Illum previous editions

ILLUM 22 May 22022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1468437

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 27

www.illum.com.mt PAĠNA 9 €1.25 IL-ĦADD 22 TA' MEJJU 2022 • NRU 814 Numru ta' nisa tqal mhumiex jitħallew jitilqu mill-Ukrajna sakemm iwelldu. Imma għaliex? PAĠNA 4 PAĠNA 7 DEJN TA' DEJN TA' €8 MILJUNI €8 MILJUNI F'SENTEJN F'SENTEJN BISS BISS 'Kuljum nirċievu email dwar mediċina li tkun għoliet' - L-għoli tal-prezzijiet jolqot lis-settur tas-saħħa wkoll! Il-Maltin qegħdin isiefru? U fejn qed imorru? L-aġenti jitkellmu... PAĠNA 10 Jekk wieħed iħares lejn il-kontijiet tal-PN sal-2019 isib li d-dejn żdied b'madwar €8 miljuni fl-2020 u l-2021. Sorsi mill-PN iħeġġu lil Grech biex ikun trasparenti dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u jgħid x'passi se jieħu fix-xhur li ġejjin...

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 May 22022