Illum previous editions

ILLUM 9 January 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1441470

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 9 TA' JANNAR 2022 L-OROSKOPJU GĦAS SENA 2022 MILL-ASTROLOĠISTA PAULJON (IT-TIENI PARTI) Ibbażat fuq l-imħabba, il-karriera inġenerali u aktar L-Imħabba: Wasal iż-żmien li int ma tibżax twassal l-idejat jew ix- xewqat tiegħek, wasal iż- żmien li int tibda twassal xewqat b'mod ibbilanċjat. Karriera: Offerta ta' opportunita' ser tkun proposta għalik iżda din taf ikollha t-toqol tagħha. Għalhekk iem sew il-kundizzjonijiet. Ġenerali: Ser tkun sena li tippermettilek li tkabbar aktar l-abbilta' u tgħaraf aktar il-kontroll tal-ħajja kemm tiegħek personali u anke tal-madwar tiegħek. B'hekk int ser tgħaraf il- kunfidenza fik innifsek sabiex tibda ssib dik l istabbilta' li int tant magħruf għaliha, Irrifletti. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa s-Sibt. L-aktar xahar ideali għalik huwa Marzu. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Pisces. Il-kristalla ideali għalik hi l-Black Lava. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Leo matul is-sena huwa dak ta: 7 L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Walter Zammit minn Sliema. It-tieni premju ntrebaħ minn: Karen Sammut minn Marsascala. Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: Il-kalendarju żodjaku jibda miż-żodjaku ta' Aquarius, ta' Aries jew ta' Capricorn? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lil: Paul Jon, Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Format Ġdid għall-Oroskopju għas-Sena 2022 Sena 2022 hija sena nteressanti ħafna fejn tidħol l-astroloġija. Hija wkoll sena li fil-21 ta' Marzu 2022 tiaħ il-kalendarju żodjaku għas-sena 2022 - 2023 u għalhekk inħasset il- ħtieġa li minn din is-sena l-oroskopju għandu jieħu l-format oriġinali, l-format ta' kif jinqara u dan ovvjament ser ikun qiegħed jibda miż-żodjaku ta' Aries u jintemm fiż- żodjaku ta' Pisces. Int li segwi l-oroskopju ser tara din il-bidla fl-oroskopju fejn mhux ser jibda aktar miż-żodjaku ta' Aquarius iżda ser ikun qiegħed jibda miż-żodjaku ta' Aries. B'hekk l-oroskopju ikun imwassal lilkom il-qarreja li tħobbu ssegwu ta' kull ġimgħa x'ser ikun ġej f 'dik il-ġimgħa partikolari eżatt mal-format tal-kalendarju żodjaku. Dan mill-Ħadd 16ta'Jannar 2022. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON Oroskopju għaż-żodjaku ta' Virgo għas-Sena 2022 L-Imħabba: L-esperjenza għalmitek li xejn ma trid tieħu for granted. Għalhekk għandek titgħallem sew minn dan. Karriera: Għandek tkattir u stabbilta' biżżejjed sabiex tkompli miexi b'aktar proġetti. Ġenerali: Ser tkun sena li għandha twasallek aktar bilanċ u dan minħabba li int ser tkun iffokkat fuq diversi pjanjiet u proġetti ġodda. Dan ma għandux itellfek milli żomm il-bilanċ fil- madwar tiegħek sabiex int tkompli titkattar Analizza Namaste. L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tlieta. L-aktar xahar idejali għalik huwa April. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Virgo. Il-kristalla ideali għalik hi d-Dolomite. Libra huma magħrufin għad-direzzjonijiet bilanċjati tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Libra matul is-sena huwa dak ta: 7 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Libra għas-Sena 2022 L-Imħabba: L-esperjenzi għamluk kemm trid tgħaraf tisma' u fejn ikun meħtieġ taddatta u hekk għandek tkompli għaddej għal aktar kuntentizza. Karriera: Ħares lejn ix-xhur li ġejjin b'aktar determinazzjoni. Dak li seħħ fil-passat issa jinsab warajk u għalhekk żomm lilek innifsek b'aktar determinazzjoni. Ġenerali: Ser tkun sena li tagħmlek aktar ċert fik inniffsek dwar tfassil u pjanijiet li hemm bżonn tibda twettaq. Għaraf żomm lilek innifsek kawt u b'hekk int tkun tista' tgħaraf aħjar il-ħtiġijiet kollha ta' madwarek u b'hekk ikollok kwadru komplut. Għaraf sew dan Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa l-Erbgħa. L-aktar xahar idejali għalik huwa Diċembru. