Illum previous editions

ILLUM 23 February 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1213452

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 31

D iversi bdiewa fil-Magħtab ġew mitluba biex jikkuntattjaw il-Wasteserv sa tmiem dan ix-xahar biex ikun iffaċilitat aċċess għall-art li qed jaħdmu u dan bl- iskop li din tkun eżaminata, "bil-ħsieb li possibbilment tiġi akkwistata għal skop pubbliku". L-avviż legali numru 1261 li kien ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tas-17 ta' Diċembru 2019 jgħid li hemm tmien biċċiet art fil-Magħtab li qed ikunu kkunsidrati. Din l-art għandha qies totali ta' 254,144 metru kwadru, jiġifieri it iktar minn 226 tomna. Il-parti l-kbira minn din l-art għadha qed tinħadem minn bdiewa minkejja ċ-ċirkustanzi diffiċli li nħolqu kemm ilhom joperaw il-miżbliet fil- Magħtab sa mill-1975. Xi ħtieġa għandha l-Wasteserv għal din l-art? Hemm tliet materji ewlenin dwar l-iskart li huma pendenti. Il-miżbliet tal-Magħtab dalwaqt jimtlew. Bla dubju din is-sitwazzjoni wasalna għaliha qabel ma kien antiċipat minħabba li qed jintrema wisq skart. Ir-riċiklar għadu f 'livell insinifikanti. Il-ġbir tal-iskart organiku b'mod separat għadu fil-bidu. Hemm ħtieġa urġenti biex in-nies tagħraf iktar il-ħtieġa li tnaqqas kemm l-iskart kif ukoll li ammont tiegħu li qed jintrema fil-miżbliet. Il-Gvern, probabbilment li qed iħejji biex jimplimenta l-wegħda elettorali dwar l-għeluq tal-impjant ta' Sant Antnin li jittratta l-iskart. Din hi l-wegħda numru 27 fil-Manifest Elettorali tal-Partit Laburista fl-Elezzjoni Ġenerali tal-2017. Probabbilment li dan ukoll jispiċċa fil-kumpless tal-iskart tal- Magħtab li l-Wasteserv tirreferi għalih bħala ċ-Ċentru Ambjentali tal-Magħtab. It-tielet pendenza hi dwar l-inċineratur li hu ppjanat li jibda jopera sa mhux iktar tard mill-2025. Il-Wasteserv teħtieġ l-art għal dan kollu li ser iwassal biex il-Magħtab ikun ikkonvertit permanentement fiċ-ċentru tal-iskart fil-gżejjer Maltin. Il-Wasteserv, fuq is-sit elettroniku tagħha tiddeskrivi l-kumpless tal-Magħtab bħala ta' daqs komparabbli mal-Belt Valletta, li hi mifruxa fuq 600,000 metru kwadru. Iktar kmieni din il-ġimgħa, Aaron Farrugia, Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar, li hu politikament responsabbli għall-Wasteserv, spjega, waqt intervista mxandra fl-aħbarijiet, li l-estensjoni ppjanata għall-miżbla tal-Magħtab teħtieġ 145,000 metru kwadru ta' art filwaqt li l-inċineratur propost u "faċilitajiet oħra" jirrikjedu 105,000 metru kwadru addizzjonali. Il-faċilitajiet oħra hi referenza għall-wegħda elettorali tal-Partit Laburista biex jingħalaq l-impjant ta' Sant Antnin għat-trattament tal-iskart. Meta tgħodd din l-art kollha għall- proġetti tal-Wasteserv fil-Magħtab ifisser li d-daqs tal-kumpless għall-iskart ser jikber għal madwar 850,000 metru kwadru, meta l-proġetti jkunu kollha implimentati. Dan ifisser li l-254,144 metru kwadru ta' art, primarjament raba', imsemmija fil-Gazzetta tal-Gvern tas-17 ta' Diċembru 2019 tista' sservi bl-eżatt. Xejn ma neħodha bi kbira, iżda, jekk il-Wasteserv, bħal Oliver Twist, tkun trid iktar. Meta nfittxu fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) niskopru li l-permessi magħrufa bħala IPPC permits għall-miżbliet fil- Magħtab ilhom it li skadew. Dan ifisser li l-Wasteserv qed topera fi stat ta' illegalità. Dawn il-permessi msejħa IPPC permits (Integrated Pollution Prevention and Control) jinħarġu mill-ERA skont kif tistabbilixxi direttiva tal-Unjoni Ewropea u dan wara li jkun hemm studji ddettaljati dwar l-attività (f 'dan il-każ il-miżbla) u l-impatti tagħha. Skont is-sit elettroniku tal-ERA, il-miżbla għal skart mhux perikoluż Ta' Żwejra fil-kumpless tal- Magħtab qed topera fuq bażi ta' permess li skada fl-24 ta' Lulju 2018 (permess IP 0001/05). Min-naħa l-oħra l-miżbla għal skart mhux perikoluż tal-Għallis, ukoll fil-kumpless tal-Magħtab, qed topera fuq bażi ta' permess li nħareġ f 'Jannar 2013 u li suppost li skada fil-bidu tal-2018 (permess IP 0001/06). Jekk il-Wasteserv mhix kapaċi tosserva liġijiet bażiċi ambjentali, ħadd ma għandu jeħodha bi kbira li sezzjoni tal-pubbliku timxi fuq l-eżempju tagħha. Għaliex ir-regolatur ambjentali, l-ERA, tittollera dawn l-affarijiet? Iċ-Chairman tal-ERA, l-Professur Victor Axiaq, għandu jispjega x'inhu jiġri. Missu ilu li rreżenja. 16 opinjoni Il-Wasteserv: fil-Magħtab qed topera bla permess IL-ĦADD 23 TA' FRAR 2020 • illum Carmel Cacopardo Carmel Cacopardo hu ċ-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Skont is-sit elettroniku tal-ERA, il-miżbla għal skart mhux perikoluż Ta' Żwejra fil-kumpless tal-Magħtab qed topera fuq bażi ta' permess li skada fl- 24 ta' Lulju 2018

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 February 2020