Illum previous editions

ILLUM 25 April 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1365193

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 25 TA' APRIL 2021 • illum Il-Qamar kwinta fiż-Żodjaku ta' Taurus Mill-Ħadd 25 ta' April sas-Sibt 1 ta' Mejju Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' Taurus Issa li bdejna t-tieni żodjaku ta' Taurus, din il-ġimgħa ser inkunu qed nesperjenzaw ukoll it-tieni qamar kwinta f 'dan il- kalendarju żodjaku, eżattament nhar it-Tlieta 27 ta' April. Dan il-qamar kwinta bħal kull qamar ieħor iġib miegħu diversi aspetti kemm għaż-żodjaku ta' Taurus kif ukoll għal kumplament taż-żodjaki l-oħra. Bażikament dan il-qamar kwinta ser jgħina sabiex ngħarfu iżjed ir-rejalta' ta' madwarna, joffrilna t-tama' li nkunu tlifna u joffrilna motivazzjoni waqt li jiddireġina lejn it- twettieq li hemm riesaq lejna. Għal din is-sena 2021 dan il-qamar kwinta ser ikun l-ewwel minn tlieta hekk immsejħa Supermoons, fejn dawn il-qmura joffrulna dik id-dehra qawwija minn qmura oħra. Fil-fatt it-Tlieta bejn il-11:30pm u 2:00am dan il-qamar ikun jidher ħafna aktar ħamrani u jitfa' dik id-dehra ferm interessanti. Huwa qamar kwinta li joffrilna dik id-direzzjoni lejn it-tkattir, pjanijiet jew proġetti. Għal aktar informazzjoni dwar kif dan il-qamar kwinta jista' jolqot lilek, ibagħtli sms fuq 79495804 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com. Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Aquarius ser jagħmlek trattab aktar il- metodi ta' kif kont qed twettaq dan l-aħħar u dan għaliex ser ikun hemm opportunitajiet ġodda aktar minn qabel, jew għax int ser toħloq idejat ġodda fil- karriera tiegħek. Ovvjament għandek bżonn ta' metodi ġodda. Għalhekk għaraf ikkontrolla aktar.Kuluri idejali ma' Aquarius huma: l-blu u l-kannella.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27 u 29.Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija s-Sadalite. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Pisces ser ikun dak il-mument opportun li trid tgħaraf aktar minn issa sabiex tibda timxi b'ħeġġa. Dan tkun tista' timxi fuq dak li taħseb b'aktar determinazzjoni. Jekk int jirnexxilek tagħmel dan int ser tara' kemm jistgħu jinfetħulek opportunitajiet ġodda li żgur ma' kontx tobsor. Irrifletti.Kuluri idejali ma' Pisces huma: l-oranġjo u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 26, 28 u 1.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija s-Sapphire. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Aries ser ikun għalik mument ta' iżjed konċentrazzjoni. B'hekk dan ser joffrilek toroq aktar miuħa ta' opportunitajiet fil- karriera tiegħek barra li ser jersaq iżjed lejk xejra ta' tibdil pożittiv. Pero' int minn issa trid tkun moħħok ferm iffokat fuq dak kollu li riesaq lejk. Għaraf sew.Kuluri idejali għalik għal Aries huma: l-isfar u l-oranġjo. Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 29 u 30.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Obsidian Mahogany. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Taurus ser ikun mument li int trid tibda' tgħaraf aktar l-istabbilita' ta' dak li int tant issa ilek tiffoka fuqha. Dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik dak is-sodisfazzjon tant meħtieg u tant mixtieq. Pero' issa int trid tgħaraf li żomm bilanċ. Irrifletti sew.Kuluri idejali ma' Taurus huma: l-blu u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 26, 28 u 1. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija n-Nummite. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Gemini ser ikun ifisser li int għandek tibda' tgħaraf u temmen iżjed fl'abbilita' tiegħek sabiex hekk din tibda tissarraf għal dawk l-oppurtunitajiet li hemm resqin lejk. Int għandek tkun iffokat biżżejjed sabiex tasal għalkull konklużjoni. Għaraf kull aspett li int minn issa trid tibda taddatta. Kuluri idejali ma' Gemini huma: l-aħmar u l-lewn id-deheb. Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27 u 29.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Mugglestone. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Cancer ser ikun iffiser li minn issa int ser tibda' tgħaraf aktar dawk il-bżonnijiet ta' madwarek b'aktar ħeġġa minn dak li kont is-soltu twettaq. Dan għalik ser ikun ifisser perjodu ta' tkattir. Għalhekk għaraf aħtaf din l-opportunita' sabiex tgħaraf timxi aktar lejn dak it-twettieq meħtieġ.Kuluri idejali ma' Cancer huma: l-oranġjo u l-kannella.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 27, 29 u 1.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Kunzita.Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Virgo ser ikun ifisser li tul dan il-perjodu trid toqgħod ferm attent kif tgħaraf taħseb u tiddeċidi għad-deċiżjoniet li hemm resqin lejk. Dan huwa perjodu ddelikat għalik minħabba ċertu sitwazzjonijiet li jafu jinħolqu madwarek. Għalhekk int trid tgħaraf iżomm kawt kemm tista'. Irrifletti. Kuluri idejali ma' Virgo huma: l-iswed u l-vjola.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 27, 29 u 1.Il- kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Heliodor. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Libra ser ikun ifisser għalik bosta ħsibijiet li int ser tħossok imfixkel bejn l'esperjenzi li kellek fil-passat għal dawk l-esperjenzi li int għaddej minnhom issa. Dawn il-ħsibijiet jafu joħolqu it ta' konfużjoni. Għalhekk int għandek tiffoka biss fuq dak li huwa utili għalik fil-preżent. Għaraf dan.Kuluri idejali ma' Libra huma: r-roża u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27 u 30.Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija l-Fluorite. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Sagittarius ser iġib taqlib fejn ser joffrilek opportunita' pożittiva li żgur tista' tkun bidu ta' aktar stabbilita'. Iżda l-ewwel trid temmen iżjed fik innifsek u tkun kapaċi tegħleb kull ostaklu li dan it-taqlib jista' jġib. Dan huwa żmien għalik sabiex int tgħaraf aktar il- kontroll tiegħek innifsek. Kuluri idejali ma' Sagittarius huma: l-abjad u l-isfar.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 27, 29 u 30.Il- kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Verdite. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Scorpio ser ikun ifisser li minħabba ċertu nċertezza speċjalment dwar il-karriera ser tinħoloq xi it ta' tensjoni madwarek aktar mis-soltu. Dan ħa jaffetwak l-aktar mill- aspett ta' deċiżjonijiet li hemm meħtieġa. Tajjeb li tgħaraf u temmen iżjed fik innifsek sabiex titkattar. Kuluri idejali ma' Scorpio huma: l-blu u l-vjola.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 26, 28 u 1.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija d-Desert Rose. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Capricorn ser iġiblek ċertu tibdil ta' ħsibijiet li ovvjament int trid toqod it aktar attent minn dak li forsi s-soltu ma' kontx tagħti attenzjoni. Trid tgħaraf sabiex kull sitwazzjonijiet li bħalissa int qed tesperjenza trid tagħtija kull attenzzjoni għal dak li jista' jiżviluppa sabiex b'hekk int tkattar il-ġejjini.Kuluri idejali ma' Capricorn huma: l-blu u l-kannella.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27 u 28.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija t-Terraluminite. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Leo ser ikun ifisser għalik li minn issa int għandek bżonn tgħaraf aktar il- bżonnijiet personali tiegħek l-aktar dawk li jaffetwawk direttament.Għalhekk għaraf dur waħda madwarek sabiex meta jasal il-mument meħtieġ int tkun imħejji u ppreparat tajjeb. Irrifletti. Kuluri idejali ma' Leo huma: l-blu u l-abjad.Id-dati li huma ideali għalik għal din il- ġimgħa huma: 26, 28 u 30.Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija l-Jasper Black. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 25 April 2021