Illum previous editions

ILLUM 30 October 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1482980

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 27

22 opinjoni IL-ĦADD 30 TA' OTTUBRU 2022 • illum Il-Periklu li qed jiffaċċjaw iż-żgħar tagħna M eta kollox jibda jiswa l-flus, il-ħajja tal- bniedem tispiċċa ma tiswa xejn. Ħdejn il-kilba għall-poter politiku akkost ta' kollox, l-unika valur li jibqa' jitqies importanti huwa biss il-poter. Issa spiċċajna poplu li kważi kapaċi jbiegħ kollox, għax kollox għandu prezz inkluż għall- bniedem, għall-imħabba, għas- sess, għall-poter, għall-ġustizzja kollox jinxtara u jinbiegħ, kollox għall-bejgħ inkluż il-ħajja. Illum il-flus saru l-aktar importanti fil-ħajja tal-bniedem għaliex bil-flus tista' tixtri l-pjaċiri u bil-flus tipprova tgħix ħajtek bħal ma tara fuq il-fb, fit- TV u fil-films. Illum għaż-żgħar tagħna, minflok il-valuri bħala riga ta' x'inhu sewwa, sar għandhom is-social media li jxennaqhom kontinwament għall-pjaċiri sesswali u l - pjaciri li jistgħu jinxtraw bil- flus. Il-pornografija fil-forma l-ġdida tagħha li hija maħsuba biex toħloq role model għall-ħajja ffukata fuq pjaċir sesswali fil-libertinaġġ assolut, li fir-realtà tal-ħajja ma tistax tgħixu. Dan huwa l-mod ta' kif fil-ħajja qed noqtlu l-valur tal-imħabba, tal-fedeltà, tal-familja. Is-social media qed toħloq mudell ta' ħajja illużjoni li ma tistax tingħata l-ħajja. Iż-żgħar tagħna, tfal fl-għaxar snin tagħhom (teens) li bil-mobile f 'idejhom jistgħu jidħlu fuq eċċ, jaraw kull xorta ta' videos li qed ixennquhom lejn ħajja li fiha teżisti biss id- dipendenza fuq is-sess, il-kuntrarju tal-imħabba. Din hija r-realtà l-ġdida li qed inħabbtu wiċċna magħha fejn is-sabiħ tal- ħajja qed jiġi offrut biss fil-mod ta' kif persuna tisfrutta persuna oħra. Il-prezz ta ' din il-ħajja tal- parties fejn il-libertinaġġ sesswalli jidher il-qofol tal-ħajja. Din il-ħajja fejn kollox hu sess, fejn il-persuna hija biss utli biex tkun sfruttata, fejn il-mara hija biss utli biex tkun abbużata u wżata, fejn is-sess qiegħed ikun mibjugħ bħala l-ogħla speċi ta' pjaċir fil-ħajja bla ebda sens ta' responsabiltà, għandha prezz tagħha, il-konsegwenzi tagħha. Prezz u konsegwenzi li ma jidhrux fuq il-filmati ta' . Ir -riżultat tal-ħajja fejn is-sess isir bla rażan, jidher f 'diversi kliniċi fejn il-mard konness ma' din l-attività sesswali qiegħed jiżdied. Ħasra ta' illużjoni. Ngħixu f 'soċjetà fejn hawn min tant irid iġib il-bniedem jgħix ta' annimal, biex ikun jista' jagħmel il-flus minn fuq dar il-vulnerabilità taż-żgħar tagħna, li qed jinħolqu standards ġodda dwar x'inhu pjaċir fil-ħajja. Dawn il-pjaċiri sesswali u ta' droga qed joqtlu lill-bniedem. Dan kollu qed joħloq illużjoni, is-soċjetà qed ixxennaq liż-żgħar tagħna għal pjaċiri li meta tipprova tgħixu fir-realtà tal-ħajja ssib li jwassluk ħafna drabi għall-mard, kaos soċjali, dwejjaq u solitudni. Ilum iż-żgħar tagħna jġorru fuqhom network sħiħ ta' marketing għall-ħażin tal-ħajja, li twassal liż-żgħar tagħna jsiru dipendenti fuq dipendenzi ta' pjaċiri li jifirduhom mir-realtà tal-ħajja. Dan huwa skjavitù ġdid ta' sistema li qed tagħmel il-flus minn fuq dahar iż-żgħar u