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Capricorn. Il-kristalla ideali għalik hi l-Fluorite. Scorpio huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Scorpio matul is- sena huwa dak ta': 7 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Scorpio għas-Sena 2022 L-Imħabba: Is-sensittivita' ser tkompli tkun iċ- ċentru ta' tkattir u dan jawgura tajjeb sabiex dak li hemm fik ikompli jissaħħaħ. Karriera: It-tkattir li int esperjenzajt tul dawn l- aħħar xhur ser ikompli jagħtik aktar riżultati pożittivi. Ġenerali: Ser tkun sena iffokata dwar aktar tkabbir fil-ħidma tiegħek u dan sabiex issa iżid dik il-possibilta' ta' tbiddil f 'dar aktar komda għal ħtiġijiet li int qiegħed tesperjenza.Għalhekk żomm lilek innifsek iffokkat sabiex l-istabilta' tkompli titkattar Analizza Namaste. L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ħamis. L-aktar xahar idejali għalik huwa Ġunju. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Libra. Il-kristalla ideali għalik hi l-Jade Lemon. Sagittarius huma magħrufin għal kemm jagħrfu jimxu mal-mument. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Sagittarius matul is- sena huwa dak ta: 8 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Sagittarius għas- Sena 2022 L-Imħabba: Ser tkun qed tesperjenza l-ewwel responsabilta' u dan issa ser jagħmlek tgħaraf aktar il- pożizzjoni tiegħek. Karriera: Deċiżjoni dwar direzzjoni ġdida ser tkun meħtieġa, għalhekk għaraf sew din id- direzzjoni. Ġenerali: Ser tkun sena ta' opportunita' ġdida u dan żgur ikun dak il-mument li int tkompli tkabbar il-madwar kollu tiegħek f 'dak li int dejjem xtaqt. Għalhekk jekk int tgħaraf sew dan hemm xhur pożittivi kemm għal karriera tiegħek kif ukoll għal madwar komplut tiegħek. Namaste L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tnejn. L-aktar xahar idejali għalik huwa Frar. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Aries. Il-Kristalla ideali għalik din hi l-Larimar. Capricorn huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Capricorn matul is- sena huwa dak ta: 8 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Capricorn għas- Sena 2022 L-Imħabba: Hemm bżonn ta' spazju għal aktar ħin f 'dan ir-rigward. It-twettieq tiegħek matul din is- sena jitakattar u ser tkun passjonat f 'imħabbtek. Karriera: Bosta toroq huma lesti għalik iżda aħseb fil- qawl malti li mhux kull ma jleqq huwa deheb. Analizza b'għaqal kull opportunita' Ġenerali: Ser tkun sena li l-ħajja ta' madwarek ser tkun fuq pass aktar mexxej mis-soltu. Dan ser jagħmlek aktar mmotivat u aktar attiv iżda dan iffisser ukoll li issa għandek tgħaraf tiżen aktar dak li int ser tkun ser twettaq , Għamel riflessjoni profonda Namaste. L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ġimgħa. L-aktar xahar idejali għalik huwa Lulju. Iż-żodjaku idejali għalik huwa Aquarius. Il-kristalla ideali għalik hi l-Calcite Red. Virgo huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom. Tbassir punteġġ għalik iż-żodjaku ta' Virgo matul is-sena huwa dak ta: 8 Oroskopju għaż-żodjaku ta' Leo għas-Sena 2022

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 9 January 2022