Illum previous editions

ILLUM 5 November 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1510992

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 15

02 aħbarijiet IL-ĦADD 5 TA' NOVEMBRU 2023 • illum 02 aħbarijiet IL-ĦADD 1 TA' AWWISSU 2021 • illum SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Collis Williams Pharmacy, Valletta Vivien Pharmacy, Marsa Tal-Ħlas Pharmacy, Qormi Remedies Pharmacy, Birkirkara St. Anthony Pharmacy, Pietà Balluta Pharmacy, San Ġiljan Harley Pharmacy, Sliema Brown's St. Mary Pharmacy, Attard St. Albert Pharmacy, Għargħur Smiths PAMA Pharmacy, Mosta St. Simon Pharmacy, Buġibba Distinction Pharmacy, Paola Victory Pharmacy, Isla May Day Pharmacy, Żabbar Green Cross Pharmacy, Żejtun Central Pharmacy, Luqa Spiżerija Ħal-Mula, Żebbuġ Spiżerija Carmen, Dingli Abela's Pharmacy, Victoria, Gozo Lauretana Pharmacy, Għajnsielem, Gozo Airport Pharmacy, MIA, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 38˚Ċ L-INQAS: 26˚Ċ Temp Sabiħ Viżibilità Tajba Riħ Majjistral forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5 li jsir forza 5 lokalment forza 6 Baħar Ħafif li jsir moderat L-OGĦLA: 40˚Ċ L-INQAS: 27˚Ċ Temp Sabiħ Viżibilità Tajba Riħ Lbiċ forza 2 għal 3 lokalment forza 3 għal 4 li jsir Nofsinhar ix-Xlokk. Baħar Ħafif Albert Gauci Cun- ningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - 40 organizzazzjoni sportiva jingħataw għajnuna għal 60 proġett ta' enerġija effiċjenti 40 organizzazzjoni sportiva ibbenefikaw minn investiment ta' €1 miljun grazzi għal skema maħruġa mill-Gvern biex il-klabbs sportivi jinvestu f 'apparat u tagħmir aktar effiċjenti. Permezz tal-iskema, maħruġa mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma b'kollaborazzjoni ma' Sport Malta, 40 klabb wettqu aktar minn 60 proġett bl- għajnuna li ngħatat biex ikunu jistgħu jinstallaw sistemi moderni ta' dawl, heat pumps, appliances u pumping equipment. F'ċerimonja li saret fil-Padiljun tal-Basketball tal-Hibernians, il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima ppreżentaw rikonoxximent lill-klabbs b'tifkira tal-investiment li għamlu. Il-Ministru Miriam Dalli spjegat li l-konkorrenza għal din l-iskema kienet waħda b'saħħitha tant li ttieħdet id-deċiżjoni li jiġu allokati aktar fondi biex aktar proġetti ta' enerġija effiċjenti jkunu jistgħu jiġu implimentati. "Huwa ta' sodisfazzjoni għalina li ngħinu lil min irid ikun sostenibbli. L-investiment li qed isir għal operat aktar effiċjenti ma jfissirx biss kontijiet orħos, imma anke protezzjoni lejn l-ambjent u anqas ħela", qalet il-Ministru Miriam Dalli. Spjegat ukoll li b'kollox kien hemm mat-72 applikant u sa issa diġà ngħatat rifużjoni lil 40 klabb. 70 proġett diġà tlestew filwaqt li 50 oħra għadhom għaddejjin. Dawn l-investimenti jfissru li flimkien dawn il-klabbs qed jiffrankaw mal- €100,000 f 'kontijiet tal-enerġija fis-sena. Matul iċ-ċerimonja, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima faħħar il-pass 'il quddiem li 40 organizzazzjoni sportiva ħadu bl-għan li jinvestu f 'enerġija aktar sostenibbli. Huwa saħaq li permezz ta' dawn l-inizjattivi numru sostanzjali ta' organizzazzjonijiet sportivi u volontarji qed jibbenifikaw finanzjarjament, liema benefiċċju finanzjarju qed jerġa' jkun investit fil-komunità. "L-għan aħħari tagħna bħala Gvern huwa li nrawmu soċjetà sostenibbli f 'kull settur. Dak li qiegħda toffri din l-inizjattiva, fejn kemm is- settur ambjentali kif ukoll is-settur sportiv qed jibbenifikaw minn traħħis fil-kontijiet tad-dawl, ambjent aktar nadif u appoġġ finanzjarju b'saħħtu", qal is-Segretarju Parlamentari. Permezz ta' din l-iskema se tkun qed tiġi ffrankata mat-340 tunellata f 'emissjonijiet CO2 fis-sena, dan filwaqt li Malta tkompli tilħaq il-miri tal-Ġnus Magħquda, L-ERBA' KRISTALLI GĦAŻ-ŻODJAKU TA' SCORPIO SEBA VOUCHERS TA €7 GHALIK L-ewwel seba' qarrejja li jibgħatu Sms fuq 79495804 ser ikunu qed jingħataw Voucher ta €7 li jissarraf fil-Pubblikazjonjiet ta' PaulJon. L-ewwel seba' qarrejja li jibgħatu SMS fuq 99013600 ser jingħataw Voucher