Illum previous editions

ILLUM 10 October 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1418270

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 27

IL-ĦADD 10 TA' OTTUBRU 2021 • illum aħbarijiet Facebook: Telaq f'sekonda, lura sigħat wara … imma kieku ma ġiex, int, x'kont tagħmel? Din il-ġimgħa … waqaf Facebook. Ejja ngħidu li dan Facebook u ħutu l-oħra, Instagram, Whatsapp u Messenger ma ġewx lura, int x'kont tagħmel? Jon Mallia u Sassa jispjegaw mal-ILLUM x'kienu jagħmlu huma kieku ġara da MARIANNA CALLEJA It-Tnejn li għadda Facebook flimkien mal-kumpaniji aħwa tiegħu Wħatsapp, Instagram u Messenger waqfu joperaw għal sitt sigħat. Għal bosta kien biss inċident żgħir li seħħ u ssolva, iżda wieħed irid iżomm f 'moħħu li dawn il-pjattaformi mhumiex biss siti li nżuru għal it sekondi. Jeżistu kumpaniji u individwi li bnew ħajjithom u negozji sħaħ li jiddependu fuq dawn il-pjattaformi. Dawn huma n-nies illi tkellmet magħhom il-gazzetta ILLUM, nies li b'xi mod jew ieħor bnew ħajja permezz tal-midja soċjali u staqsithom, "kieku Facebook ma ġiex lura x'kont tagħmel?" Jon Mallia x'kien jagħmel mingħajr Facebook? Dan il-bniedem m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni, iżda l-gazzetta sabet ruħha kurjuża x'kien isir minnu kieku Facebook ma ġiex lura. L-ILLUM staqsiet lil Jon Mallia, b'mod speċjali minn perspettiva ta' persuna li sabet appoġġ u segwaċi fuq il- midja soċjali partikolarment Facebook, x'kien jagħmel kieku sab ruħu bla pjattaforma fejn jsemma leħnu. "Kont nistenna liema pjattaforma se ssir aktar popolari u nara fl-istess ħin li jaqdu l-ħtiġijiet tiegħi u minn hemmekk insir membru ta' dik il- pjattaforma." Għaldaqstant huwa spjega li fil-verità baqa' u kien jibqa' kalm għax ħajtu mimlija b'ħafna aktar affarijiet, lill hinn mill-midja soċjali. Biex inkunu għidna kollox, Mallia kien wieħed minn tal-bidu li ħoloq podatti interessanti li jiġu ppublikati fuq siti oħra bħal YouTube u Spotify. Siti li s'issa, ma ġralhom xejn u allura sa ċertu punt xogħol bħal dan ma kienx jintmess. Mallia tkellem pero' fuq persuni oħra li kienu jiġru "b'saqajhom ma' sormhom" bil-paniku li kieku Facebook ma reġax tfaċċa fosthom dawk li jaħdmu fl-informatika. Fil- fatt l-ILLUM żiedet f 'dik il-lista l-influencers u għalhekk tkellmet ma' influencer magħrufa f 'Malta u staqsiet l-istess mistoqsija. Minn perspettiva ta' influencer – Sarah Buttiġieġ magħrufa aħjar bħala Sassa L-influencers saru ħafna aktar komuni issa, speċjalment maż- żgħażagħ li kuljum jidħlu biex jaraw x'inhuma jagħmlu u jgħidu dawn in- nies. F'Malta, l-influencers tagħna joperaw l-aktar minn Facebook u Instagram minħabba li l-Maltin magħrufa li jużaw dawn il-pjattaformi iktar minn oħrajn. "Il-karriera ta' influencer hija bbażata fuq midja soċjali, ovvjament ħadt xokk x'ħin rajt li ma kinux qegħdin jaħdmu." Reklamar, klikks, likes u shares, dawn kollha jgħinu influencer biex jagħmel iktar suċċess imma x'jiġri jekk dak li jipprovdilek l-ħobża ta' kuljum f 'daqqa waħda jwaqqaf kollox? "Bħal kull xogħol ieħor sintendi, jekk