Illum previous editions

ILLUM 20 September 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1290272

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 27

11 aħbarijiet illum • IL-ĦADD 20 TA' SETTEMBRU 2020 Il-vannijiet tal-iskola se jibdew jiġu ddiżinfettati darba f 'ġimgħa u mnaddfa wara kull vjaġġ 'Tfal bla maskra mhux se ngħabbuhom ... importanti li l-ġenituri jikkoperaw Il-gazzetta ILLUM tiltaqa' mal-Koperattiva tal-Minibuses biex tifhem aħjar l-operat tagħha f'sena skolastika b'differenza li tinsab fuq l-għatba YENDRICK CIOFFI Issa fadal it aktar minn ġimgħa biex l-iskejjel jerġgħu jiħu l-bibien tagħhom u għalhekk it-tħejjijiet jinsabu fl-aqwa tagħhom. Bla dubju, it-trasport jibqa' fost il-fatturi l-aktar importanti u għalhekk il-gazzetta ILLUM iltaqgħet mal-Koperattiva tal-Minibuses (COOP) li aktar minn qatt qabel qed tappella kemm lill- iskejjel u anke lill-ġenituri biex jaħdmu id f 'id magħha. L-ILLUM żaret l-uffiċini tal- koperattiva f 'Ħal Qormi u sabet tim kbir ta' nies jaħdmu fuq ir-rotot għall-istudenti hekk kif ix-xufiera jinsabu ħerqana biex jerġgħu jibdew jaħdmu, għax bħal ħafna, il-pandemija affettwathom ħażin. "Sitt xhur bla paga mhux ċajta. Il-vann l-għixien tagħna. Kulħadd għandu l-familja," qalulna. Joe Barbuto, il-Maniġer tal- Koperattiva, saħaq mal-gazzetta ILLUM li bħal kulħadd, din il-pandemija laqtet lix-xufiera tagħhom bħal sajjetta fil-bnazzi iżda insista wkoll li fiż-żmien meta x-xogħol kien wieqaf, il- Koperattiva kienet bdiet tħejji lilha nnifisiha, lix-xufiera u l-vannijiet tagħha biex ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jgħabbu lill-istudenti malli jinfetħu mill- ġdid l-iskejjel. Kull xufier se jnaddaf il-vann wara kull vjaġġ Ovvjament bħalma l-iskejjel se jkollhom jaddattaw l-operat tagħhom, l-istess kellha tagħmel il-Koperattiva. "Ħafna mill-affarijiet mhux ġodda għalina għax ilna ħafna nagħmluhom. L-akbar bidla għalina u l-aktar li se taffettwa l-ħidma tagħna huwa l-fatt li wara kull vjaġġ, ix-xufiera se jkunu obbligati jnaddfu t-twieqi, is-seats, is-seatbelts u l-handles," saħaq Barbuto, biċ-Chairperson tal-Koperattiva, Michael Grech, jinsisti li jekk xufier ikollu erba' vjaġġi, irid jimsaħ u jnaddaf il- vann wara kull vjaġġ. Fil-fatt, din hija l-uniku sfida li x-xufiera qed jaraw li se jkollhom għax-xhur li ġejjin. Propju għalhekk li x-xufiera qed jappellaw kemm lill-iskejjel u anke lill-ġenituri biex jimuhom jekk jittardjaw it minuti. "Ċert li se jimuna. Wara kollox dan qed isir għas-saħħa tat-tfal." Kull vann se jkun iddiżinfettat darba f 'ġimgħa Apparti minn hekk, inxtraw magni biex darba f 'ġimgħa, il- vannijiet kollha tal-Koperattiva jkunu jistgħu jiġu ddiżinfetti. Fil-fatt, il-gazzetta ILLUM rat b'għajnejha kif se jkun qed isir dan il-proċess. "Għandna mas-600 vann. Dawn se jiġu ddiżinfettati darba f 'ġimgħa. Kull xufier se jibda jingħata booking fil-ġimgħa," spjega s-Segretarju Justin Said. "Bejn id-disgħa u nofsinhar, wara l-ħamsa u anke s-Sibt ikun jista' jsir l-iddinfettar." 