Illum previous editions

ILLUM 30 January 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1446840

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Libra ser ikun il- waqt għal dawk l- opportunitajiet ġodda fil-karriera tiegħek fejn dan għalik ser ikun xenarju għal tibdil pożittiv. Pero' issa aktar minn qatt qabel int trid tkun ferm iffokat sabiex tkompli tkabbar il-madwar tiegħek u għalhekk tajjeb li tħejji sew lilek innifsek. Analizza. Id- dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 31, 3 u 5. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Sapphire. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Scorpio ser iffisser li trid tgħaraf aktar id- diversi ċaqliq li hemm riesaq lejk. Issa aktar minn qatt qabel trid tgħaraf dan aħjar sabiex mir-riżultati li tikseb tgħaraf is- sodisfazzjon tant meħtieġ, pero trid tgħaraf ukoll iżomm dak il-bilanċ ta' madwarek sabiex ma' jkunx hemm komplikazzjonijiet. Irrifletti. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 1, 3 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Quartz Opal Aura. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Sagittarius ser tagħmlek tgħaraf iżjed dawk il-ħtiġijiet personali. Dan huwa l-mument li tgħaraf aktar lilek innifsek sabiex b'hekk int tkun tista' tasal għal dawk il- konkluzjonijiet tant mixtieqa minnek. Tibżax minn dan il- pass. Għaraf aktar bl-abbilta' li tipposedi, emmen fejn int verament tixtieq tasal. Analizza sew. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 30, 2 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Peridot. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Capricorn ser ikun perjodu fejn int trid tgħaraf sew dak li int verament tixtieq u mhux dak li ħaddieħor jixtieq minnek. Riesaq iż- żmien li int tgħaraf telgħeb il-biża. Għalhekk minn issa trid tgħaraf temmen li int kapaċi tasal il-quddiem. Ovvjament kull pass fih is-sagrifiċju tiegħu, iżda wara dan żgur tkun tħossok dik il-persuna li tant tixtieq. Irriffletti. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 31, 1 u 3.Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Amethyst. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik l-istess Aquarius ser ikun iffisser li trid trattab xi deċiżjonijiet li bħalissa qiegħed tesperjenza. Fin-nuqqas ta' dan jaf għalik ikun forma ta' xkiel. Għalhekk f 'dan il-mument trid tgħaraf tuża aktar moħħok. B'dan il- mod biss tista' tkompli tħares il-quddiem lejn dik l-istabilta' li int tant tixtieq. Għaraf sew dan. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma 1, 3 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Aurora Quartz. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Pisces ser ikun riflessjoni profonda dwar il-pożizzjoni preżenti. Għalhekk issa int trid tgħaraf taħseb b'aktar b'għaqal. Jekk int jirnexxielek twettaq dan, int ser tkun kapaċi tgħaraf iżjed il-ħiliet tiegħek. Għaraf sew dan l-istadju għax dan jaf ikun ta' mera għal futur qarib tiegħek. Analizza dan. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 31, 2 u 5. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja mill-Infinite Stone. Namaste 26 oroskopju IL-ĦADD 30 TA' JANNAR 2022 • illum IN-NEW MOON FIŻ-ŻODJAKU TA' AQUARIUS L-Oroskopju mill-Ħadd 30 ta' Jannar sas-Sibt 5 ta' Frar Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan in- new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Aries ser tkun ġimgħa ta' għarfien bejn dak li int esperjenzajt fil-passat għal dak li int qiegħed tesperjenza llum. Int għandek biss tiffoka fuq dak li int għaddej minnu fil- mument sabiex bl'esperjenza kollha li għandek tgħaraf tkattar dak kollu li hemm riesaq lejk. Tajjeb li tirriffletti. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 1, 3, u 5. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja mill- Opal Blue. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Taurus ser tagħmlek tirrifletti iżjed sew dwar dak li int għaddej minnu u b'hekk int tkun f 'sitwazzjoni tajba sabiex tgħaraf tilqa għal dak li ġej fil-ġimgħat li ġejjin. Jekk taħseb li bħalissa għandek bżonn xi forma ta' gwida sabiex tgħaraf tmexxi lilek innifsek aħjar, ħuda. Din tista' tkun soluzjoni għalik. Analizza. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 31, 2 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja min Ruby. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Gemini ser ikun perjodu ta' iżjed pjannar dwar opportunitajiet ġodda li kapaċi jiħulek diversi toroq ġodda, iżda żgur li int trid tgħaraf temmen iżjed fik innifsek u fil- kapaċitajiet tiegħek sabiex f 'dak li riesaq lejk tkattar it- tkabbir li int tant tixtieq. Għaraf biss tkun aktar iffokat. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 1, 4 u 5. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Tiger's Eye. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Cancer ser jagħmlek aktar iffokat, aktar attent u aktar preparat minn dak li forsi s-soltu ma' kontx tagħti dik l-importanza minħabba li s-sitwazzjoni ta' madwarek qegħda tinbidel. Għalhekk huwa mportanti li kull sitwazzjoni hi x'inhi tagħtiha dik l-attenzjoni meħtieġa. Irrifletti sew. Id-dati li għal din il- ġimgħa huma ideali għalik huma: 30, 2 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Moon Stone. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Leo ser tagħmlek tgħaraf iżjed il- bżonnijiet personali tiegħek l-aktar dawk li jolqtu lilek innifsek direttament. Dan ser jagħmlek aktar kunfidenti u dan huwa dak il-bżonn tal-mument u b'hekk int trid tkun aktar imħejji sabiex tgħaraf tilqa' għal dak li b'mod aktar dirett int qiegħed tħejji għalih. Analizza. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 31, 2 u 5. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Celestine. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Virgo ser jagħmlek tgħaraf aktar kif għandek tiddeċidi għal dawk id-deċiżjonijiet li resqin lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Dan huwa perjodu delikat ħafna għalik u għalhekk int issa trid tgħaraf sabiex ma' twettaqx deċiżjonijiet mgħaġġla. Għaraf kun kawt fil-mod ta' kif taħseb. Għaraf sew dan. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 1, 3 u 4. Il-kristalla li tagħtik enerġija pożittiva ġejja min Moonstone. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skond fuq il-pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal-Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skond fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Ruth Grima min St.Julians filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Christina Mallia min Naxxar Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: Iż-żodjaku ta' Aquarius huwa l-ewwel, it-tielet jew il-ħdax iż-żodjaku? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' PO Box 27, Paola. Namaste In-New Moon fiż-Żodjaku ta' Aquarius Bdejna żodjaku ieħor u dan iġib miegħu l-qmura. Hekk li issa bdejna l-ħdax iż- żodjaku ta' Aquarius, nhar il-Erbgħa 2 ta' Frar ser inkunu qed nesperjenzaw kwazi l-aħħar New Moon għal dan il-kalendarju żodjaku li jiġi fl-20 ta' Marzu. Dan in-New Moon li qiegħed iseħħ fl-element ta' l-arja ser ikun ta' benefiċċju għal imġieba tagħna b'mod speċjali ma' dawk li huma l-aktar viċin tagħna u joffrilna rifflessjoni fuq il-bżonnjiet għal oħrajn li forsi mhux tant viċin tagħna. Dan in-New Moon ser ippoġġina taħt rifflessjoni profonda ta' għarfien sabiex naraw eżatt fejn qegħdin sabiex ikun qiegħed iħejjijna lejn bidu ta' kalendarju żodjaku bi prinċipji aktar preċizi. Għalhekk għaraf sew il-benefiċċji ta' dan in-New Moon. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 January 2022