ma jaħdimlekx xi ħaġa trid tara kif ser issolvi l-problema biex tkun tista' tkompli b'xogħlok." Tajjeb ngħidu li dawn il-pjattaformi waqfu jaħdmu f 'daqqa għax huma kollha mmexxija minn l-istess persuna. Sakemm ma jinqatax linternet kollu, l-influencers kellhom pjattaformi oħra x'jużaw bħal Tik Tok, Twitter jew Discord. Il-gazzetta staqsiet lil Sassa kif ġiet affetwata personalment speċjalment bħala żagħżugħa. "Jiena nuża ħafna l-midja soċjali biex nikkomunika ma' sħabi u kien hemm mument fejn ħassejtni waħdi. Pero' ħadt l-opportunità biex niffoka fuq l-istudju tiegħi." Il-qtugħ ta' Facebook, inċident, vendikazzjoni jew PR Stunt? F'temp ta' ġimgħa, Facebook kellu jaffaċja sfidi kbar inkluż leaks ta' dokumenti interni minn eks manager tal- kumpanija u issa il-qtugħ tas-servizzi tagħhom darbtejn f'inqas minn sebat'ijiem. Imma x'inhu jiġri? Facebook, Instagram u WhatsApp flimkien ma' Messenger waqfu jaħdmu għal aktar minn sitt sigħat nhar it-Tnejn. Dan immarka l-agħar qtugħ għall-iġgant tat-teknoloġija mill-2008. Sit li jħares lejn qtugħ ta' websites kbar bħal dawn ta' Facebook bl-isem ta' Down Detector, irreġistra għexieren ta' eluf ta' rapporti għal kull wieħed mill-pjattaformi li semmejna. Bl-inċident jirrepeti ruħu ġurnata ilu, wara li bejn il-Ġimgħa u s-Sibt, Facebook partikolarment, reġa' waqaf għal ftit tas-sigħat, skont din l-istess website. Wieħed mill-imħuħ wara Facebook u l-mexxej tal- kumpanija, Mark Zuckerberg, għamel apoloġija permezz ta' Twitter dakinhar stess filwaqt li spjega bejn wieħed u ieħor x'kien ġara. Il-qtugħ seħħ fost diffikultajiet oħra akbar għall-kumpanija u miegħu hemm marbutin wisq kumbinazzjonijiet sabiex wieħed sempliċiment jaċċetta l-kliem ta' Zuckerberg u jkompli għaddej b'ħajtu. Fosthom hemm il-famuża whsitleblower, l-eks Manager tal-kumpanija bl-isem ta' Frances Haugen, li tkellmet fuq Facebook eżattament ġurnata qabel fuq il-programm ta' CBS '60 Minutes.' Frances Haugen: Il-whistleblower li dahlet lil Facebook fi krizi Wara xahar ta' leaks mimlija informazzjoni mill-ħidma interna ta' Facebook, l-eks impjegata warajhom kixfet wiċċha u kompliet tikxef aktar informazzjoni. Frances Haugen tat evidenza lill-Kungress Amerikan - u ġiet imfaħħra mis-senaturi bħala 'eroj Amerikan tas-seklu 21' - dwar l-operazzjonijiet "malizzjużi" ta' Zuckerberg. Haugen xehdet quddiem is-senaturi Amerikani dwar dak li kienet rat fis-sentejn tagħha fil-kumpanija u spjegat għaliex kienet iddeċidiet li tikxef dawn id-dokumenti kollha lill-Wall Street Journal. Minn twissijiet interni dwar il-ħsara li qed issir lill- adolexxenti permezz ta' Instagram sal-ftehim bejn Facebook u ċelebritajiet inkluz politikanti biex il-kontenut tagħhom ma jkunx imħares bħal profili oħra, id-dokumenti kixfu operazzjonijiet kbar u koroh. Dan kollu seħħ wara dibattitu pjanat mill-Kungress Amerikan, dwar jekk il-kumpanija kellhiex bżonn tirriforma. Id-deċiżjoni ta' Haugen li tressaq 'il quddiem dan kollu propju issa, żiedet biss aktar pressjoni fuq Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 10 October 2021