Illum previous editions

ILLUM 31 October 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1424516

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 27

09 illum • IL-ĦADD 31 TA' OTTUBRU 2021 aħbarijiet POSTIJIET TA' AVUKAT FL-UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI (Jobsplus Vacancy No. 369626, Permit No. 273/2021) L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qiegħed jilqa' applikazzjonijiet għal grad ta' Avukat biex iwettaq dmirijiet ta' prosekuzzjoni u dmirijiet oħra relatati. L-applikanti magħżula jkunu fuq kuntratt għal żmien indefinit, soġġett għal perijodu ta' prova, u jkunu mistennija jaħdmu mhux inqas minn erbgħin siegħa fil-ġimgħa. L-applikanti irid ikollhom warrant biex jipprattikaw il-professjoni ta' avukat u mill-inqas, sena esperjenza fil-prattika tal-professjoni wara li jkunu ingħataw il-warrant. POSTIJIET TA' TRAINEE LAWYER FL-UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI (Jobsplus Vacancy No. 376134, Permit Nos. 689/2021) L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qiegħed jilqa' applikazzjonijiet għal grad ta' Avukat biex iwettaq dmirijiet ta' prosekuzzjoni u dmirijiet oħra relatati. L-applikanti magħżula jkunu fuq kuntratt għal żmien indefinit, soġġett għal perijodu ta' prova, u jkunu mistennija jaħdmu mhux inqas minn erbgħin siegħa fil-ġimgħa. L-applikanti irid ikollhom warrant biex jipprattikaw il-professjoni ta' avukat. ___________________________________________________________ L-Applikazzjonijiet, irrid jkollom in-numru ta' referenza tal-Jobsplus relevanti u għandhom jinkludu Curriculum Vitae dettaljat u għandhom jintbagħtu lil; Amministrazzjoni Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali Nru. 53, Dar l-Ammiraljat, Triq Nofsinhar, Valletta VLT 1101 jew ibgħat email lill ag@attorneygeneral.mt Sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgha 5 ta' Novembru 2021 fis-13:00 hrs. Il-gazzetta ILLUM staqsiet kif taħseb li jħossuhom pazjenti tal-kanċer meta jmorru għandha, fil-pront hi wieġbet li l-fatt li marru għandha diġà jfisser li qed jagħmlu kuraġġ. Hi stess għaddejja minn kundizzjoni bl-isem ta' Alpecia u minħabba din il- kundizzjoni Caruana wkoll waqalha xagħrha kollu nkluż is-suf tal-għajnejn. Minħabba f 'hekk hi temmen li l-klijenti tagħha jirrelataw aktar magħha. Minbarra hekk bħal kwalunkwe klijent ieħor, pazjenti tal-kanċer f 'dak il-mument jistgħu jiħu qalbhom. F'dak il-mument hi tħoss li l-pazjenti jieħdu nifs għax mhux jaraw persuna li se titħassarhom iżda qed jitkellmu ma' persuna li se tiem mingħajr ma tiġġudika waqt li tqawwilhom qalbhom għal battalja li qed tistennihom, bħal ma' Ġeneral jipprepara lis-suldati tiegħu qabel il-gwerra. Dejjem bil-mentalità li mhux sejrin għal qatla iżda għal ġlieda għal bidu ta' ħajja ġdida. 'Dawn huma pazjenti li diġà fiequ imma għandhom bżonn biss fejqan estetiku' Kif semmejna qabel, Sue Caruana tiltaqa' wkoll ma' pazjenti wara li jlestu t-trattamenti kollha. F'dan il-punt, dawk li kienu pazjenti tal-kanċer issa jkunu tilfu sidirhom u ġew għandha sabiex jagħmlu rikostruzzjoni tan-nippla. Sue Caruana spjegat lill-gazzetta li din l-proċedura hi forma ta' tattoo li klijenti tagħha jagħmlu "biex iħossuhom normali." Hawn fejn tara bidla drastika fl-emozzjoni tal-klijenti tagħha, anke b'mod immedjat wara l-proċedura. 'Dawn huma pazjenti li diġà fiequ, għandhom bżonn biss fejqan estetiku,' qalet Caruana. Hemm żewġ proċeduri differenti. L-ewwel proċedura iseħħ minħabba li l-operazzjoni tkun ikkawżat marki fit- tessut areolari u għalhekk Caruana tirranġa kemm il-marki tal-feriti u anke il-forma. Il-proċedura l-oħra hija meta minħabba mastektomija l-klijenta titlef in-nippla kollha u hemm fejn Caruana toħloq kollox mill-ġdid. Fil-każ tal-proċeduri kollha li tagħmel fuq pazjenti tal-kanċer kemm tas-suf tal- għajnejn u anke proċeduri fuq in-nippla, Sue Caruana tagħmilhom mingħajr ħlas għal idejha iżda għall-prezz tal-labra biss. klimatikament, iwassalna biex inkunu minn ta' quddiem bħala nazzjon li jmexxi stati żgħar oħra bħal tagħna, billi naqsmu l-esperjenzi, niddiskutu l-għażliet li għandna quddiemna, intejbu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna biex nibqgħu kompetittivi u reżiljenti." 'Intenni l-istess appell – il-bżonn li nieħdu t-tilqima' Intant il-Prim Ministru ħeġġeġ lil "dik il-minoranza" li għadha ma ħaditx il-vaċċin biex tagħmel dan u fakkar li minn xhur ilu 'l hawn bħala pajjiż konna kapaċi li nnaqsu it it ir-restrizzjonijiet "mingħajr sa issa qatt ma kellna mmorru lura." Appella lil kulħadd biex la jibda jirċievi l-appuntament tal-booster imur jieħu wkoll it-tilqima tal- booster. Fil-fatt il-pandemija kienet tema oħra li qamet madwar il- mejda tal-Kunsill Ewropew. Abela qal li tagħtik sodisfazzjon meta tkun tista' tgħid kemm konna kompetenti bħala pajjiż biex ksibna l-vaċċin, iżda wkoll kemm ikkopera l-pubbliku fit-teħid tal- vaċċin. "Pero' fit-triq għan-normalità, fejn irilaxxajna l-miżuri it, it u sa issa qatt ma morna lura, m'għandniex niqfu nkunu responsabbli u nieħdu ħsieb xulxin." Robert Abela

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 31 October 2021