Illum previous editions

ILLUM 6 June 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1380656

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 6 TA' ĠUNJU 2021 In-New Moon fiż-żodjaku ta' GEMINI Mill-Ħadd 6 ta' Gunju sas-Sibt 12 ta' Ġunju F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Aquarius ser jagħmlek tgħaraf li l-ħajja ta' madwarek għandha l-opportunita' sabiex tkabbarlek il-madwar tiegħek għalkemm jista' jkun hemm bosta rwiefen jonfu kontra tiegħek. Iżda dan mhux ser iżżommok xejn milli tkompli tissaħħaħ f 'dak it-tkattir li hemm riesaq lejk. Għaraf sew dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7, 8 u 12.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Aegirine.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Aries. Namaste KOMPETIZZJONI F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Pisces ser jagħmlek aktar determinat sabiex int tkun kapaċi tikkumbatti minn xi kumplikazzjonijiet li jistgħu jiżvillupaw. Kompli għaddej bil- pjanijiet sbieħ ta' tkabbir u taqtax qalbek iżda ħares biss lejn il-futur billi tkattar aktar it-twemmin tiegħek. Irrifletti sew dwar dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 8, 10 u 11. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Emerald.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Sagittarius. Namaste F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Gemini għalik Aries ser jagħmlek tagħti aktar attenzjoni fuq saħħtek fejn minħabba ċertu għarfien ser ikun hemm bżonn li tibda tagħmel skeda sabiex int tkun tista' ssib ħin biżżejjed sabiex tibda ssib ħin għal xi eżerċizzju bħal mixi, għawm jew altru. Għaraf sew dwar dan.Id- dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 9 u 12.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Lolite.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Leo. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Taurus Pisces ser jagħmlek tgħaraf li deċiżjoni li ħadt it ilu setgħat kienet xi it mgħaġġla u minn dak li issa int qed tesperjenza qed tinduna l-effett tagħha. Għalhekk issa trid tgħaraf kif ser idawwar din is-sitwazzjoni ħalli kemm jista' jkun malajr ma jkunx hemm xi kumplikazzjonijiet. Tajjeb li tirrifletti sew.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 7 u 10.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Opal.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Scorpio. Namaste F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Gemini għalik l-istess Gemini ser jagħmlek tieħu deċiżjoni profonda dwar il-futur. Għalkemm jidher li dan hu mument diffiċli dan jaf ikun mument tajjeb għal ħin għal iżjed riflessjoni sabiex dak li bħalissa jidher mitluf jaf ikun l-oppost. Għalhekk żomm lilek innifsek iffokat fuq dak li verament tixtieq twettaq. Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7, 9 u 12.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Onyx.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Virgo.Namaste F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Gemini għalik Cancer ser ikun mument ta' għarfien fil- fiduċja f 'kollega li int taf kemm tafda għalkemm xi kultant int taf li jista' jkun li din il-persuna mhux avdata biżżejjed. Għalhekk għandek twettaq bħal eżami ma' din il-kollega u b'hekk int tkun taf fiċ-ċert sa fejn int tista' tasal magħha. Għaraf sew dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 7 u 11.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Moonstone.Iż- żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Capricorn. Namaste F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Gemini għalik Leo ser jagħmlek tgħaraf li l-ħajja xi kultant mhux dejjem ħa tkun kif mixtieqa. Bħalissa int qed tesperjenza fażi delikata ħafna li jekk int ma tgħarafx toqgħod attent taf tirriżulta f 'waħda aktar ikkumplikata. Għaraf li din hi fażi biss għalhekk emmen f 'dan sabiex tkompli għaddej.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7, 10 u 12. Il-kristala ideali għalik għal din il- ġimgħa hija r-Rhodonite.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Libra. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Virgo ser iġibek bejn żewġ sitwazzjonijiet fejn eżattament ma tafx fejn ser taqbad tmur. F'dawn il-ħmistax li ġejjien int ser ikollok tgħaraf sew -il fejn ħa tiġbed l-aktar jekk mhux fil- karriera jew fl-imħabba. Int kapaċi toħloq bilanċ u b'hekk dan il-bilanċ ma joħloqx kumplikazjonjiet. Għaraf sew dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 9 u 11.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija s-Sadalite.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Cancer. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Libra ser jagħmlek tgħaraf aktar kemm u sa fejn int tista' tafda u jekk tafda, sa kemm int tista' tasal li tafda. Dan qiegħed iseħħ madwarek minħabba li fil- passat int esperjenzajt tradiment. Għalhekk irriffletti it dwar din ir-realta' li int fiha sabiex ma treġġax lura l-passat.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7, 8 u 10.Il- kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija t-Topaz.Iż- żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Taurus. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Scorpio ser jagħmlek tgħaraf aktar temmen fik innifsek sabiex ma taqtax qalbek minn dak li qiegħed tesperjenza fil-ħidma u r-responsabbilita' li int ġejt fdat biha u hekk b'dak li twettaq ser jagħtik dak is-sodisfazzjon. L-importanti li tibqa' kawt u fokkat. Għalhekk għaraf sew dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 9 u 12.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Malachite.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Aquarius. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Sagittarius ser jagħmlek tkompli tkabbar il- potenzjal tiegħek fil-karriera li int tant qed toffri dedikazzjoni lejha. Minn issa int trid tkompli tgħaraf l-aktar ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħek sabiex b'dawn iż-żewġ sitwazzjonjiet int tkun kapaċi tkompli tavvanza lejn dik l-istabbilta' tant meħtieġa. Għaraf sew dan.Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7, 9 u 11.Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija l-Kunzite.Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Pisces. Namaste F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Gemini għalik Capricorn ser jagħmlek tkompli tavvanza u tissaħħaħ. Xi kultant dan jaf iġib miegħu xi għira minn dawk ta' madwarek u din is-sitwazzjoni tista' tikkawża ċertu mumenti diffiċli. Għalhekk tajjeb li int dejjem ikollok ċertu protezzjonijiet sabiex int tkun, b'saħħtek biżżejjed sabiex tilqa' kontra dan. Irriffletti. Id-dati li huma ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 6, 7 u 9. Il-kristala ideali għalik għal din il-ġimgħa hija r-Ruby. Iż-żodjaku li ser jispirak huwa dak ta' Gemini. Namaste L-ewwel Premju: Tliet kristalli għall-enerġija madwarek. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon, Marsascala. It-tweġiba għall-mistoqsija tal-ġimgħa li għaddiet kienet: Is-seba' Żodjaku L-ewwel premju ntrebaħ minn: Connie Agius mill-Gudja It-tieni premju ntrebaħ minn: Britney Sammut minn San Ġiljan Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: Is- simbolu ta' żodajku ta' Gemini huwa dak tal-iljun, tat-tewmin jew tal- iskorpjun? PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Iż-Żodjaku ta' Gemini u Int Għal dawn l-erbgħa ġimgħat li qegħdin fil-fażi żodjaku ta' Gemini fejn dan joffri diversi aspetti lil kull żodjaku. Ikun ferm importanti li tgħaraf taħtaf dan iż- żmien hekk ta' benefiċju kemm għalik u kemm għal kumplament tal-madwar tiegħek. Iż-żodjaku ta' Gemini joffri ħeġġa, determinazzjoni, għarfien u riflessjoni.Dawn huma aspetti Importanti sabiex ikun possibli jitwettqu dawk l-idejat, proġetti jew pjanjiet. Iż-żodjaku ta' Gemini jgħaraf jurik kemm int għandek bżonn tgħaraf iżjed lilek innifsek u dan sabiex tibni lilek innifsek ak- tar b'dik il-kunfidenza li taf tagħmel ħafna differenza għal dak li jkun hemm riesaq lejk. Għal aktar informazzjoni dwar iż-żodjaki u l-oroskopju tista' ssibhom fil-ktieb riċenti tiegħi ''PaulJon bl-Oroskopju Għalik''. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 6 June 2021