Illum previous editions

ILLUM 9 May 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1369936

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 9 TA' MEJJU 2021 In-New Moon fiż-Żodjaku ta' Taurus Oroskopju mill-Ħadd 9 ta' Mejju sas-Sibt 15ta' Mejju F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Aquarius ser ikun dak il-mument li int tibda tgħaraf aktar il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek li dan l-aħħar bħal qisu bdiet tiżbilanċja u ovvjament qed toħloq ċerta pressjoni madwarek. Għalhekk issa trid tgħaraf tkun iffokat fit-tqassim finanzjarju tiegħek sabiex b'hekk terġa tinkiseb dik il-fiduċja tant meħtieġa. Irriffletti. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma: l-kannella u l-isfar.Id-dati ideali għalik huma dawn : 9, 13 u 14.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Leo. Namaste KOMPETIZZJONI F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Pisces ser ikun dak il-mument opportun li turi dik id-determinazzjoni kollha tiegħek. Għalkemm jista' ikun hemm minn madwarek li jgħarfu jkunu ta' għajnuna li tkun bżonjuża int trid tgħaraf li b'għaqal u b'ħeġġa tgħaraf tħares il- quddiem u mhux lura. Huwa dan li ser jagħmel id-differenza. Għaraf sew dan.Kuluri favoriti ma' Pisces huma: l-isfar u l-oranġjo.Id-dati ideali għalik huma dawn : 10, 12 u 13.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Scorpio. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Aries ser ikun dak il-mument ta' aktar iffukar lejn iżjed impenn u ta' preparazzjoni f 'dak li int taf li hemm riesaq lejk sabiex hekk int tkun tista' ttejjeb u tgħaraf aktar il-kapaċitajiet kollha tiegħek. Dan issa ser ikun il-waqt fejn int ser tkun taf fejn sejjer. Għandek tgħaraf li din taf tkun bidla għat- tkattir.Kuluri ideali ma' Aries huma: l-isfar u l-vjola. Id-dati ideali għalik huma dawn : 9, 11 u 14.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Cancer. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Tauru ser ikun ifisser aktar impenn u għarfien lejn dawk l-għeżież tiegħek li dan l-aħħar minħabba ċertu impenji kien hemm xi nuqqas.Għalhekk grazzi għal dan issa tista' tgħaraf kemm huwa mportanti li toħloq dak il-bilanċ bejn il-ħidma u dawk l-għeżież tiegħek. Għaraf sew dan.Kuluri ideali ma' Taurus huma: l-blu u l-oranġjo.Id-dati ideali għalik huma dawn : 10, 14 u 15.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Sagittarius. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Gemini ser ikun dak il-mument ta' aktar impenn fil- proġetti li int qed tħejji għax-xhur li ġejjin. Proġetti li żgur iridu aktar attenzjioni, aktar ħsieb u aktar riflessjoni sabiex b'hekk turi kemm int orginiżżat u twassal dak li tixtieq fl-aktar livel mistħoq. Għaraf biss li tibqa' iffokatt.Kuluri ideali ma' Gemini huma: l-isfar u l-kannella.Id-dati ideali għalik huma dawn : 9, 13 u 14.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Virgo. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Cancer ser ikun dak il-mument li jġiegħlek taħseb li wasal dak it-tibdil meħtieġ ta' ċertu parti mill-iskeda tiegħek ta' kuljum. Ipprova twebbisx rasek għax forsi tibża minn dan it-tibdil bżonjuż. Għaraf biss li dan ser ikun meħtieġ sabiex tkattar iżjed dik l-istabilita' ta' madwarek.Kuluri favoriti ma' Cancer huma: l-abjad u l-oranġjo.Id-dati ideali għalik huma dawn : 12, 13 u 15.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Capricorn. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Leo ser ikun dak il mument li jagħmlek tħossok persuna aktar iddixxiplinata u aktar organiżata u b'hekk int ser bħal tieħu nifs ġdid. Mhux hekk biss imma dan jaf ilaqqgħek ma' persuni ġodda bil-probbabilta' ta' jagħtuk ħafna idejat ġodda dwar kif int tista' tkompli tkattar aktar il-ħiliet tiegħek. Għaraf sew dan.Kuluri ideali ma' Leo huma dawn : l-blu u lewn id-deheb.Id-dati ideali għalik huma: 10, 13 u 14.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il- ġimgħa ġej minn Pisces. