tgħaraf ukoll iżomm il-bilanċ madwarek. Żbilanċ jaf joħloq komplikazjonijiet u għalhekk analizza. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Scorpio huma l-isfar u vjola. Scorpio huma magħrufin għal burdata stabbili tagħhom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Sagittarius ser ikun mument li tgħaraf iżjed. Dan huwa dak il-mument li int ser tgħaraf aktar lilek innifsek sabiex b'hekk int tkun kapaċi tasal għal dawk il-konklużjonijiet tant mixtieqa minnek. Għalhekk tibżax minn dan il-pass u għaraf aktar bl-abbilta' li inti għandek u emmen fejn int verament tixtieq tasal. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Sagittarius huma l-abjad u l-blu. Sagittarius huma magħrufin għal l-għarfien tagħhom lejn l-oħrajn. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Capricorn ser ikun il-waqt fejn int trid tgħaraf sew dak li tixtieq u mhux dak li ħaddieħor jixtieq minnek. Riesaq aktar il-waqt li int tgħaraf tegħleb il-biża, iżda trid tgħaraf temmen li int kapaċi tasal il- quddiem. Ovvjament kull pass fih is- sagrifiċċju tiegħu iżda wara dan żgur ser tkun tħossok f 'aktar stabbilta'. Għamel riflessjoni. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Capricorn huma l-blu u r-roża. Capricorn huma magħrufin għad determinazjoni tagħhom. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-bidu tal-ħdax iż- żodjaku ta' Aquarius għalik l-istess Aquarius ser ikun ifisser li trid trattab xi deċiżjonijiet li int qiegħed tesperjenza. Fin-nuqqas ta' dan għalik jaf ikun ta' xkiel u għalhekk f 'dan il-mument trid tgħaraf tuża aktar moħħok. B'dan il-mod biss int tista' tkompli tħares il-quddiem f 'dik l-istabbilta' meħtieġa. Analizza. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Aquarius huma l-aħmar u l-kannella. Aquarius huma magħrufin għal attenzjoni li huma jagħtu. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-bidu tal-ħdax iż- żodjaku ta' Aquarius għalik Pisces ser ikun mument ta' rifflessjoni dwar il- pożizzjoni tal-madwar tiegħek. Għalhekk int trid tgħaraf taħseb b'aktar b'għaqal u jekk int jirnexxielek tagħmel dan int ser tkun kapaċi tgħaraf iżjed il-ħiliet tiegħek f 'dan l-istadju u dan jaf ikun ta' mera għal futur qarib. Irrifletti. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Pisces huma l-blu u l-oranġjo. Pisces huma magħrufin għal istabbilta' tagħhom. Namaste BIDU TAL-ĦDAX IŻ-ŻODJAKU TA' AQUARIUS MILL-20 TA' JANNAR SAT-18 TA' FRAR Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Aries ser ikun il-waqt ta' għarfien bejn dak li int esperjenzajt fil-passat għal dak li int qiegħed tesperjenza llum. Int għandek biss tiffoka fuq dak li int għaddej minnhu fil-preżent sabiex bl'esperjenza kollha li int għandek tgħaraf tkattar dak kollu li hemm riesaq lejk. Irrifletti. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Aries huma l-aħmar u l-isfar. Aries huma magħrufin għal abbilta' organizzata tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Taurus ser jagħmlek tirrifletti iżjed sew dwar dak li int għaddej minnhu sabiex b'hekk int tkun f 'qagħda aħjar biex tgħaraf tilqa għal dak li ġej fil- ġimgħat li ġejjin. Jekk taħseb li bħalissa għandek bżonn xi forma ta' gwida biex tgħaraf timxi aħjar fittex din il-gwida biex tkun ta' soluzjoni għalik. Analizza. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Aries huma l-kannella u l-blu. Taurus huma magħrufin għal l-ispontanjeta tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Gemini ser ikun perjodu ta' iżjed ippjanar dwar dawk l-opportunitajiet ġodda li kapaċi jiħulek diversi toroq. Iżda issa int trid tgħaraf temmen iżjed fik innifsek u fil- kapaċitajiet tiegħek sabiex tgħaraf aħjar dak it-tkabbir li int tant tixtieq. Għaraf biss li tkun aktar iffokat. