Illum previous editions

ILLUM 16 January 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1443444

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Libra ser ikun mument ta' iżjed stabbilita' u għarfien. Issa int ser tagħmel il-pożizzjoni tiegħek aktar ċara u għalhekk issa ser ikun iż-żmien opportun sabiex issa tkompli tisaħħaħ f 'dak li int temmen fih. Għalhekk għaraf ħares il-quddiem biss u xejn aktar. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: il-blu u l-isfar. Il-kristalla ideali għalik hi l-Labradorite. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Scorpio ser ikun il-waqt opportun sabiex int tinduna kemm int kapaċi. Dawk l-esperjenzi li int għaddejt minnhom issa trid tgħaraf issaraom għal dak li hemm riesaq lejk. Fil-ħajja ma' rridu nieħdu xejn garantit għax ikun żbal fatali. Għalhekk għaraf sew u imxi biss b'dak li tħoss ġewwa fik. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: il-kannella u l-abjad. Il-kristalla ideali għalik hi l-Lemon Quartz.Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Sagittarius ser ikun żmien tajjeb ta' kif int tista'tkompli tejjeb il-madwar kollu tiegħek. Dan sabiex int tkun tista' tqassam u tippjana aħjar is-sitwazzjoniet kollha ta' madwarek iżda jkun għaqli li żomm bilanċ sabiex b'hekk tibni aħjar il-madwar tiegħek. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: il-blu u l-oranġjo. Il-kristalla ideali għalik hi l-Opal.Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik l-istess Capricorn ser ikun mument ta' oppurtunita' wiesa ta' tkabbir u stabilita'. Għalhekk f 'dan il-mument tant pożittiv huwa mportanti għalik u ser ippoġik f 'aktar kuntatti ma' persuni sabiex b'dawn il- kuntatti ġodda int tista' tiskala ferm aktar minn dak li int illum. Għalhekk għaraf sew dan. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: l-isfar u lewn id-deheb. Il-kristalla ideali għalik hi r-Red Spinel. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Aquarius ser ikun il-mument ta' ispirazzjoni f 'dak li int tant ilek tixtieq twettaq. Għalkemm dan jista' jkun mument ta' eċitament flimkien ma' xi it tensjoni, żgur li dak li ser ikun qed jiġri ser ikun ta' sodisfazzjon kbir għalik. Għaraf li żomm lilek innifsek iffokat. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: l-abjad u l-oranġjo. Il-kristalla ideali għalik hi l-Amber. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Capricorn għalik Pisces ser ikun mument ta' opportunita' sabiex tgħaraf aktar ħiltek f 'dak li int stabbilit fih. Dan ser ikun mument importanti għalik għax ser ipoġġik f 'aktar kuntatti u b'hekk int tista' tiskala ferm aktar minn dak li qiegħed illum. Tajjeb li tagħmel riflessjoni dwar dan. Kuluri favoriti Pisces huma dawn: l-isfar u l-kannella. Il-kristalla ideali għalik hi l-Aquamarine. Namaste 26 oroskopju IL-ĦADD 16 TA' JANNAR 2022 • illum L-OROSKOPJU FIL-QAMAR KWINTA GĦAŻ-ŻODJAKU TA' CAPRICORN Mill-Ħadd 16 ta' Jannar sas-Sibt 22 ta' Jannar Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Aries ser ikun mument ta' indikazzjoni ta' kif għandek tkattar dak li int issa stabbilixejt u b'hekk dan ikompli jitkattar għaż-żmien li ġej lejk. Iżda int trid tgħaraf aktar kemm huwa mportanti li l-madwar tiegħek ikun f 'armonija pożittiva u kemm tista' evita dak li tgħaraf li jkun negattiv. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: il-blu u r-roża. Il-kristalla ideali għalik hi l-Black Opal. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Taurus ser ikun mument lejn aktar ippjanar u ma' dan int trid tgħaraf ukoll kif int għandek tkompli saħħaħ lilek innifsek. Dan huwa dak il-mument fejn int ser tgħaraf tagħti aktar spazju għal forma ġdida ta' skeda u dan sabiex int tkun tista' torganizza aħjar lilek innifsek. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: il-griż u l-isfar. Il-kristalla ideali għalik hi l-Cats' Eye. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Gemini ser ikun dak il-mument fejn dan l-aħħar qed tħoss in- nuqqas ta' ħeġġa. Grazzi għal dan it-tbdil taż-żodjaki int ser terġa' tibda tkabbar il-ħeġġa meħtieġa. Għalhekk int issa huwa l-waqt ta' opportunita' li terġa' tibda tkattar il-pjanijiet. Dan żgur jagħmlek stabbili. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: l-isfar u l-vjola. Il-kristalla ideali għalik hi l-Onyx.Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Cancer ser ikun mument ta' riflessjoni ta' ħsibjiet aktar profondi dwar eżattament fejn minn issa int trid twettaq dwar diversi aspetti ta' dak li fil-preżent għandek quddiemek. Pero' l-aktar aspett importanti huwa li int għandek tgħaraf li dak li temmen fih tibda' twettqu. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: il-griż u l-isfar. Il-kristalla ideali għalik hi l-Moonstone. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta'Capricorn għalik li Leo ser ikun żmien opportun sabiex tgħaraf aktar il-bżonnijiet tiegħek. Dan huwa l-waqt li tagħti tidwira sew madwarek sabiex fejn hemm nuqqasjiet ittejibhom, u fejn int sabbilit, tkompli issaħħaħ lilek innifsek. Għaraf sew dan il-mument sabiex għax-xhur li ġejjin tkun aktar iffokkat. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: il-kannella u l-aħmar. Il-kristalla ideali għalik hi l-Fire Gate. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Capricorn għalik Virgo ser ikun il-waqt fejn int minn issa temmen aktar fik innifsek u aktar fil-ħiliet tiegħek u dan sabiex ma terġax tirrepeti dak li ġara fil-passat. Anzi minn issa int ser tgħaraf twettaq il-kontra ta' l-esperjenzi passati u dan żgur ser iqawwilek il-moral għal dak li hemm riesaq lejk. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: l-aħmar u l-oranġjo. Il-kristalla ideali għalik hi l-Jade. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skond fuq il-pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal-Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skond fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Alfred Mizzi min Qrendi filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Iris Kirkop min Naxxar Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: Il-kalendarju żodjaku jibda miż-żodjaku ta' Capricorn, ta' Aries jew ta' Aquarius? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' PO Box 27, Paola. Namaste L-Oroskopju b'format ġdid Minn din is-sena l-Oroskopju ser ikun qiegħed jitwassal taħt format ġdid, format li jkun jikkombina eżatt ma' kif huwa ffurmat il-kalendarju żodjaku sabiex int li tħobb issegwi l-oroskopju tgħaraf aħjar id-differenza bejn il-kalendarju tax-xhur mal- kalendarju żodjaku. Għalhekk ġie deċiż li mill bidu ta' din is-sena l-oroskopju li żgur huwa segwit minn ħafna minnkom jibda jitwassal miż-żodjaku ta' Aries u jintemm ma' żodjaku ta' Pisces. B'hekk inkunu qed nassistu għal Oroskopju mwassal b'kombinazzjoni mal- kalendarju żodjaku u b'hekk dawk li jaħsbu li l-bidu taż-żodjaku huwa ż-żodjaku ta' Capricorn jew ta' Aquarius għax dawn huma kkombinati max-xahar ta' Jannar, issa dan jispiċċa u jkun aktar rikkonoxxut li l-kalendarju żodjaku jibda miż-żodjaku ta' Aries u jintemm ma' żodjaku ta' Pisces. KOMPETIZZJONI MA' PAULJON L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- AS- TROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 January 2022