Illum latest edition

ILLUM 10 February 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1080738

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 31

illum | Il-Ħadd 10 ta' Frar 2019 18 Illejla fuq it-TV TVM 9:25 Valletta 9:55 Fil-Gnien Ma' Melo 10:25 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 3:00 Hbieb U Ghedewwa 3:45 Teleshop- ping 4:00 News 4:05 Hbieb U Ghedewwa 6:00 News - Sign Languaged 6:15 Ghawdex Illum 6:45 Ninvestigaw X'Qed Nieklu 8:00 News Bulletin 8:50 Danusan Day 10:00 Headline News 10:05 Danusan Day 10:45 Insights 11:15 News 11:25 Spor ts News 11:40 Animal Diaries NET 8:30 Quddies mis-Santwarju ta' Pinu 9:15 Head- lines 10:30 Bieb u Ghatba 12:00 NET News 12:15 Bieb u Ghatba 1:00 Telebejgh 3:00 NET News 3:05 Telebejgh 3:35 Maratona Missjoni 6:00 NET News 6:10 Sport Extra 6:45 Flusek 7:15 Trending 7:30 NET News 8:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 8:45 It's Morris 9:40 Replay 10:00 NET News 10:05 Replay 11:15 Maratona Missjoni ONE 8:30 Quddies mis-Santwarju ta' Pinu 9:15 Head- lines 10:30 Bieb u Ghatba 12:00 NET News 12:05 Bieb u Ghatba 1:00 Telebejgh 3:00 NET News 3:05 Telebejgh 3:35 Maratona Missjoni 6:00 NET News 6:10 Sport Extra 6:45 Flusek 7:15 Trending 7:30 NET News 8:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 8:45 It's Morris 9:40 Replay 10:00 NET News 10:05 Replay 11:15 Maratona Missjoni Rete 4 8:58 Amiche mie 10:00 Santa Messa 11:00 Dalla parte degli animali 11:55 Anteprima Tg4 12:00 Tg4 Telegiornale 12:32 Un ciclone in famiglia 1:45 Donnavventura 3:02 Nina 4:42 Sfida a White Buffalo 6:50 Anteprima Tg4 6:55 Tg4 Telegiornale 7:32 Tempesta d'amore 8:30 Stasera Italia: Week- end 9:27 Naked Among Wolves: Il bambino nella valigia 11:42 Defiance: I giorni del coraggio Italia 1 8:05 Un uomo chiamato Flintstone 9:45 Futurama 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica 11:30 Una mamma per amica 12:25 Studio Ap- erto 1:00 Sport Mediaset 2:00First Strike 3:40 DC's Legends of Tomorrow 4:35 DC's Legends of Tomorrow 5:30 Mike & Molly 6:00 Mike & Molly 6:30 Studio Aperto 7:00 Sport Mediaset 7:31 CSI: New York 8:26 CSI: Scena del crimine 9:16 Le Iene Canale 5 8:45 Speciale TG5 10:10 Media Shopping 10:30 I menù di Giallo Zafferano 11:20 Le storie di Mel- averde 12:00 Melaverde 1:00 Tg5 1:40 L'arca di Noè 2:00 Beautiful 2:30 Una vita 3:30 Una vita 4:25 Il segreto 5:20 Domenica Live 6:45 Avanti un altro! 8:00 Tg5 8:40 Paperissima Sprint 9:24 La dottoressa Giò 11:25 Tiki Taka: Il calcio è il nostro gioco Rai Uno 9:40 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua im- magine 12:20 Linea verde 1:30 Tg1 1:55 Giornata Mondiale della Gioventù 2019 3:30 Domenica In 5:30 Tg1 5:35 La prima volta 6:45 L'eredità 8:00 Tg1 8:35 Che tempo che fa 12:05 Speciale Tg1 Rai Due 8:45 Sulla via di Damasco 9:15 Tg2 Dossier 10:00 Generazione giovani 11:00 Mezzogiorno in famiglia 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 Motori 1:55 Meteo 2 2:00 Quelli che il calcio 3:30 Quelli che il calcio 5:10 Dribbling 5:55 Tg2 L.I.S. 6:00 90simo minuto 7:55 Apri e vinci 8:30 Tg2 20:30 9:00 La por ta rossa 11:00 Domenica spor tive 12:50 L'altra DS Rai Tre 8:24 Cedar Cove 9:10 Punto Europa 9:40 Meteo 2 9:45 Un ciclone in convento 10:30 Frigo 11:00 Mezzogiorno in famiglia 11:25 FIS Sci alpino 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 2:00 9-1-1 2:45 9-1-1 3:30 9-1-1 4:15 Giorgio Perlasca, un diplomatico