Illum previous editions

ILLUM 12 July 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1268414

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 12 TA' LULJU 2020 • illum L-Oroskopju taħt iż-żodjaku ta' Cancer Mill-Ħadd 12 ta' Lulju sas-Sibt 18 ta' Lulju Il-Mixja lejn il-Ħames Sena ta' din il-Paġna Ħmistax oħra bi pjaċir inkun qiegħed nagħlaq il-ħames sena mindu ppublikajt l-ewwel Oroskopju f 'din il-paġna ma' din il-gazzetta. Nista' ngħid li din il-paġna saret waħda mfittxa ħafna u żgur hi waħda mill-paġni favoriti tagħkom fil- gazzetta ''ILLUM''. Kien ħames snin ilu meta l-editur, is-Sur Albert Gauci Cunningham wera fiduċja fija sabiex nibda nwassal l-oroskopju ma' xi punti oħra. Għalkemm il-Corona Virus ħoloq diversi sitwazzjonijiet diffiċli u kelli nwettaq ħafna sagriffiċji, xota bqajt nwassal l-artiklu ta' l-oroskopju lilkhom il-qarrejja ta' din il-paġna. Għal dawn it-tlett ġimgħat li ġejjin ser nagħtikom rigali sabiex nuri l-apprezzament tiegħi lejkhom. Għalhekk f 'din l-ewwel ġimgħa, kull ma nixtieq minn għandkom hu li tiktbuli xi kummenti u idejat sabiex insaħħu din il-paġna. L-aktar sebgħa (7) ittri idejali jinagħataw il-Kalendarju Żodjaku tiegħi. Ibagħtu l-kummenti u idejat tagħkom lil PaulJon, PO Box 27, Paola. Żuru s-sit: www. pauljon13.com Mill-qalb ngħidilkom grazzi ta' l-appoġġ tagħkom. Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodjaku għalik Aquarius ser jagħmlek tagħraf iżjed il-kontroll tiegħek innifsek. Dan issa ser ibiddel b'mod differenti kif int ser tibda taġixxi. Ovjament dan ser juri ħafna differenza kemm fil-mod kif taħseb, kif ukoll kif ser tibda tiddeċidi dwar dak li ser tibda twettaq. Għalhekk irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 15, 16 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Virgo. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodjaku għalik Pisces ser jippermettilek tqawwi l-abbilta' tiegħek, b'hekk int tibda tagħraf aktar il-kontroll kemm tiegħek personali kif ukoll dawk tal-madwar tiegħek. Dan huwa perjodu fejn jista' ikun li int terġa tirbaħ dak li kont tli. Għalhekk aħtaf dan il-perjodu ta' kunfidenza fik innifsek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Dati ideali għalik din il- ġimgħa huma: 12, 14, 16 u 17. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Scorpio. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodjaku għalik Aries ser jagħmlek it aktar attiv mis-soltu. Fejn jekk is-soltu kont tieħu sitwazzjonjiet b'aktar kawtela, issa int ser tibda tħaffef dan il-proċess u għalhekk dan ikun iffiser li issa int għandek tibda tagħraf aktar dak li int ser tkun ser twettaq b'aktar abbilta' u direzzjoni. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 12, 15, 17 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Pisces. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodjaku għalik Taurus ser ikun il-waqt għal aktar bilanċ. Dan il-bilanċ ser ikun maqsum bejn it-tkattir fil-karriera tiegħek u bejn il-membri tal-familja tiegħek, fejn int ser tagħraf kemm dan il-pass huwa importanti fit-twettieq ta' aktar stabilta' madwarek. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Erbgħa. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 15, 16 u 17. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Gemini. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodjaku għalik Gemini ser jagħmlek xi it inċert minħabba inċertezza dwar jekk għandekx tkompli għaddej b'dak li kont qed twettaq jew tbiddel id-direzzjoni. Int issa trid iż-żomm lilek innifsek aktar kawt u prova wettaq bil-mod dak li int tixtieq. Int żgur kapaċi tasal fejn veru tixtieq tasal. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 14, 16 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Sagittarius. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodjaku għalik Cancer ser ipoġġik aktar iffokat dwar il-bidla ġdida li qed iseħħ madwarek. Din il-bidla ovvjament sejra iġġib bosta sitwazjonijiet ta' sfidi ġodda. Kollox ma' kollox trid tagħraf tkun iffokat biżżejjed sabiex b'abbita' kbira twettaq dak kollu li hemm bżonn. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 15, 17 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Taurus. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodjaku għalik Virgo ser ippoġġik f 'pożizzjoni komda sabiex int tkun tista' timxi b'dik ir-rankatura li suppost miexi bija fil-ħajja ta' madwarek. Ma' dan kollu, trid iżomm lilek innifsek iffokatt aktar mis-soltu sabiex ma' tikkommettix ċertu żbaliji li forsi jistgħu jkunu ta' xi konsegwenzi l-quddiem. Irrefletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 15, 16 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Aquarius. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodjaku għalik Libra ser jagħmlek tħossok aktar attiv mis-soltu minħabba opportunitajiet li qegħdin jersqu lejk. Għalhekk trid tagħraf iżjed tikkontrolla lilek innifsek. Kun aktar kawt ħalli b'hekk int tkun tista' tkompli tavvanza f 'dak li trid twettaq. Agħraf ż-żomm bilanċ għal madwar tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa t-Tnejn. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 14, 17 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Aries. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Iż-żodjaku għalik Sagittarius ser jagħmlek it aktar anzjuża. B'dan ser tibda tħossok li tkun trid li s-sitwazzjonijiet ta' madwarek jimxu b'pass aktar mexxej. Issa dan jaf ikun tajjeb sabiex int timxi aktar b'ritmu f 'dak li ġej. Pero' trid tagħraf tikkontrolla aktar lilek innifsek sabiex ma' tikkometti l-ebda żball. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 14, 17 u 18. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Cancer. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodjaku għalik Scorpio ser ikollu effett li jagħmlek tagħraf aktar il-madwar tiegħek iżjed mis-soltu. Għalhekk issa li int taf dan kollu għandek tagħraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek kif ukoll l-iżviluppi li ser iseħħu madwarek. B'hekk int tkompli tisaħħaħ u titkattar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 12, 15, 16 u 18. Iż- żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Libra. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Iż-żodjaku għalik Capricorn ser jagħmlek aktar iffokkat u ambizjuż. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba dak li riesaq lejk. Għalhekk issa trid turi aktar abbilta' qawwija f 'dak li trid twettaq. Żomm il-kontroll tal-madwar tiegħek taħt il-lenti. Agħraf li dan jaf ikun il-bidu ta' era ġdida għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 13, 15, 16 u 17. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Leo. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodjaku għalik Leo ser ikun ifisser li dan huwa il-mument oppurtun għalik. Għalhekk issa int trid tagħraf taħtaf dan iż-żmien li riesaq lejk sabiex tkun tista tkabbar il-madwar tiegħek kollu f 'dak li ilek tant tixtieq. Agħraf kun attent f 'dak kollu li ser twettaq. Irreffletti sew ma' kull pass li twettaq. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Ġimgħa. Dati ideali għalik din il-ġimgħa huma: 12, 14, 15 u 17. Iż-żodjaku li joffrilek aspirazzjoni pożittiva ġejja minn Capricorn. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 July 2020