Illum previous editions

ILLUM 2 January 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1440000

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 2 TA' JANNAR 2022 • illum L-OROSKOPJU GĦAS SENA 2022 MILL-ASTROLOĠISTA PAULJON Ibbażat fuq l-imħabba, l-karriera , nġenerali u aktar L-Imħabba: Għaraf żomm attenzjoni sabiex dak li hemm ikompli jitkattar. Karriera: Għalik huwa mistenni tibdil, iżda dan iseħħ biss jekk int tkun vera tixtiequ. Ġenerali: Matul din is-sena sejjer tgħaraf rankatura fil-karriera tiegħek fejn int trid iżomm lilek innifsek iffokatt aktar mis-soltu sabiex minħabba din ir- rankatura trid ma tikkommetix ċertu żbalj li forsi jistgħu jkunu ta' xi konsegwenzi lejn il-bilanċ fil- L-Imħabba: Tirreptix żbalji li ġa ġarrabt matul is-sena 2021, għaraf minn dan u tgħallem. Karriera: Għaraf kun aktar iffokat sabiex issa tkompli titkattar f 'aktar stabilta' meħtieġa. Ġenerali: Ser tkun sena li tħossok mimli b'aktar ħegga u determinazzjoni u mħabba. Hekk int trid tgħaraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm is- sitwazzjonijiet ta' oppurtunitajiet li jistgħaw jiżviluppaw madawrek. Għaraf dan u kun L-Imħabba: Int trid tgħaraf aktar eżattament x'tixtieq. Ħafna drabi mhux qiegħed tgħaraf sew dan. Iffoka aktar. Karriera: Iaħ aktar lilek innifsek sabiex tagħti spazju għal opinjoni. Ma hemm xejn ħażin li tisma idejat oħra għax dawn jistgħu jkunu fundamentali. Ġenerali: Għandek bżonn ta' għarfien f 'dak it- twettiq li tixtieq. Dan jaf jagħmlek xi it bla paċenzja aktar mis-soltu. Għalhekk issa li int taf dan, trid L-Imħabba: Hemm bżonn ta' motivazzjoni u kun avventuruż aktar u ma tibqax imwaħħal fl- istess sitwazzjoni. Karriera: Deċiżjoni jekk għandekx tidhol f 'iżjed responsabbilta' ser tkun madwarek. Għaraf ġorr mhux aktar milli tiflaħ. Ġenerali: Ser tkun sena li tħossok li trid l-affarijiet ta' madwarek ikunu fuq pass aktar mgħaġġel. Dan jaf ikun tajjeb sabiex int timxi aktar b'saħħtek f 'dak li ġej, pero' trid tgħaraf tikkontrolla aktar lilek innifsek għax L-Imħabba: Għaraf sew kemm il-bilanċ u l-ħtiġijiet tiegħek sabiex hekk tkompli tkattar dak li hemm. Karriera: Bosta toroq ser jinfetħu u bosta idejat ser ikunu qegħdin iduru. Għaraf sew l-esperjenzi. Ġenerali: Ser tkun sena li tagħmlek aktar agressiv fl-ambizzjonijiet kemm tiegħek personali u anke f 'dawk ta' madwarek. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba dak li ġej. Dan ser jagħmlek aktar immotivat fl'abbilta' tiegħek kemm f 'direzzjoni kif ukoll għal mod L-Imħabba: Sforz li wettaqt matul ix-xhur jistgħu ma jkunux biżżejjed sabiex tibda triq ġdida. Karriera: Idea li ser tieħu taf tkun bidla fundamentali pożittiva għal aktar stabbilta' fil- karriera futura tiegħek. Ġenerali: Ser tgħaraf aħjar kif ser tibda twettaq aktar ċertu deċiżjonijiet, l-influwenzi jew gwidi li kont tieħu sejrin jintemmu sabiex b'hekk int minn issa tgħaraf aktar kif taġixxi u b'hekk ovvjament madwar tiegħek. Irrifletti Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tlieta. L-aktar xahar idejali għalik huwa Mejju. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Taurus. Il-kristalla ideali għalik hi l-Moonstone. Aquarius huma magħrufin għal-istabilita' tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Aquarius matul is-sena huwa : 7 kawt. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ġimgħa. L-aktar xahar idejali għalik huwa Ottubru. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Scorpio. Il-kristalla ideali għalik hi l-Opal Fire. Pisces huma magħrufin bħala nies immotivati ħafna. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Pisces matul is-sena huwa : 7 tgħaraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm il-madwar tiegħek sabiex tieħu aħjar dak li hemm riesaq lejk b'aktar kalma u trankwillita. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tnejn. L-aktar xahar idejali għalik huwa Awwissu. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Leo. Il-kristalla ideali għalik hi l-Qaurtz Clear. Aries huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Aries matul is-sena huwa : 6 xi kultant fil-ħajja int trid tkun fil- kontroll u mhux vice versa. Irrifletti. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa s-Sibt L-aktar xahar idejali għalik huwa Jannar Iż-żodjaku idejali għalik huwa Cancer Il-kristalla ideali għalik hi l-Selenite Golden. Taurus huma magħrufin għad-direzzjoni li joffru. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Taurus matul is-sena huwa: 8 kif tesprimi lilek innifsek. Żomm kontroll u imxi biss b'moħħok. Analizza Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ħamis L-aktar xahar idejali għalik huwa Novembru Iż-żodjaku idejali għalik huwa Sagittatius Il-kristalla ideali għalik hi t-Tiger's Eye. Gemini huma magħrufin għal idejat pożittivi tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Gemini matul is-sena huwa: 8 dan sejjer jurik dik id-differenza fik innifsek. Għaraf sew dan. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa l-Erbgħa. L-aktar xahar idejali għalik huwa Settembru. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Gemini. Il-kristalla ideali għalik hi l-Amber. Cancer huma magħrufin għal-kommunikazzjoni ideali tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Cancer matul is-sena huwa: 7 L-ewwel Premju: Voucher bi skond fuq il-pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal-Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skond fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Angela Licari mill Mellieha filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Tania Grech min Nadur Ghawdex Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: Taħt liema żodjaku ser tibda' is-Sena il-Ġdida tibda? Taħt iż-żodjaku ta' Aqaurius? Ta' Capricorn jew ta' Pisces? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste Bidu Sena 2022 L-ewwel Ħadd għal din is-sena 2022, bidu li żgur irid ikun ta isprazzjoni u determinazzjoni, dan sabiex fil-ġimgħat u xhur li ġejjin nibdew inwettqu dawk il-pjanjiet li hemm imfassal għalina, ovvjament is-sena ma' tistax ikollha bidu aħjar meta tkun qed tikkombina mal- għaxar żodjaku dak ta' Capricorn! Dan iż-żodjaku jagħtina dik il-motivazzjoni meħtieġa sabiex nagħrfu nimxu lejn ix-xhur li ġejjin b'dik il-ħeġġa tant meħtieġa sabiex nissaħħu fi tkattir u twettieq tant meħtieg. Jien nixtieq lill qarrejja kemm ta' din il-paġna kif ukoll lill qarreja ta' din il-gażżetta, sena ta' ħidma, sena ta' fejda u sena ta' twettieq kif ukoll sena ta' bilanċ bejn il-ħajja kompluta ta' madwarna. Awguri. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON Oroskopju għaż-żodjaku ta' Aquarius għas-Sena 2022 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Pisces għas-Sena 2022 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Aries għas-Sena 2022 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Taurus għas-Sena 2022 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Gemini għas-Sena 2022 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Cancer għas-Sena 2022

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 2 January 2022