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Virgo ser ikun dak il-mument li ser iwasslek sabiex int iżomm il-kalma u ma' twettaq l-ebda azzjoni peress li dan mhux il-waqt għal dan. Prova tagħlem minn dak li int l-esperjenzajt fil- passat ħalli ma terġax tgħaddi minnu u b'hekk tkun tista' tħares aktar b'pożittivita' lejn il-quddiem. Irrifletti.Kuluri ideali ma' Virgo huma: l-abjad u l-griż.Id-dati ideali għalik huma dawn : 9, 11 u 13.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Taurus. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Libra ser jagħmlek tagħti tidwira sew madwarek sabiex issa int tkun tista' tanaliżża aktar f 'dettal dak kollu li hemm għaddej madwarek u b'hekk tgħaraf tieħu dik id-direzzjoni ideali u meħtieġa sabiex b'dan int tista' tqassam aħjar dak li fil-ġimgħat hemm riesaq lejk. Għaraf sew dan. Kuluri ideali ma' Libra huma: l-blu u l-oranġjo. Id-dati ideali għalik huma dawn : 10, 13 u 15. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Aquarius. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Scorpio ser jagħmlek tanaliżża li kollox jieħu l-ħin tiegħu u kollox ikun imwettaq fil-mument idejali. Issa int għandek iċ-ċans li tgħaraf iżjed kif ser taddatta kemm għal dak li qed tesperjenza preżentament kif ukoll b'għaqal tħejji lilek innisek sew għal dak li hemm riesaq lejk. Tajjeb tagħmel rifflessjoni.Kuluri ideali ma' Scorpio huma: l-vjola u l-oranġjo. Id-dati ideali għalik huma dawn : 11, 12 u 14.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Libra. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' Sagittarius ser ikun ifisser aktar impenn u riflessjoni dwar ir- responsabilita' li int bħalissa għandek madwarek. Hekk li int se tgħaraf turi kemm int persuna responsabli sabiex minn issa tkompli ttejjeb il-madwar komplut tiegħek u dan sabiex int tgħaraf aħjar x'hemm imħejji għalik fil-ġimgħat li ġejjin. Kuluri ideali ma' Sagittarius huma: l-griż u l-kannella.Id-dati ideali għalik huma dawn : 9, 13 u 15. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Sagittarius. Namaste F'dan in-new moon għaż- żodjaku ta' ser ikun ifisser aktar impen u tqassim aħjar fil-ħidma tiegħek u dan sabiex tkompli ttejjeb il-madwar kollu tiegħek u ovvjament tkompli twessa aktar dak li int għandek.Iżda int trid tgħaraf tagħmlu b'mod għaqli sabiex it-tkattir ikompli jiżviluppa, iżda għaraf li timxi pass pass. Għalhekk għaraf sew dan. Kuluri ideali ma' Capricorn huma: l-iswed u l-aħmar. Id-dati ideali għalik huma dawn : 10, 13 u 14. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa ġej minn Gemini. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont ta' 25% fuq il-pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta'10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon, Marsascala. It-tweġiba għall-mistoqsija tal-ġimgħa l-oħra kellha tkun: Taurus huwa it-Tieni żodjaku fil-kalenadarju żodjaku. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Josianne Attard mill-Mosta It-tieni premju ntrebaħ minn: Louise Bezzina miż-Żurrieq Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: In-New Moon fiż-żodjaku ta' Taurus jibda fis-7 ta'Mejju, fil-11 ta' Mejju jew fit- 13 ta' Mejju? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek fuq: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. In-New Moon fiż-żodjaku ta' Taurus Iż-żodjaku ta' Taurus ser iwassalna lejn it-tieni New Moon ta' dan il-kalendarju żodjaku.Bejn il-ġurnata tat-Tlieta 11 ta' Mejju u l-Ħamis 13 ta' Mejju ser inkunu qed nesperjenzaw tlett illjieli li ser joffrulna tisħiħ u tkattir f'dik l-energija pożittiva li tant hi meħtieġa madwarna. Dan huwa żmien ideali sabiex tagħraf il-benfiċju tal-kristalli, f'dan in-new moon jekk int għandek kristalla jew ser taħseb għal waħda, dan huwa il-mument sabiex tikkombina din l-enerġija li toffrilek dik il-kristalla ideali għalik. Dan in-new moon jagħtik dik l-opportunita' li saħħaħ l-enerġi- ja tiegħek. Għaraf sew dan.Għal aktar informazzjoni ibgħat sms fuq 79495804 jew żur il-Website tiegħi www.pauljon13.com. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 9 May 2021