Illum previous editions

ILLUM 20 June 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1385126

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 20 TA' ĠUNJU 2021 Il-Qamar Kwinta fiż-żodjaku ta' Gemini Mill-Ħadd 20 ta' Ġunju sas-Sibt 26 ta' Ġunju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Aquarius ser ikun iffisser li ser ikun qed iwasslek għal aktar stabbilita' fil-madwar tiegħek. Din l-istabbilita' ser tinħass fil- mod ta' kif int ser tibda tippjana, kif tibda tqassam u kif int ser tibda tgħaraf dak kollu li huwa għaqli għalik. Għaraf dan il-mument.Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hu Scorpio u kristalla ideali għalik hi l-Spessarite. Namaste KOMPETIZZJONI Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Pisces ser ikun iffisser mument ta'pawża mir-ritmu li qbadt fil- karriera tiegħek u dan sabiex ikun hemm spazju ta'rifflessjoni profonda għal dak li hemm riesaq lejk fil-ġimgħat li ġejjin u dan anke minħabba xi tibdil fir-rutina li int għandek fil-preżent.Għaraf kemm din il-pawża hi vera utili.Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hu Leo u kristalla ideali għalik hi t-Tanzanite. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Aries ser ikun iffiser jekk tibqax fi stat ta' iżolament u maqtugħ minn ċertu aspetti tal- ħajja. Iżda f 'dan il-mumenthuwa tajjeb li int bil-mod tibda tiaħ lilek innifsek sabiex għal anqas tibda tismgħa idejat ġodda għax dawn jafu jagħtuk forma ta' direzzjoni ferm pożittiva. Għalhekk huwa tajjeb li int tirriffletti .Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hu Capricorn u kristalla ideali għalik hi l-White Topaz. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Taurus ser ikun iffisser li minn issa int trid tgħaraf dak li esperjenzajt fil-passat għandu jitħalla warajk. Issa huwa dak il-waqt li int b'tant pożżittivita' madwarek tibda tħares il-quddiem b'aktar determinazzjoni sabiex dak li riesaq lejk tkattru u tkun ta' risposta b'saħħita lejn il-passat.Iż- żodajku li joffrilek gwida sinċiera hu Aquarius u kristalla ideali għalik hi l-Peridot. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Gemini ser iffisser aktar tibdil f 'dak li għandu x'jaqsam mal-karriera tiegħek, fejn il-probbabilita' hi li wasal dak il-mument għal ċertu tibdil. Dan ilu jdur madwarek imma issa dan ser jitwettaq, pass li jista' jkun ukoll bidu ta' oppurtunitajiet li qabel qatt ma kont esperjenzajt. Iż-żodjaku li joffrilek ġwida hi Virgo u kristalla ideali għalik għal hi l-Moonstone. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Cancer ser ikun iffisser aktar riflessjoni dwar direzzjonijiet differenti li int ser tibda twettaq dwar dak li għandu x'jaqsam miegħek personali. Dan ser jagħmlek aktar konxju dwar x'tixtieq twettaq. Ovvjament għal bidu taf tħossok mifxul iżda għaraf li kull direzzjoni li tieħu tkun idealment għaqlija.Iż- żodajku li joffrilek gwida sinċiera hu Taurus u kristalla ideali għalik hi l-Obsidian. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Leo ser ikun iffisser għalik li minn issa int trid tgħaraf iżid aktar l-abbilita' tiegħek kemm fil- karriera u kif ukoll fil-madwar tiegħek. L-abbilita' trid tkun tkun waħda ta' direzzjoni aktar konkreta u ma' tridx tibża minn deċiżjoni li trid tieħu u dan int ser tagħmlu fl-intress tiegħek.Iż-żodjaku li joffrilek ġwida hi Sagittarius u kristalla ideali għalik hi n-Navratna. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Virgo ser ikun iffisser li minn issa int ser tkun f 'direzzjioni aktar preċiża ta' fejn trid tkun fil-ħajja u fejn eżattament int trid tasal, għalkemm din issa ser tagħmlek aktar stabbili xorta waħda int trid tgħaraf iżomm saqajk mal-art sabiex tkun kapaċi tkun għaqli biżżejjed li tkompli tkattru.Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hi Cancer u kristalla ideali għalik hi s-Sapphire. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Libra ser ikun iffiser mument kemm ta'direzzjoni kif ukoll ta' riflessjoni mhux biss dwar il-ħajja ta' madwarek imma ukoll sabiex int tkun tista' tibda ssib ħin għal aktra relassament, sitwazzjoni li int taf kemm verament għandek bżonn u b'hekk int tibda tħossok aktar int innifsek u aktar immotivat.Iż-żodjaku li jofrilek gwida sinċiera hi Pisces u kristalla ideali għalik hi l-Fire Opal. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Scorpio ser ikun iffisser li int ma' tistax tibqa aktar iddum biex tieħu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn. Issa huwa dak il-mument li int trid tkun aktar flessibili sabiex sitwazjonijiet li qabel kont tkarkar fihom issa dawn jibdew ikunu solvuti fi żmien aktar aċċettabili u b'hekk tgħaraf tħares il-quddiem b'aktar ħeġġa.Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hi Aries u kristalla ideali għalik hi l-Ammolite. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Sagittarius ser ikun iffisser li tkun aktar iffokat lejn direzzjoni u stabbilita' fil-karriera tiegħek. Int dejjem xtaqt li tkun tista' tavvanza f 'dak li tant tixtieq, għalhekk issa il- karriera sabet dak il-waqt ideajli sabiex tavvanza b'aktar ritmu lejn dak li hemm riesaq lejk.Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hi Gemini.Il-kristalla ideali għalik hi l-Beryl. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Il-qamar kwinta għaż-żodjaku ta' Capricorn ser ikun iffisser dak il-waqt li int tgħaraf fejn int trid verament tasal u liema hi dik id- direzzjoni ideali li int trid taqbad. Għalhekk issa ħares biss lejn l-opportunitajiet li hemm resqin lejk. Huma dawn li minn issa int trid tkun iffokatt sabiex finalment ikollok dik id-direzzjoni li tant int taspira għalija. Iż-żodjaku li joffrilek gwida sinċiera hi Libra u kristalla ideali għalik hi l-Apatite. Namaste L-ewwel Premju: Tlett kristalli għal enerġija pożittiva madwarek. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Charles Dimech mill-Ħamrun It-tieni premju ntrebaħ minn: Vanessa Sammut minn Wied il-Għajn Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: X'joffri dan il-Qamar Kwinta liż-żodjaku ta' Gemini? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill- PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' Gemini F'dan it-tielet qamar kwinta ta' Gemini għal dan il-kalendarju żodjaku ser ikun ta' aktar motivazzjoni, determinazzjoni, ħeġġa u twettieq kemm għal l-istess żodjaku kif ukoll għal bosta żodjaki. Qamar kwinta li jagħtik iċ-ċans li terġa tibda tħares 'il quddiem b'aktar pożittivita', jagħtik aktar tisħieħ fl-istabbilita' li int tkun qed twettaq, kif ukoll peress li jaħbat eżatt bejn tmiem iż-żodjaku ta' Gemini mal-bidu taż-żodjaku ta'Cancer, bla dubju hemm diversi aspetti flimkien ma' benefiċċji li jagħmluħ uniku għal kombinazzjoni li ser iseħħ. Aktar informazzjoni tista' ssibha fil-ktieb riċenti tiegħi, '' PaulJon bl- Oroskopju Għalik '' u tista' ukoll tibgħatli sms fuq 79495804 / 99013600 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 20 June 2021