Illum previous editions

ILLUM 11 April 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1360408

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 11 TA' APRIL 2021 • illum L-Oroskopju: l-Ewwel New Moon fiż-żodjaku ta' Aries Bejn il-Ħadd 11 ta' April u s-Sibt 17 ta' April L-ewwel New Moon f 'dan il-Kalendarju Żodjaku 2021-2022 F'dan iż-żodjaku ta' Aries joffrilna il-bidu ta' bosta aspetti mportanti fl-astroloġija, fosthom il-bidu tal-Kalendarju Żodjaku 2021-2022. Kellna l-ewwel qamar kwinta fit-28 ta'Marzu u issa f 'dan iż-żodjaku ta' Aries ser nesperjenzaw l-ewwel New Moon fit-12 ta'April. Dan l-ewwel New Moon ser ikun ta' aspirazzjoni ta' ħeġġa, ta' għarfien u ta' determinazzjoni għal idejat, pjanjiet jew proġetti li forsi diġa bdejna naqaw lura fihom f 'dawn l-ewwel xhur tas-sena. Propju huwa dan in-New Moon li ser jagħtina dik il-ħeġġa sabiex inkunu nistaw ngħarfu nkomplu mixjien lejn l-istabbilta' meħtieġa. L-aktar effett li dan in-New Moon ser ikollu huwa l-impatt barra ż-żodjaku ta' Aries ser jibbenefikaw ukoll iż-żodjaki ta' Aquarius, Leo, Capricorn, Libra, Sagittarius u Gemini. Dawn kollha ser jesperjenzaw dan l-impatt ta' dan l-ewwel New Moon. Tajjeb tkun taf li jekk trid tkun taf aktar informazzjoni dwar kemm tista' tibbenifika miż- żodjaku tiegħek kull m'għandek tagħmel huwa li tibgħatli ismek u data ta' twelid f 'ittra postali ndirizzata lill: PaulJon, '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Aquarius ser iġib taqlib. Se joffrilek oppurtunita' pożittiva li żgur tista' tkun bidu ta' aktar stabbilita'. Iżda l-ewwel int trid temmen iżjed fik innifsek li int ser tkun kapaċi tegħleb kull ostaklu li dan it-taqlib jista' jġib miegħu. Dan huwa żmien sabiex int tgħaraf aktar il-kontroll tiegħek innifsek lejn aktar stabbilita. Kuluri ideali għalik: l-abjad u l-isfar. Id-dati li huma ideali għalik huma: 13, 15 u 17. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Verdite. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Pisces ser iġiblek ċertu tibdil fil-ħsibjiet li ovvjament int trid toqod it aktar attent minn dak li forsi soltu ma kontx tagħti attenzjoni. Trid tgħaraf sabiex kull sitwazzjonijiet li bħalissa int qed tesperjenza trid tagħtija kull attenzioni għal dak li jista' jiżviluppa. Aħjar tkun aktar imħejji għax qatt ma taf x'jista' jseħħ minn dan. Kuluri ideali għalik huma: l-blu u l-isfar. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 14 u 15. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija t-Terraluminite. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Aries ser jagħmlek trattab aktar il-metodi li kont qed twettaq dan l-aħħar. Dan għaliex aktar minn qabel ser ikun hemm opputunitajiet ġodda jew int ser toħloq idejat ġodda għal karriera tiegħek. Għalhekk ovvjament int għandek bżonn ta' metodi ġodda. Għaraf aktar ikontrolla sabiex tavvanza aktar. Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: l-aħmar u l-kannella. Id-dati li huma ideali għalik għal din il- ġimgħa huma: 12, 15 u 16.Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija s-Sadalite. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Taurus ser ikun dak il-mument opportun li trid tgħaraf aktar li minn issa tibda timxi b'moħħok u mhux b'qalbek. Dan sabiex int tkun tista' timxi fuq dak li taħseb b'aktar għaqal. Jekk int jirrnexxilek tagħmel dan int ser tara kemm jistgħu jinfetħulek toroq ġodda li żgur ma kontx tobsor. Tajjeb li tirrefletti.Kuluri idejali għalik għal din il- ġimgħa huma: l-oranġjo u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13 u 15.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija s-Sapphire. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Gemini ser ikun għalik mument ta' iffokar. B'hekk dan ser joffrilek toroq aktar miuħa u opportunitajiet fil-karriera tiegħek. Għalkemm ser jersaq lejk xejra ta' tibdil pożittiv, int minn issa trid tkun moħħok ferm iffokat fuq dak kollu li riesaq lejk sabiex b'hekk int tkompli tkabbar l-istabbilita' tiegħek. Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: l-isfar u l-oranġjo.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 13, 14 u 16.