ta €7 li jissarraf ma' "Free Fitness Class ma Graziella Miruzzi". Grazzi tal-appoġġ TIEGĦEK għal din il-paġna. Namaste L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON It -tmien żodjaku ta' Scorpio bħal kull żodjaku joffrilna diversi aspetti interessanti li jiddistingwu differenza bejn żodjaku li jattu l-opurtnita li tali żodajku ikun ta benfiċċju partikulari fil-miri jew xewqat tagħna u propju f 'dan l-artiklu ser inkun qed inwassal il-kombinazzjioni tal-kristalli Kull aspett ma' kull żodjaku jiġbed ċertu interess iżda is- suġġett tal-kristalli jiġbed ċertu interess profond forsi aktar minn oħrajn u dan jidher mill- ħafna kummenti li nirċievi mingħandkom. Sfortunatment issib dawk il-ftit li jippruvaw iħalltu l-kunċett ta' dan il-benifiċċju naturali ta' dawn il-kristalli ma' xi twemmin partikluari! Il-kristalli huma sors sabiex negħbu kwalunkwe enerġija negattiva u f 'ċertu każi anke sors ta' fejqan. Għalhekk ma nħallux injornaza ta' ftit tfixkel il-vera benefiċċju pożittiv ta' dan is-sors naturali li ilu madwarna għal tant snin. F'dawn l-aħħar xhur f 'Malta qed ikun hawn aktar għarfien, kemm fiż-żieda ta' ħwienet li jbigħu dawn il-kristalli kif ukoll minn diversi seminars li jittellgħu minn żmien għal ieħor, b'hekk nibdew nifhmu il-vera kunċett tal-benefiċċji ta' dawn il-Kristalli lejn il bżonnijiet personali tagħna. F'dan l-artiklu ser ikun qiegħed inwassal dawk l-erba' kristalli kkumbinati ma' dan it-tmien żodjaku ta' Scorpio sabiex ngħarfu kemm dawn il-kristalli ivarjaw il-benficciji tagħhom minn żodjaku għal ieħor. L-Erba' kristalli kkumbinati ma' dan żodjaku huma dawn : TURQUOISE : LABRADORITE : MALACHITE : CHAROITE L-ewwel Kristal : Turquoise Din l-ewwel kristalla kombinata ma' dan iż-żodjkau ta' Scorpio toffri il-benfiċċju li tgħina nkunu aktar iffukati lejn il-miri tagħna kif ukoll tagħtina dak il-kuraġġ meħtieġ lejn deċiżjonjiet li jkun hemm bżonn jitteħdu kif ukoll tkun ta' difiża kontra enerġiji negattivi. Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huma il-Ħamis u s-Sibt u għall-aħjar riżultat ta' enerġija pożittiva din il- kristalla għandha titpoġġa fuq komodinda fuq in-naħa tax-xellug fil-kamra tas-sodda waqt li tinxtegħel bejn il- ħin tad-disgħa u l-ħdax ta' filgħaxija It-Tieni Kristalla : Labradorite Din it-tieni kristalla f 'dan l-istadju ta' dan iż-żodjaku ta' Scorpio hi kombinatta sabiex tgħinek tifhem aktar dawk il- ħsibijiet li jduru madwarek, tagħtik aktar direzzjoni ċara minn xi inċertezzi waqt li tgħinek għal irqad aħjar. Il-ġranet ideali għal din il- kristalla huwa dawk tat-Tlieta , il-Ħamis u tas-Sibt u għall- aħjar riżultat ta' enerġija pożittiva din il-kristalla għandha titpoġġa' kemm fil- karma tas-soda jew karma tar- rilass , waqt li tinxtegħel bejn il-ħin tas-sebgħa u l-ħdax ta' filgħaxija. It-Tielet Kristalla: Malachite Din it-tielet kristalla waqt dan iż-żodjaku ta' Scorpio toffrilek il-benefiċċji li taqtalek il-biża li int tista' tesperjenza, toffrilek bidla kif tiekol, kif tilbes kif taġixxi , barra li tagħmlek tikkomunika b'mod aħjar ma' oħrajn. Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huma t-Tlieta u l-Ħamis u din għandha tittpoġġa kemm fiċ-ċentru tad-dar kif ukoll waqt banju ta' rilass, tinxtegħel dejjem bejn il-ħin tas-sebgħa sal-ħin tal- ħdax ta' filgħaxija. Ir-raba kristalla : Charoite Din ir-raba kristalla għal dan iż-żodjaku ta' Scorpio toffri diversi aspetti, fosthom kif iżżomm il-ħajja tiegħek f 'bilanċ , kif tagħraf aħjar lilek innifsek, kif tagħraf ikel addat għalik, tgħinek ukoll jekk tħobb twettaq xi meditazzjoni partikulari. Il-ġranet ideali għal din il- kristalla huma t-Tlieta , il- Ħamis u s-Sibt. Din l-aħjar tintuża fil-kamra tas-sodda u tinxtegħel biss bejn il-ħinjiet tad-disgħa ta' filgħaxija sal-ħin tal-ħdax u nofs. Għal aktar informazzjoni bażika tista' ssibha fl-aħħar publikazzjoni tiegħi, '"Kristalli b'Rakkonti" jew ibgħat SMS fuq 79495804 jew tista' wkoll iżżur is-sit tiegħi www.pauljon13. com Namaste.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 5 November 2023