Illum previous editions

ILLUM 22 November 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1311610

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 27

20 opinjoni Ninvestu fl-Apprendistat IL-ĦADD 22 TA' NOVEMBRU 2020 • illum Owen Bonnici Owen Bonnici huwa l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol L -aqwa tagħlim tieħdu meta dak li qed tistudja tip- prattikaħ ukoll fuq il-post tax-xogħol. U għalhekk l-apprentistat huwa ċ-ċavetta tas- suċċess tat-tagħlim vokazzjonali. U aħna fl-MCAST nemmnu ħafna f 'dan il-bżonn u f 'dan is-suċċess. L-industrija u l-MCAST huma aħwa tal-istess omm u aħna rriduhom ikomplu jimxu flimkien katina waħda, id f 'id. Għandna 1,500 post għall- apprentistat li se jkun mimli s-sena d-dieħla, biex l-istudenti tagħna fl-MCAST ikunu jistgħu jitħarrġu bil-ħiliet li trid l-industrija u b'hekk meta l-istudenti jkunu temmew l-istudji tagħhom ikunu diġa mħarrġin bil-ħiliet li hemm bżonn, mhux biss fid-dinja tal-lum, imma fid-dinja tal-industrija ta' għada. Is-sena d-dieħla 1,500 student tal-MCAST se jkollhom din l-esperjenza tant sabiħa. Dil-ġimgħa flimkien mal- Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST il-Professur Joachim James Calleja nedejt sejħa ġdida tal-MCAST għall-kumpaniji biex jikber n-numru ta' apprentistati offruti fl-2021. Dan il-Gvern dejjem emmen li l-apprentistati huma kruċjali biex intejbu l-ħiliet li għandna bżonn fil-pajjiż biex nirnexxu, b'mod partikolari waqt li naħdmu lejn l-irkupru ekonomiku wara l-pandemija. Aħna se nkomplu noffru opportunitajiet liż-żgħażagħ kollha u nċentivi lil min iħaddem. Huwa nkoraġġanti li s'issa 500 kumpanija wiegħdu l-impenn tagħhom li joffru apprentistati lill-istudenti tal-MCAST. Irridu nibqgħu naħdmu mal-industrija fuq il-ħiliet meħtieġa kemm fil- preżent kif ukoll fil-futur. L-apprentistati huma mod effiċjenti biex il-kumpanji jsibu impjegati ġodda u joffru tagħlim tekniku u ħiliet oħra neċessarji fuq il-post tax-xogħol. Ir-riċerka turi li l-apprentisti jżidu l-produttività u jwasslu għal titjib fi ħdan il- kumpaniji. L-istudenti tagħna jġibu magħhom entużjażmu u innovazzjoni. L-MCAST se jkompli jippromwovi l-isforz lejn kultura ta' work-based learning u jħeġġeġ aktar kumpaniji jipparteċipaw. Tajjeb li nsemmi li l-MCAST joffri apprentistati f 'setturi bħall- finanzi, l-amministrazzjoni tan- negozju, il-marketing, l-elettronika, l-inġinerija elettrika u mekkanika, l-agrikoltura, il-kostruzzjoni, ix-xjenza applikata, id-disinn, il- hairdressing, u l-isport. +++ Dil-ġimgħa wkoll flimkien mar- Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f 'Malta u mad-Direttorat għall-Programmi tat-Tagħlim u l-Evalwazzjoni fi ħdan il- Ministeru għall-Edukazzjoni nidejt żewġ kotba tal-Istudji Soċjali b'dimensjoni Ewropea għall-ewwel sentejn tas-sekondarja. Dawn il-kotba huma bbażati fuq is-sillabu aġġornat tal-Istudji Soċjali u huma ffinanzjati mir- Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kotba ngħataw dimensjoni Ewropea, u permezz tagħhom l-istudenti jibdew jiffamiljarizzaw ruħhom ma' xi jfisser li tkun ċittadin ta' blokk ekonomiku u politiku ta' 27 stat membru u nofs biljun ruħ. Dan is-suġġett għandu rwol importanti. L-iskop primarju tal-Istudji Soċjali huwa li jgħin liż-żgħażagħ jieħdu deċiżjonijiet infurmati u raġunati għall-ġid pubbliku bħala ċittadini ta' soċjetà demokratika kulturalment diversa f 'dinja interdipendenti. L-inklużjoni tal-Istudji Soċjali fil-kurrikulu tfisser l-importanza tas-suġġett u r-rwol li għandu fil-ħajja tal-istudenti tagħna. Billi ninkorporaw l-Istudji Soċjali fil- kurrikulu tal-iskola qed niżguraw edukazzjoni sħiħa għal uliedna u għal ulied uliedna. Dan il-ktieb jiffoka fuq oqsma ewlenin tal-istudji ċiviċi li jintroduċu lill-istudent għal diversi kunċetti bħar-responsabbiltà soċjali, il-gruppi u l-għaqdiet, l-ambjent u x-xogħol. Huwa ppreżentat b'disinn modern u attraenti u jispjega wkoll prinċipji bażiċi dwar l-irwol ta' Malta fl- Unjoni Ewropea bħala stat sovran li jipparteċipa f 'deċiżjonijiet politiċi ewlenin għall-pajjiż u għall- kontinent. Ir-Rappreżentanza tal- Kummissjoni Ewropea f 'Malta ilha żmien twil taħdem mal-iskejjel u mal-awtoritajiet edukattivi biex tkattar dejjem aktar l-għarfien dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-opportunitajiet li nħolqu b'riżultat ta' dan. Minbarra l-preżenza regolari fl-iskejjel u l-organizzazzjoni ta' attivitajiet edukattivi varji, ir-Rappreżentanza ħadmet fuq dejjem aktar inklużjoni ta' materjal Ewropew fis-sillabi u fl-esperjenza edukattiva. Dan l-aħħar żdiedet il- koperazzjoni mal-oqsma edukattivi differenti, fosthom Skolasajf u anke bil-kollaborazzjoni mal- inizjattiva Brillantini tal-Kitba, fejn l-istudenti rebbieħa ttieħdu mawra Brussell biex jaraw kif jaħdmu l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Din l-aħħar inizjattiva tal-pubblikazzjoni ta' dawn il-kotba hija sforz aktar konkret sabiex l-istudenti jkollhom għarfien bażiku sod dwar xi jfisser tkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li ngħid li l-proġett editorjali tmexxa mill-Uffiċċju tal- Lingwa tar-Rappreżentanza tal-KE f 'Malta u mill-uffiċjal edukattiv għall-Istudji Soċjali fi ħdan DLAP. Ktieb li kien sforz kollettiv tal- edukaturi tagħna b'kollaborazzjoni b'saħħitha ħafna mal-Kummissjoni Ewropea. +++ F'dawn il-jiem ħadt gost u apprezzajt ukoll tliet okkażjonijiet differenti li fihom intwera kemm kienet għaqlija u flokha d-deċiżjoni li l-iskejjel jinfetħu mill-ġdid f 'Otturnu li għadda. Ftuħ li sar id f 'id mal-Awtoritajiet tas-saħħa. Fi tliet okkażjonijiet differenti din id-deċiżjoni ġiet imfaħħra u ntqal kemm kienet deċiżjoni li għamlet ġid lit-tfal tagħna. Ħadt gost ħafna li waqt il- programm TVAM, il-psikjatra Dr Andrea Saliba saħqet fuq kemm il-uħ tal-iskejjel kien kruċjali u fuq kemm ħalla impatt pożittiv fuq is-saħħa mentali tat-tfal. Dan huwa ċertifikat pożittiv ieħor illi jkompli jimlina bil-kuraġġ u l-entużjażmu biex nissoktaw bil-ħidma tagħna favur uliedna u ulied uliedna. Umbgħad kien hemm ukoll ċertifikat b'saħħtu minn ġenitur dwar il-mod tajjeb ġafna li bih qed jimxu l-iskejjel f 'pajjiżna. Il-ġenitur kienet intervistata fuq il-programm Bħall-Erbgħa fost il-Ġimgħa. Aħna nħeġġu lill-ġenituri biex jibagħtu lil uliedhom l-iskola għaliex l-aqwa edukazzjoni ssir, kif dejjem għidt, fil-klassi. U mhux l-inqas ukoll kien ċertiat tajjeb ferm li tagħtna l-Professur Charmaine Gauci. Hekk kif rappurtat fil-ġurnal e Times, il-Professur Gauci qalet bla tlaqlieq li l-miżuri meħuda u implimentati fl-iskejjel qed jaħdmu u qed ikunu effettivi. Qalet ukoll li filwaqt li kien hemm studenti li rriżultaw pożittiv, imma jidher li dawn ma kienux infettati mill-iskejjel. "Mhux qed naraw trasmissjoni (tal-infezzjoni) bejn it-tfal", qalet il-Professur Gauci. Aħna ħadna r-responsabbiltà li lill-uliedna nagħtuhom l-opportunitajiet kollha possibbli biex nagħtuhom edukazzjoni li bi dritt għandu jkollhom u wkoll bl-aqwa u l-aħjar mod possibbli, b'serjetà. U dan kien ifisser li nagħmlu minn kollox biex niħu mill-ġdid l-iskejjel wara li kellhom jagħlqu ħesrem f 'Marzu li għadda ħabba l-imxija tal-pandemija. Ħsibna biex noħolqu ambjent sikur għal uliedna u l-edukaturi tagħna. Riżultat ta' dan, fetħu l-iskejjel mill-ġdid, wara li aħna ċ-Childcare Centres u SkolaSajf b'suċċess. Fetħu wara li tpoġġew f 'posthom mal-iskejjel kollha, aktar minn 50 miżura fuq protokoll imfassal mill-Awtorità tas-Saħħa pubblika, b'konsultazzjoni mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, li għandhom l-għan li jiġi minimizzat kemm jista' jkun ir-riskju ta' trasmissjoni tal-COVID-19. U 'l hinn minn dak rikjest, ċertifikat mogħti minn assessuri indipendenti li qegħdin fuq ir-reġistru tal-OHSA u dawn iċċertifikaw kull skola statali bħala skola li l-protokolli li talbu minna l-Awtoritajiet tas-Saħħa ġew implimentati. U huwa għalhekk li kummenti pożittivi bħal dawn, nirrepeti, jimlewni b'kuraġġ u bl-entużjażmu biex jien u t-tim kbir li hemm fil-Ministeru u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni, nissoktaw bil- ħidma tagħna favur uliedna u ulied uliedna. Dan ikompli jixprunana biex inkomplu għaddejjin bil-ħidma ma' tieqaf qatt fis-settur tal- Edukazzjoni biex b'impenn naraw li fuq quddiemnett inpoġġu l-ħtiġijiet ta' uliedna u ulied uliedna fuq quddiem, għax dawn jistħoqqilhom l-aqwa u l-aħjar possibbli. Il-kampus tal-MCAST

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 November 2020