'Il-Gvern lest iħallas biex naqsmu r-rotot u nużaw aktar vannijiet' Hemm skejjel, partikolarment tal-Knisja, fejn ikollok kindergarten f 'post u l-primarja f 'post ieħor. Issa l-istudenti ma jistgħux jitħalltu fuq l-istess vann kif ġieli kien isir qabel. L-ILLUM staqsiet lit-tmexxija tal- Koperattiva kif dan kollu se jkun qed jaffettwa xogħolhom u jekk, wara kollox, hemmx biżżejjed vannijiet biex dan iseħħ. "Aħna ġbarna lix-xufiera kollha hawn u ehmu bejniethom biex kulħadd mar għal skola waħda. Fejn qabel kulħadd kien jgħaddi minn fuq xulxin u jiġbor żgħar u kbar fuq l-istess vann, issa ehmu," spjega Barbuto. Kompla jisħaq li l-Gvern, min- naħa tiegħu, se jkun qed iħallas aktar għax fejn qabel kien jintuża vann, issa se jintużaw tnejn. "Il-Gvern qalilna ċar u tond: tikkonfondux, aqsmu r-rotot, użaw aktar vannijiet u se nħallas jien," kompla Barbuto. 'Kull student se jkollu trasport' Apparti minn hekk, hemm ukoll il-miżura tad-distanza soċjali fuq il-vannijiet. Ovvjament il-vannijiet mhux se jgħabbu daqskemm jesgħu. L-ILLUM reġgħet staqsiet lill-Koperattiva jekk hemmx biżżejjed trasport għall-istudenti kollha. Barbuto spjega kif skont l-istruzzjonijiet mogħtija lilhom mill-awtoritajiet, fuq il-vannijiet jistgħu jgħabbu sa 80% tal- kapaċità, jiġifieri 20% inqas minn kemm jiflaħ jgħabbi vann. Insista li din ma kinitx problema għalihom għax kif spjegat aktar 'il fuq, kienu ilhom li bdew iħejju għal din l-eventwalità. Fil-fatt, fi kliem Barbuto, qabel kien hemm kommunikazzjoni min-naħa tal- Gvern, il-Koperattiva kienet qed tbassar li l-vannijiet se jkunu jistgħu jgħabbu madwar 70% tal- kapaċità tagħhom. "Kieku qalulna tridu tgħabbu sa 50% tal-kapaċità hemm iva kien ikollna l-problema. Imma bi 80% ninsabu mħejjija tajjeb. Aħna għabbejna lil kull min ibbukkja magħna. Kulħadd se jkollu trasport. L-inqas problema li kellna għax ħsibna għaliha minn qabel," kompla Barbuto. 'Kull student se jkun mitlub iżomm dejjem l-istess seat' Mal-gazzetta ILLUM, il- Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici kien qal li x-xufiera se jkunu jistgħu jirrapportaw studenti li ma jkunux qed jobdu l-istruzzjonijiet u saħansitra dawn jistgħu jitilfu t-trasport. Dan mhux piż żejjed fuq ix- xufier? "Dik sfida li jkollna kull sena. Dejjem kellna studenti li ma joqogħdux sewwa fuq il-vann u nirrapportawhom lill-iskola. Issa għandna direttiva biex min ma jkunx liebes il-maskra ma ngħabbuhx," insista Barbuto. Apparti minn hekk, kompla jgħid Michael Grech, l-istudenti se jkunu mitluba dejjem iżommu l-istess seat fuq il-vann. "Din mhux se tkun problema kbira, għax ġeneralment it-tfal kull sena jkollhom il-post tagħhom u allaħares min jeħodulhom." L-appell tax-xufiera huwa biex il-ġenituri u anke l-kapijiet tal- iskejjel jikkoperaw magħhom kemm jista' jkun ħalli ma jinħelix ħin. "Importanti li t-tfal ikunu lesti bil-maskri. Diġà għandna ħames minuti li fihom irridu nnaddfu l-vann. Ma nistgħux naqgħu iżjed tard u noqgħodu nistennew it-tfal ifittxu u jilbsu l-maskra. Anke l-kapijiet tal-iskejjel importanti li jimuna jekk naslu ħames minuti tard," kompla jisħaq Barbuto. "Għandna 500 xufier. Avżajnihom. Tfal bla maskra mhux se ngħabbuhom." Anke minn se jitwassal mill- ġenituri, postu fuq il-vann jibqa' garantit Ix-xufiera fakkru wkoll li hemm ċans li t-traffiku se jiżdied għax hemm ġenituri li ddeċidew li jwasslu lit-tfal huma. "Il-Gvern aċċetta li l-ġenituri jżommu l-post bbukkjat fuq il- vannijiet u xorta jkunu jistgħu jwassluhom huma l-iskola. Il- post ta' dawn l-istudenti fuq il-vannijiet se jibqa' dejjem hemm. Il-post tagħhom se jibqa' garantit," temmew jispjegaw ix- xufiera. Il-magna li nxtrat mill- Koperattiva biex isir l-iddiżinfettar tal-vannijiet tal-iskola

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 20 September 2020