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Gemini huma l-isfar u l-kannella. Gemini huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazjoni tajba. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Cancer ser jagħmlek aktar iffokat, attent u preparat minn dak li forsi ssoltu ma kontx tagħti dik l-importanza mixtieqa, għax is-sitwazjoni ta' madwarek qegħda tinbidel u għalhekk huwa mportanti li kull sitwazjoni, hi x'inhi tagħtiha dik l-attenzjoni meħtieġa sabiex tkattar l-istabbilta'. Irrifletti. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Cancer huma l-griż u r-roża. Cancer huma magħrufin għal abbilta' u t-twemmin fihom infushom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Leo ser jagħmlek tgħaraf iżjed il-bżonnjiet personali tiegħek u l-aktar dawk li jolqtu lilek direttament. Dan jaf jagħmlek tħossok aktar fil- profond tiegħek sabiex b'hekk int tkun aktar imħejji u tgħaraf tilqa għal dak li int qiegħed tħejji għalih b'mod aktar dirett. Analizza sew. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Leo huma l-isfar u lewn id-deheb. Leo huma magħrufin li huma nies umli u ta' determinazjoni. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius għalik Virgo ser jagħmlek tgħaraf aktar kif għandek tħejji għal dawk id-deċiżjonijiet li resqin lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Dan huwa perjodu ddelikat ħafna għalik u trid tgħaraf sabiex ma twettaqx deċiżjonijiet magħġla. Għaraf sew u żomm kalm u kawt fil-mod kif tiddeċidi. Analizza b'għaqal. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Virgo huma l-isfar u blu. Virgo huma magħrufin għal indipendenza tagħhom. Namaste BIDU TAL-ĦDAX IŻ-ŻODJAKU TA' AQUARIUS Ħafna jaħsbu li dan iż-żodjaku ta Aquarius huwa l-bidu tal-kalendarju żodjaku iżda dan mhux il-fatt. Għalhekk xtaqt inwieġeb lil ħafna minnkom li dejjem tistaqsu dan. Peress li ż-żodjaku ta' Aquarius huwa marbut ma' l-ewwel xahar tas-sena dak ta' Jannar ħafna jaħsbu li dan huwa l-ewwel żodjaku iżda r-risposta hija li l-bidu tal-kalendarju żodjaku jibda mill-21 ta' Marzu miż-żodjaku ta' Aries waqt li Aquarius huwa il- ħdax iż-żodjaku u huwa għalhekk li l-oroskopju li jien inwassal kull nhar ta' Ħadd fuq il-gazzetta ILLUM jibda miż-żodjaku ta' Aries għax huwa ż-żodjaku li jiftaħ il-bidu ta' l-oroskopju , nittama li b'hekk jingħaraf aħjar it-tqassim tal-kalendarju żodjaku. Iż-żodjaku ta' Aquarius li jibda il-Ġimgħa 20 ta' Jannar u jintemm is Sibt- 18 ta' Frar fejn jiġbor fih aspetti differenti mill-ħajja jew kultura tagħna , mill l-att Kristjan dan ilaqqana ma' l-ewwel festa reliġjuża, l-festa ta' San Pawl waqt mill l-att kulturali joffrilna jiem ta' brijju fil-ġranet tal- karnival,it-Tlieta 14 ta' Frar niċċelebraw jum il-maħbubin f'San Valentinu jum li jagħqad il-maħbubin f'armonija u passjoni. Iż-żodjaku ta' Aquarius jifforma parti ma' l-aqwa tlett żodjaki dawk ta' Libra u Gemini u dan ikompli jsaħħaħ meta flimkien jiffurmaw l-aqwa element mill-erba' elementi dak ta' l-arja. Is-Simbolu ta' dan iż-żodjaku ta' Aquarius huwa rrapreżentat fuq żewġ aspetti fejn għandek xbiha ta' persuna li għalkemm din ix-xbiha suppost tkun maskili taf issibha wkoll fi xbiha femminili u turina dik il-persuna li skont il-mitoloġija Griega li l-Allat tant inġibdu lejn il-qlubija ta' dan il-ġuvnot li tawh il- qawwa li jsaffina minn kwalunkwe enerġija negattiva u jimlina b'dik l-inspirazzjoni pożittiva li tant tkun meħtieġa. IKOMPLI L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 January 2023