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l- Obsidian Mahogany. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Cancer ser ikun mument li int trid tibda tiċċaqalaq aktar lejn l-istabbilita' ta' dak li int tant ilek tiffoka fuqu. Dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik dak is-sodisfazzion tant meħtieġ u tant mixtieq. Pero' issa int trid tgħaraf li żomm bilanċ ma' tkomplijja tal-ħajja ta' madwarek. Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: l-blu u l-isfar. Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13 u 14. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija n-Nummite. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Virgo ser ikun ifisser li minn issa int ser tibda tgħaraf aktar dak il-perjodu ta' madwarek b'aktar ħeġġa minn dak li kont tesperjenza s-soltu. Dan għalik ser ikun ifisser perjodu ta' stabbilita'. Għalhekk għaraf aħtaf din l-opportunita'sabiex tgħaraf timxi aktar lejn dak it-twettieq li int għandek bżonn bħalissa. Kuluri ideali għalik huma: l-oranġjo u l-kannella Id-dati ideali għalik huma: 13, 15 u 17.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Kunzite. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Libra ser ikun ifisser għalik li minn issa int għandek bżonn tgħaraf aktar il-bżonnjiet personali tiegħek u l-aktar dawk li lilek jaffetwawk dirrettament. Għalhekk għaraf ħejji sew lilek innifsek sabiex iddur waħda madwarek sabiex meta jasal il- mument ta' aktar pressjioni int tkun imħejji sew b'aktar stabbilita'. Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: l-blu u l-abjad.Id- dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13 u 14.Il- kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Jasper Black. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Sagittarius ser ikun ifisser għalik bosta ħsibjiet li int ser tħossok imfixxkel bejn l-esperjenzi li kellek fil-passat u bejn l-esperjenzi li int għandek fil-preżent. Dawn il-ħsibijiet jafu joħolqu it ta' konfużjoni. Għalhekk int għandek tiffoka biss fuq dak li int tgħaraf li huwa ta' ħtieġa għal dak li hemm riesaq lejk.Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: r-roża u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il- ġimgħa huma: 12, 13 u 15.Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija l-Fluorite. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodjaku għalik Scorpio ser ikun ifisser li minn issa int trid tibda tgħaraf timxi b'aktar għaqal u dan sabiex int tkun aktar iffokat mis-soltu sabiex ma tikkommettix ċertu żbalji meta taf li hemm il-possibilita' kbira li jersqu lejk prospetti pożittivi. Għaraf dan sabiex dan il-mument ikun ta' tkattir għal dak li int trid tagħti risposta dwaru.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni f ' ħajtek ġej minn Taurus.Scorpio huma magħrufin għal-preċiżjoni tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Capricorn ser ikun ifsser li minħabba ċertu nċertezza fil-madwar tiegħek, speċjalment dwar il-parti tal-karriera tiegħek, aktar mis-soltu ser tinħoloq xi it ta' tensjoni madwarek. Dan l-aktar li ħa jaffetwak huwa ma' kollegi. Issa jekk int trid tgħaraf tilqa' għal dan, din tkun biss fażi ta' it ġimgħat, iżda jekk ma tgħarafx tilqa' għal din is-sitwazzjpni, dan il-perjodu jaf ikun ferm itwal. Kuluri ideali huma: l-blu u l-vjola. Id-dati ideali għalik huma: 13, 14 u 16. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija d-Desert Rose. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan in New Moon għaż-żodjaku ta' Leo ser ikun ifisser li int għandek tibda tgħaraf u temmen iżjed fl'abbilita' tiegħek sabiex hekk din tibda tissarraf f 'dawk l-opportunitajiet li hemm imħejjien għalik. Int għandek tkun b'saħħtek biżżejjed sabiex tasal għal kull konklużioni. Għaraf kull aspett li issa int tista' tibda taddatta. Kuluri idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: l-aħmar u lewn id-deheb.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 12, 14 u 17.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Mugglestone. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 11 April 2021