Illum previous editions

ILLUM 23 January 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1445229

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Libra ser ikun dak il-mument ta' konċentrazzjoni lejn ippjanar iddettaljat u dan meta int tant ilek taħseb dwaru. Dan huwa l-mument għal dak l-ippjanar tant meħtieġ għal karriera tiegħek sabiex b'hekk barra li tibni lilek innifsek aktar f 'istabbil ta' żgur li tħares lejn aktar proġetti ideali fil-linja tiegħek. Analizza. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Taurus. Libra huma magħrufin għall direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Scorpio ser ikun issa l-mument li finalment tgħaqqad dak kollu li int ġbart mill- pariri li ħadt sabiex issa tiġi għal konklużjonijiet tiegħek. Int wettaqt biżżejjed sabiex ħadt diversi idejat u għalhekk issa wasal il-waqt li tirriffletti fuq dak kollu li smajt u tibda tiddeċidi. Żgur li għandek triq wiesa ta' konklużjonijiet. Analizza. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Leo. Scorpio huma magħrufin għal kemm huma nies ta' fehma soda. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Sagittarius ser ikun dak il-mument li jagħtik aktar stampa ċara dwar fejn minn issa int tixtieq tasal. Huwa mument ta' direzzjoni, iżda dan irid jitwettaq b'għaqal li żgur ikun ta' benefiċċju għalik. Ovvjament trid tgħaraf sew iżomm il-bilanċ u dan ser ikun ferm importanti minn issa l-quddiem. Għaraf sew dan. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Gemini. Sagittaius huma magħrufin għal kariżma tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-bidu tal-ħdax iż- żodjaku ta 'Aquarius għalik l-istess Capricorn ser ikun dak il- mument ta' aktar għarfien f 'dak li int akkwistajt matul dawn l-aħħar ġimgħat hekk li issa int tista' tħares lura u tara dak kollu li int twettaq u żgur ser tħoss dak iċ-ċertu sodisfazzjon ġewwa fik. Dan ser ikun biżżejjed sabiex int tgħaraf kemm int verament kapaċi fil-ħiliet tiegħek. Irriffletti aktar. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Aries. Capricorn huma magħrufin għall immaġinazzjoni tagħhom. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar Għalik l-istess Aquarius ser ikun mument li int titfa aktar attenzjoni lejn it-tkabbir tal-karriera tiegħek. Poġġi l-attenzjoni lejn dawk il- proġetti li għandek imħejja għax xhur li ġejjin u dan sabiex b'hekk tkattar aktar lilek innifsek, tkattar aktar l-istabbilta' u ovvjament tista' tħares lejn il-futur tiegħek b'aktar ħeġġa. Tajjeb li tirriffletti. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Sagittarius. Aquarius huma magħrufin għall motivazzjoni tagħhom. Namaste. Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Pisces ser ikun dak il-mument li ser jiaħlek il- possibilta' li int tkattar aktar għarfien lejn il-ħajja ta' madwarek u dan sabiex int tkun tista' tkompli tikber fil-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħek. Dan żgur ser jippermetti li jinfetħu bosta toroq ġodda u b'hekk int tkun f 'linja li toħloq aktar tħejjija pożittiva lejn il-futur tiegħek. Irriffletti. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Cancer. Pisces huma magħrufin għat tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste 26 oroskopju IL-ĦADD 23 TA' JANNAR 2022 • illum BIDU TAL-ĦDAX IŻ-ŻODJAKU: L-Oroskopju mill-Ħadd 23 ta' Jannar sas-Sibt 30 ta' Jannar Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Aries ser ikun dak il-mument li tgħaraf iżomm dik il-kalmizza ġewwa fik fejn ser tgħaraf iżjed dak li inti tħoss u dan minħabba dawn iċ-ċirkostanzi differenti li hemm resqin lejk. Għalhekk huwa l-mument opportun li int tgħaraf iżjed il-kontroll komplut tiegħek. Irriffletti. Iż-żodjaku li ser jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Scorpio. Aries huma magħrufin għat tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Taurus ser iwasslek f 'dak il-mument ideali li int tgħaraf tkattar lilek innifsek f 'dak kollu li int biss kapaċi tgħaraf. Bħalissa int għandek l-aktar mument ideali biex tissaħħah f 'kull parti tal-ħajja li int verament tixtieq. Għalhekk għaraf kun aktar iffokat lejn dan il-mument ferm utli għalik. Għaraf sew dan. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Virgo. Taurus huma magħrufin għas sensittivita' tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għalik Gemini ser ikun dak il-mument ideali li issa int kapaċi tgħaraf aktar dawk l-opportunitajiet li jkunu ta' benefiċċju. Dan jagħtik dik il- ħeġġa tant mixtieqa sabiex int tibni u tippjana aħjar il-madwar tiegħek. Għalhekk għaraf dan sabiex tkun aktar imħejji sabiex tkompli tissaħħaħ għal dak li hemm riesaq lejk. Analizza. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Libra. Gemini huma magħrufin għal kommunikazzjoni li jafu joffru. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Għalik Cancer ser ikun dak il- mument li iwasslek u jħejjik aktar għal dik it-tħejjija meħtieġa sabiex minn hawn il-quddiem int tibda tgħaraf eżattament dak li huwa idejalment tajjeb li int tixtieq tkattar fit-twettieq tiegħek u b'hekk tgħaraf sabiex tibni lilek innifsek b'aktar dedikazzjoni. Tajjeb li tirriffletti sew dwar dan. Irriffletti. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Pisces. Cancer huma magħrufin bħala persuni ta' burdata pożittiva. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Leo ser ikun dak il-mument li int ser tibda tiddentifika min huma dawk il-persuni madwarek li huma verament ġenwini u li huma ta' min jafdhom u li ssib l-appoġġ meħtieġ tagħhom. Tibżax jekk ikun hemm bżonn ta' ċertu deċiżjonijiet dwar xi whud. Aħjar tgħaraf issa milli aktar tard. Għaraf sew dan. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Capricorn. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-bidu tal-ħdax iż-żodjaku ta 'Aquarius għalik Virgo ser ikun dak il-mument li tirriffletti eżattament minn dak li esperjenzajt tul dawn l-aħħar xhur sabiex ovvjament minn dak li esperjenzajt tużaħ b'aktar għaqal fil- ħtiġijiet li hemm resqin lejk u b'hekk tibni lilek innifsek aktar fis-sod lejn it- tkattir u fil-madwar tiegħek għal futur ta' aktar stabbilta'. Irriffletti. Iż-żodjaku li ser jimlik b'ħeġġa pożittiva ġej minn Aquarius. Virgo huma magħrufin għal linja dettaljata tagħhom. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skond fuq il-pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal-Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skond fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Anna Dalli mill-Hamrun filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: IJane Monfort minn Ħad-Dingli Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: X'inhu l-element taż-żod- jaku ta' Aquarius? Ilma, Arja jew Nar? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' PO Box 27, Paola. Namaste BIDU TAL-ĦDAX IŻ-ŻODJAKU TA' AQUARIUS Nhar il-Ħamis 20 ta' Jannar beda l-ħdax iż-żodjaku ta' Aquarius fejn dan ser joffri li nagħrfu dak it-twettieq meħtieġ sabiex inkunu f 'pożizzjoni li nkattruh u ma naqgħuwx lura u b'hekk inkuni nistgħu inħejju ruħna għal bidu tal-kalendarju żodjaku. Dwar iż-żodjaku ta' Aquarius hemm ħafna tagħrif u f 'dawn l-erba' ġimgħat inkun nista' inwassal dan it-tagħrif. Tajjeb tkun taf li dan iż-żodjaku jappartjeni fl-element ta' l-Arja li jiġbor fih iż- żodjaki ta' Libra u Gemini u b'hekk jagħmel dan it-trio taż-żodjaki bħala l-aqwa element mill-erba' elementi. Iż-żodjaku ta' Aquarius jagħtina diversi aspetti pożittivi fosthom, inspirazzjoni, determinazzjoni u motivazzjoni fost aspetti oħra. Ikompli. KOMPETIZZJONI MA' PAULJON L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 January 2022