Illum previous editions

ILLUM 2 April 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1496176

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 19

18 oroskopju IL-ĦADD 2 TA' APRIL 2023 • ILLUM Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Libra huwa mument li għandek tgħaraf sew x'tista titgħallem mill- esperjenzi tal-passat. Żgur li minn dawn hemm ħafna x'tista' tgħaraf u għal dak li int qiegħed tesperjenza fil-preżent. Ma hemm xejn ħażin li dak li esperjenzajt tkun kapaċi twettqu fil-preżent iżda minn aspett pożittiv. Iż-żodjaku li se joffrilek motivazzjoni ġej minn Sagittarius. Il-kristalla ideali għalik għal din il- ġimgħa hi l-Aquamarine. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Aries għalik Scorpio hija dik il- ġimgha li ser iġġieblek dik il-ħeġġa u determinazzjoni li tant għandek bżonn fil-preżent. Iż-żmien ta' monotonija ħallieħ warajk u issa għandek iċ-ċans tkattar dak li tħoss. Għalhekk għaraf ikkonċentra lejn il-pjanijiet li għandek. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Pisces. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Fire Gate. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Sagittarius hija ġimgħa li tgħaraf dak li huwa biss ta' ġid għalik. Int ma tistax tibqa miexi fuq dak li ħaddieħor ikun qiegħed jitlob minnek. Dan huwa l-waqt għalik biex tgħaraf timxi biss lejn dak li int tixtieq. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Leo. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Moonstone. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Capricorn huwa dak il-mument li tkompli miexi ma' dak li bdejd f 'dawn il-ġimgħat. Għalkemm għadek mhux konfidenti biżżejjed taqtax qalbek għax fil-ġimgħat li ġejjin ser tgħaraf issib dik il- kuntentizza. Iż-żodjaku li ser jofrillek motivazzjoni ġej minn Aries. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi Tigers Eye. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Aries għalik Aquarius hija ġimgħa fejn għalkemm qiegħed tafaċċja diversi ċirkostanzi u bħalissa mhux qiegħed f 'pożizzjoni tant tajba, xorta waħda trid tikkumbatti. Ibda minn dawk iċ-ċirkostanzi l-aktar ibsien biex issolvihom u żgur li tintela b'aktar ħeġġa għal bqija. Dan basta li tkun id-determinat. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Virgo. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Amber. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Pisces trid tagħmel analiżi profonda dwar it- tqassim finanzjarju tiegħek b'mod aktar ibbilanċjat. Għadek fiċ-ċans li jkun hemm bilanċ aħjar fil-mod kif tqassam il-finanzi tiegħek. Għaraf sew sabiex ma tagħddix minn dak li esperjenzajt fil-passat. Analizza. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Scorpio. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Onyx. Namaste IL-QAMAR KWINTA TAŻ-ŻODJAKU TA' ARIES L-OROSKOPJU MWASSAL MILL-ASTROLOĠISTA PAUL JON MILL-ĦADD 2 TA' APRIL SAS-SIBT 8 TA' APRIL Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Aries għalik l-istess Aries ser tkun dik il-ġimgħa li tagħtik iċ-ċans tgħaraf aħjar il-bilanċ ta' kif int tista' ssib aktar spazju għalik innifsek. Il-ħidma tiegħek hija bżonn, iżda l-ħin għal relass huwa bżonjuż għal saħħtek u għalhekk għaraf sib aktar ħin ta' relass għalik. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Cancer. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Jade. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik l-istess Taurus ser ikun mument li jdaħlek aktar fil-konfini profondi tal- madwar tiegħek. Issa għandek iċ-ċans tanalizza sew x'hemm bżonn jitwettaq sabiex iċ-ċirku sħieħ tiegħek ikun dak li int verament tixtieq u għalhekk wettaq dan b'għaqal. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni lejk ġej minn Capricorn. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Labradorite. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Gemini ser tkun fażi fejn trid tgħaraf tkun magħqud u determinat aktar sabiex tasal fejn int tixtieq u dan minħabba li int bħalissa qiegħed issib diffikulta sabiex tasal fejn verament int tixtieq. Għalhekk għaraf emmen iżjed fik innifsek. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Aquarius. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Lemon Quartz. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Cancer trid tgħaraf tkun aktar ibbilanċjat dwar dak li int qiegħed tesperjenza fil- preżent. Xi kultant ma tridx tkun rasek iebsa u trid tgħaraf tiem lil dawk ta' madwarek sabiex wara tkun tista' twettaq analiżi profonda u tasal għal dik il-konklużjoni. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni lejk ġej minn Taurus. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Black Opal. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Leo huwa mument li int tarbel sew dak li hemm jinħtieġ li jseħħ. Tibżax minn dak li jista' jseħħ wara dan. Żgur li dan ser ikun ta' tkattir f 'dik l-istabbilta' li tant tixtieq u għalhekk kun kuraġġuż u għaraf il-bidla. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Libra. Il-kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Cats Eye. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Aries għalik Virgo hija ġimgħa li grazzi għal dan iż- żodjaku int tista' ssib dak il-ħin għalik waħdek u tgħaraf eżattament x'inhu siewi għalik kemm għal ġimgħat li ġejjin kif ukoll għal futur tiegħek. Ftakar li ż-żmien ma jistenna lil ħadd. Analizza. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Gemini. Il-Kristalla ideali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Quartz. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON -Voucher għal Pubblikazjonijiet ta' PaulJon -Voucher għal Tratttamenti ta' Sbuħija jew Fitnes Classes minn għand Graziella Miruzzi Kull ma' għandek tagħmel huwa li twieġeb għal din il-misto qsija: Iż-żodjaku ta' Aries ma' min jikkombina fl-imħabba, maż- żodjaku ta' Libra, ma' ta' Sagittarius jew ma' dak ta' Virgo? Ibgħat it-tweġiba tiegħek ibgħat b'SMS fuq 79495804 jew 99013600 jew fuq il pagna ta' Facebook '' PaulJon13 '' Namaste L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 2 April 2023