Illum previous editions

ILLUM 25 October 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1302886

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 25 TA' OTTUBRU 2020 • illum Il-bidu taż-żodijaku ta' Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal-24 ta' Novembru X'joffrilek iż-żodijaku ta' Scorpio It-tmien żodijaku fil-kalendarju żodijaku ta' Scorpio joffri lil ħafna minnha għajnuna biex niffukaw kemm fuq il-madwar tagħna, fuq saħħitna u jagħtina wkoll inizjattiva sabiex nimmotivaw dak li waqajna lura fih. Iż-żodijaki ta' Pisces u Cancer ser ikunu fil-quċċata ta' din l-inizjattiva peress li jaqgħu taħt l-element tal-ilma. Grazzi għal dan, dawn it-tliet żodijaki għandhom erba' ġimgħat ta' motivazzjoni u jagħrfu dejjem li jkunu ffokati. Wara dawn ser ikollhom effett pożittiv u anke jagħrfu jadattaw iżjed iż-żodijaki ta' Sagiattarius, Aries, Tuarus, Leo u Libra. L-anaqas effett ta' dan ser ikun fuq iż-żodijaki ta' Capricorn, Aquarius, Gemini u Virgo fejn dawn iridu jagħmlu sforz akbar ta' tkattir. Iż-żodijaku ta' Scorpio jwassalna qrib ir-riflessjoni u l-apprezzament tal-ħajja. Għal aktar informazzjoni personali dwar kif iż-żodijaku ta' Scorpio jista' jkun ta' benefiċċju għalik ibgħat sms b'ismek u d-data tat-twelid fuq 79495804. Għal aktar informazzjoni tista' żżur is-sit www.pauljon13. com Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Aquarius ser jipprovdilek sfida fil-ħajja sabiex tagħraf hux vijabbli li timxi ma' dak li għandek madwarek illum jew tinbediex ħajja kompletament ġdida. Int ma tistax minħabba sitwazzjonijiet li ma tistax tikkontrolla titfa l-ħtija f 'ta' madwarek. Agħraf iżjed ir-responsabbiltà tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Aquarius huma magħrufin bħala nies ta' dettall. Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Pisces. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Pisces ser ikun żmien li trid tagħraf aktar l-impen fl-imħabba li hemm madwarek. Trid tagħraf tagħtiha l-ispazju li verament jixirqilha. Jekk dan ma tagħrafx tagħmlu jista' jkollok l-istess sitwazzjonijiet li kont ġarrabt fil-passat. Uża l-passat bħala mera u minn dan wettaq il-bilanċ meħtieġ. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Pisces huma magħrufin bħala nies sensittivi. Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Capricorn. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Aries ser ikun ta' pont bejn dak li għaddej madwarek fejn dan l-aħħar jidher li tli xi it il-kontroll. Issa dan għandu jservi ta' pont sabiex tagħraf aħjar dak li int tippossedi. Issa huwa ċ-ċans ta' tkattir iżda trid tagħraf sew lilek innfisek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa Aries huma magħrufin bħala nies ta' gwida Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Taurus Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Taurus ser jipprovdilek li tkun ċar dwar x'verament trid f 'ħajtek. Qed tipprova taħrab mir-realtà u dan mhuwa jiswik xejn. Taf li qed tikkrea ċirku ta' negattività li jista' jibda joħloq sitwazzjonijet ikkumplikati. Issa huwa l-mument li toħroġ minn dan kollu. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Taurus huma magħrufin bħala nies ta' komunikazzjoni pożittiva Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Libra Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Gemini ser ikun żmien ta' riflessjoni fuq il-ħajja kompluta ta' madwarek. Wasal il-mument sabiex tagħmel xi irtokki personali u dawn għandhom iservuk sabiex kompli tikber u tagħraf ħajtek, il-potenzjal u kemm għandek x'toffri. Agħraf L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis Gemini huma magħrufin bħala nies ta' moral effettiv Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Cancer Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Cancer ser jagħmlek tagħraf ittejjeb ħidmietek, tara x'hemm bżonn aktar u x'inhu vijabbli għalik. Dak li mhux naqqsu. Iffoka fuq il-karriera u agħraf sib bilanċ fil- ħajja personali tiegħek. Dan jista' jkun pass stabbli u ta' bilanċ għal dak li hemm madwarek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tleita Cancer huma magħrufin bħala nies ġentili Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Virgo Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Virgo ser jipprovdilek tagħraf tevita taqbida li riesqa lejk. Sabiex din ma tikkawżalekx problemi, mhux il-mument għal dan u għalhekk għandek tagħraf il- forma ta' gwida sabiex tevita dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn Virgo huma magħrufin bħala nies li jafu jimxu mal-mument Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Gemini Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Libra ser jipprovdilek sitwazzjoni fejn trid tagħraf tnaqqas minn pressjoni ta' ħidma li int involut fiha għax qed tagħraf li m'intix qed tlaħħaq ma' dak kollu li hemm madwarek u dan xi kultant qiegħed joħloq ċertu tensjoni madwarek li mhix tkun benefiċċjali. Agħraf ibbilanċja l-madwar tiegħek għal futur aħjar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Libra huma magħrufin bħala nies ta' tmexxija intensiva. Iż- żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Aries. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Sagittarius ser jgħinek tagħraf aktar il-bżonnijiet tiegħek. Jekk forsi ilek ma tagħti ħarsa lejn dak li għandek bżonn dan huwa l-perjodu li jagħtik il-ħeġġa għal dan. Skeda friska madwarek se tgħinek tkun aktar motivat. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis Sagittarius huma magħrufin bħala nies mmotivati Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Aquarius Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Scorpio stess ser ikun perjodu li jagħtik motivazzjoni personali u fil- karriera. Persuna li se tiltaqa' magħha ser tispirak aktar f 'dan ir-rigward. Dan ikun pass pożittiv ħafna għall- ħajja ta' madwarek. Hekk li se tagħraf il-kwalitajiet tiegħek irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn Scorpio huma magħrufin bħala nies immaġinattivi Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Leo Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Capricorn ser jgħinek tieħu deċiżjoni verament iebsa u din ser tiaħlek ċertu bibien li sa issa sfortunatament kienu magħluqin. Issa se terġa' tara kemm int kapaċi sabiex tibni l-karriera tiegħek. Tibżax minn dak il-pass anzi kun determinat. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt Capricorn huma magħrufin bħala nies ta' direzzjoni pożittiva. Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Sagittarius Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ta' Scorpio għalik bħala Leo ser jistimulak fit-tmexxija għaqlija li tant int magħruf għalija. Ser tingħata fortuna li jista' jkun li naqset xi it minn madwarek sabiex tagħraf tmexxi dak li huwa verament ta' bżonn. Jekk kont xi it inċert issa se terġa' tagħraf timxi kif verament tixtieq. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa Leo huma magħrufin bħala nies ta' fehma soda Iż-żodijaku li se jagħtik l-aktar kurraġġ ġej minn Scorpio Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 25 October 2020