Illum previous editions

ILLUM 12 April 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1234803

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 23

19 editorjal Malta ħanina (ħobża u sardina) ... imma mhux belha! M a nkunux qed neseġeraw jekk ngħidu li din il-ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela ffaċċja kritika qalila fuq il-midja soċjali - mhux l-inqas minn ħafna attivisti Laburis- ti. Naturalment il-midja soċjali toħloq dik il-bużżieqa u wieħed ma jridx jaħseb illi l-għajjat fuq il-Facebook huwa neċessarja- ment riflessjoni ta' x'jaħseb il-poplu. Jidher imma li dwar id-dgħajsa li daħlet Malta bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, il-Gvern it li xejn sab appoġġ. Naturalment il-PM jagħmel tajjeb illi jiggverna skont dak li huwa ġust, uman, inklussiv u bħala Mexxej Laburista - skont it-twemmin Soċjalista li twieżen lil min hu batut, emarġinat u fil-bżonn inkwantu minn kulur, reliġjon, ġeneru, nazzjonalità, assoċjazzjoni, twemmin politiku u sesswalità. Sakemm it-tħassib dwar dħul ta' immigranti jibqa' tħassib, u sakemm dan it-tħassib huwa espress b'mod ċivili, ġenwin u raġunat din il-gazzetta ma ssib xejn kuntrarju u ħażin. Wieħed jiem illi l-immigrazzjoni f 'dan il-punt partikolari - ta' kriżi ta' saħħa pubblika, kriżi ekonomika u bir-riżorsa mġebbda kif inhi fil-forzi tal-ordni u l-qasam tas-saħħa - mhix ideali. Wieħed jiem ukoll li fi żmien meta il-pajjiż għalaq il-fruntieri kollha, li jidħlu nies fil- pajjiż tmur kontra d-direzzjoni ta' fruntieri magħluqa. Jekk l-fruntieri magħluqa, magħluqa għal kulħadd - teknikament. Imma nafu wkoll li ħafna kummenti li saru fuq il-midja soċjali ma kinux ta' tħassib ġenwin, ċivili u raġunat. Li tgħajjar lil uman ieħor 'żibel', 'annimal', 'imbarazz' u li tixtiqilhom il-mewt jew inkella 'jiena x'jinteressani jekk imutu', hija l-antiteżi ta' ħsieb raġunat u oġġettiv. Huwa l-antiteżi tal-wens li aħna suppost nemmnu li għandu jingħata l-fqir, iż-żgħir u l-batut. Dan l-aspett tad-diskussjoni li qamet mhux aċettabbli. Suppost f 'dan il-pajjiż hemm unit li jara illi ma jintużax kliem dispreġġjattiv u li ma tinxterdix mibgħeda fuq il-midja soċjali - imma mid-dehra, bħal ħafna affarijiet oħra f 'dan il-pajjiż, nagħmlu naqra ħoss fil-bidu għat-taparsi qed nirrispondu għal sitwazzjoni - imbagħad kollox imut fuq ruħ ommu! Ir-razziżmu huwa ħażin, jixhed injoranza grassa fuq min ixerrdu u juri kemm għad hawn intolleranza lejn nies li l-unika ħtija tagħhom f 'għajnejn ħafna huwa l-kulur. Pero jekk nieqfu hemm inkunu superfiċjali. Ir-razziżmu huwa ħażin u suppost huwa punibbli b'multa jew aktar. Imma ejja ma niqfux hemm. X'se jiġri issa? La jkun hemm dgħajsa mimlija immigranti f 'nofs ta' baħar fiż-Żona ta' Tiix u Salvataġġ ta' Malta, x'se nagħmlu? Ħa nħalluha tegħreq? Ħa nħallu lin-nies imutu? X'deċiżjoni moralment sana tkun din? U allura l-argument ta' ħafna huwa 'mela x'nagħmlu Malta tieħu lil kulħadd?' u dan punt saljenti. X'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tgħin lil pajjiż bħal Malta? Qed tippretendi li kulħadd jagħlaq l-fruntieri ħlief Malta? Qed tippretendi li jingħalqu l-għajnejn għall-Ġermanja u l-Italja u Malta terfa' r-responsabilità kollha hi? Għaliex? Għax Kattoliċi? L-Ewropa kollha Kattolika u Kristjana suppost, speċjalment l-Italja fejn hemm il-Vatikan. Allura Malta trid tkun aqwa mill-Vatikan? L-argument ta' wħud li Malta għandha tieħu lill-immigranti għax Kattoliċi, bir- rispett kollu, ma jreġix. Malta għandha tieħu kemm tiflaħ - xejn inqas. Malta għandha ġġorr ir-responsabilità - imma mhux kollha. Malta għandha tkun ħanina - kif dejjem kienet tant li hemm espressjoni użata popolarment fit-Tuneżija - 'Malta ħanina, ħobża u sardina!' Imma ħanina, mhux belha! L-ewwel kunsiderazzjoni għandha tkun il- ħajja u din il-kunsiderazzjoni għandha tkun ta' kulħadd. Jekk dgħajsa qed tegħreq, jekk immigranti jinsabu f 'periklu dawn iridu jiġu salvati. Dak huwa obbligu legali u morali. Pero, mhux kulħadd jiġbed għalih fl-UE! Ma jistax ikun li Malta taqdi dawn l-obbligazzjonijiet waħedha! U hawnhekk allura jeħtieġ li l-Gvern juża kull għodda possibbli politiċi li tagħtih l-UE. Ejja fiż-żmien li ġej ma nħallux lil min ikun bully ma' pajjiżna. Naqdu dmirna - legali u morali, insalvaw il-ħajjiet bħala prinċipju bażiku, pero jeħtieġ inkunu b'saħħitna u determinati li naraw illi kulħadd jaqsam il-piż - f 'ġieħ is-sewwa. Din il-kwistjoni hija umana, soċjali u politika. U t-tlieta li huma jeħtieġ jiġu osservati f 'livell Ewropew. Jekk se niqbgħu niddisukutu din l-isfida fuq 'għax kattoliċi' jew 'Viva Robert' jew 'Ara x'għamliolna Robert' jew 'Għax illum il-Ġimgħa l-Kbira' jew agħar minn kollox 'ħalliehom jgherqu' se nibgħqu nduru magħha b'attitudni parrokjali u patetika li mhu se twassalna imkien. illum • 12 TA' APRIL 2020 ILLUM, MEDIATODAY LTD, VJAL IR-RIĦAN, SAN ĠWANN SĠN 9016 Tel: (356) 21 382741-3, 21 382745-6 • Fax: (356) 21 385075 Ittri u Kummenti, Imejl: illum@mediatoday.com.mt Editur: Albert Gauci Cunningham

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 April 2020