ż-żgħażagħ tagħna. Sistema djabolika li toffri bħala mudell tal-ħajja l-pjaċir sesswali bl-użu eċċessiv tad-droga. Sistema li taħseb li ġġib fix-xejn kull sens ta' tajjeb u ħażin. Fil-moħħ taż-żgħar tagħna, jkun jeżisti biss dak li jxennaqhom għall-pjaċir u dak isir l-uniku tajjeb. Dak li naraw fil-films, fit-TV, fuq fb isir l-uniku mudell ta' tajjeb, iżda tajjeb issa huwa dak kollu li fil- ħajja huwa falz, tajjeb li jwassal għall-mard, tajjeb li jwassal għall-mewt. Minn hu l-vittma ta' dawn il- pjaciri sesswali ? Il-vittmi huma ż-żgħar tagħna għaliex il-pornografija tkun tathom mudell ta' ħajja fejn sess ifisser sfruttament ta' persuna oħra iżda sess ma baqax ifisser sinjal ta' imħabba . Il vittma hija l-ħajja stess u l-valur u d-dinjità tagħha. Il-vittma hija l-familja li kull ma jmur qed inġibu fix-xejn il-valur tagħha, bħal ma biż-żmien ġibna fix-xejn il-valur ambjentali. Il-vittma hija l-mara li tispiċċa vjolentata, użata, mormija. Il-vittma hija l-imħabba hekk sabiħa meta tfisser responsabbiltà u fedeltà. L-isfida tal-bniedem quddiem din il-qerda tal-valur tal-ħajja, tal- imħabba u ta' sess fis-sabiħ tiegħu fiż-żwieġ. Irridu nieqfu u nibqgħu nibżgħu niddefendu l-verità. Irridu nieqfu ngħidu "aħna ma jimpurtana minn xejn." Irridu nieqfu naqtgħu qalbna nemmnu li quddiem dan kollu ma nistgħu nagħmlu xejn. Irridu nieqfu bis-silenzju tagħna nkunu kompliċi, nemmnu li dan kollu mhux qiegħed iħalli effett fuq uliedna. Neħtieġu nemmnu fil-valur tal-ħajja, tal-imħabba, tal- familja, ta' responsabiltà. "Fil-bażi ta' tkabbir solidu hemm il-persuna umana, ir- rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull raġel u kull mara." Dan huwa kliem il-Papa Franġisku meta tkellem mal-politiċi Maltin fil-Palazz tal-President, is-Sibt 2 ta' April 2022. Din hija l-verità assoluta minkejja dak kollu li jippruvaw ibiegħu bħala mudell is-sistema globalizzata li trid tagħmel il- flus minn fuq darna. Għal min tassew jemmen fil-bniedem u d-dinjità tiegħu, il-bażi tal-prinċipju tiegħu jrid ikun f 'rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull raġel u mara. Il-Papa Franġisku kien kompla b'dan il-kliem: "Inħeġġiġkom biex tissukktaw tiddefendu l-ħajja mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha, iżda wkoll biex f 'kull waqt tħarsuha milli tkun skartata u milli tisfa' traskurata." U dwar ż-żgħażagħ tagħna l-Papa kompla jgħid hekk: "U fiż-żgħażagħ li jirriskjaw li jħallu t-tajjeb bla qies li hemm fihom, bil-ġiri wara illużjonijiet li jħallu fihom vojt kbir. Dawn iġibu magħhom il-konsumiżmu esaġerat, l-għeluq lejn il-ħtiġijiet tal- oħrajn u l-pjaga tad-droga, li toħnoq il-libertà għax toħloq id- dipendenza. Ejjew inħarsu s-sbuħija tal-ħajja". Din hija l-isfida ta' min jemmen fl-umanità, fil-valur tal-bniedem li jħobb il-ħajja, li jħares il-ħajja. Ejjew nagħmlu kuraġġ u ma nibżgħux nidefendu dak li nemmnu fih. Edwin Vassallo huwa eks Deputat Nazzjonalista Il-vittma hija l-familja li kull ma jmur qed inġibu fix-xejn il-valur tagħha, bħal ma fiż-żmien ġibna fix-xejn il-valur ambjentali. Il-vittma hija l-mara li tispiċċa vjolentata, użata, mormija Edwin Vassallo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 October 2022