Illum previous editions

ILLUM 8 May 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1467181

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 27

21 editorjal illum • IL-ĦADD 8 TA' MEJJU 2022 ILLUM, MEDIATODAY LTD, VJAL IR-RIĦAN, SAN ĠWANN SĠN 9016 Tel: (356) 21 382741-3, 21 382745-6 • Fax: (356) 21 385075 Editur: Albert Gauci Cunningham Ittri u Kummenti, Imejl: illum@mediatoday.com.mt F 'dawn l-aħħar xhur u snin smajna ħafna fuq id-dritt tal-ġurnalist, id- dritt tal-espressjoni u anke dwar it-theddida ta' kawżi ta' libell minn barra l-pajjiż magħrufa bħala s-SLAPP. Dawn huma libelli li ħafna drabi jispiċċaw ifaqqru dak li jkun b'eluf jekk mhux miljuni f 'danni. Imma biex inkunu sinċiera kawża tas-ISLAPP qatt ma saret fir-realtà f 'pajjizna u ħadd qatt ma ħallas dawk il-figuri. Madanakollu, ovvjament ġie kkattalizat b'mod straordinarju minħabba l-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Biex inkunu preżiżi minħabba l-qtil makabru ta' Caruana Galizia. Imma lilhinn mit-tema tas-ISLAPP, hemm realtà oħra, jiġifieri l-eżistenza tal- istampa. Il-midja tradizzjonali li timpjega n-nies u l-ġurnalisti u li għandha struttura robusta għandha ħafna sfidi. Jekk iridu nkunu sinċiera, mhux l-ISLAPP jew is-sigurtà tal-ġurnalisti huma l-akbar theddida, iżda l-eżistenza u l-vijabilità tal- intrapriża li timpjega l-ġurnalisti. Hawn ħafna primi donni jitkellmu fuq il-ġurnalizmu imma dawn it li xejn għandhom idea ta' kif taħdem il-midja. Illum hemm theddida reali u jekk mhux se jkun hemm intervent mill-ewwel mill-istat, hemm kumpaniji fil-midja li żgur mhux se jkomplu jeżistu. Imbagħad hemm dawk li għandhom is-sostenn tal-partiti politici, jew tal-Knisja jew xi unjin warajhom jew inkella il-big business. Dawn huma dawk li l-aktar għandhom ċans li jibqgħu. Din ir-realtà hija kkonfermata aktar u aktar meta tara kif l-udjenzi kbar abbandunaw il-midja tradizzjonali u wisq iktar kif il-midja stampata ħadet daqqa ta' ħarta minħabba l-COVID. Issa hemm ukoll iż-żieda stratosferfika fil-prezz tal- karta. L-affarijiet ma tantx jidhru sbieħ. Hija sfortuna kbira li l-futur tal-istampa ġiet determinata jew artikulata minn dawk li qatt ma kienu ġurnalisti jew inkella minn dawk li jippożaw ta' ġurnalisti. Jeħtieġ li l-Istat ikun attiv u involut biex jara li l-istampa ħielsa tibqa' għaddejja, tkun kapaċi tkompli fix-xogħol tagħha u wisq aktar biex pajjiżna jkollu r-raba' pilastru b'saħħtu. Dan huwa bżonn u ħtieġa f 'soċjetà demokratika u pluralista Il-futur tal-ġurnaliżmu ma jiddependix biss fuq il-liġijiet

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 8 May 2022