impostore 5:05 Sereno variabile 6:00 Gli imper- dibili 6:10 MacGyver 6:55 Hawaii Five-0 7:42 Castle 8:30 Tg2 20:30 9:05 NCIS: Los Angeles 9:50 S.W.A.T. 10:40 S.W.A.T. 11:30 Tg2 Dossier Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 The Little Vampire (U) 11:40 Thomas & Friends: Big World! Big Adventures! (U) 11:50 Peppa Pig: My First Cinema Experience (U) 11:45 A Stork's Adventure (U) 11:45 Bohemian Rhapsody (12A) 14:30, 18:00, 21:00, 23:40 Robin Hood (12A) 21:15 Creed 2 (12A) 21:10, 23:45 Aquaman (2D) 14:15, 17:30, 20:30 Spider-man: Into the Spider- verse (U) 14:00, 16:25, 18:50 Mary Poppins Returns (U) 11:30, 14:30, 17:55, 20:40, 23:25 Bumblebee (12A) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 Stan & Ollie (U) 13:50, 15:55 The Upside (12A) 14:20, 18:10, 21:10 Colette (15) 14:00, 16:20, 18:40, 21:15 Beautiful Boy (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40 Glass (15) 14:15, 17:50, 20:35, 23:20 The Queen of Spades (PG) 15:00 Dragon Ball Super Broly (English Dubbed) 20:30 Dragon Ball Super Broly (Japa- nese with English subtitles) 18:00 Michelangelo Love and Death (PG) 19:00 Second Act (12A) 14:10, 16:30, 18:45, 21:05, 23:30 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Bohemian Rhapsody (12A) 10:15, 15:25, 18:15, 21:10 Mary Poppins Returns (U) 11:00, 14:00, 18:15, 21:00 Aquaman (12A) 13:10, 20:55 Bumblebee (12A) 10:45, 13:35, 16:05, 18:35, 21:05 Stan & Ollie (U) 11:05, 16:05, 18:35 Glass (15) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Second Act (12A) 11:00, 14:00, 18:15, 21:10 Beautiful Boy (15) 10:45, 13:20, 15:50, 18:25, 21:00 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Attwali fuq Fliving kull nhar ta' Ġimgħa ATTWALI huwa programm ta' diskussjoni dwar ġrajjiet kurrenti u suġġetti oħra edukattivi li jqanqlu interess fost it-telesepettaturi lokali. Dan il-programm televiżiv beda jixxandar fuq l-istazzjon Fliving f 'Ottubru tas-sena 2017 u se jkompli jixxandar fuq dan l-istazzjon matul is-sena 2019. Aparti Kevin Mercieca li huwa l-preżentatur u l-produttur ta' Attwali, it-tim tal-programm Attwali huwa magħmul minn Kurt Pawley u Melvin Caruana. Kurt Pawley jieħu ħsieb il-muntaġġ tal-filmati li jixxandru matul il-programm u minn żmien għal żmien ġieli jagħmel xi voxpops marbuta mas-suġġett diskuss. Min- naħa l-oħra Melvin Caruana minn Pixel Art huwa l-fotografu uffiċjali ta' Attwali. Attwali se jkun qed jixxandar fl-istess ħin li kien qed jintwera fl-iskeda tal-Ħarifa jiġifieri kull nhar ta' Ġimgħa f 'xandira diretta bejn is-6.00pm u s-7.30pm. Xi ħaġa ġdida li introduċejna mill-iskeda tal-Ħarifa u li se titkompla fl-iskeda tax-Xitwa matul il-programm Attwali huma l-inklużjoni tal-kantanti fil- programm. Sabiex naqtgħu ftit mid- diskussjoni u ndaħħlu ftit element ta' divertiment, f 'kull programm se jkollna kantant jew kantanta differenti, b'dan il-mod inkunu wkoll qed nesponu t-talent lokali u nagħtu opportunita' lill-kantanti ġodda jidhru fuq it-televiżjoni. Ħajr lill- Marc Calleja Bayliss tal-għajnuna tiegħu biex jibatilna l-kantanti. Matul l-iskeda tax-Xitwa matul kull programm se naraw spots qosra, edukattivi miġjuba lilkom grazzi għas- Segretarjat għal Persuni b'Diżabiltà u Anzjanità Attiva. Bħala programm nemmnu ħafna li għandu jkun hemm kuntatt kontinwu mat-telespetatturi tagħna u għalhekk nipprovaw nagħmlu minn kollox sabiex ninkludu t-telespetatturi fid- diskussjoni. Ħuwa propju għalhekk li l-programm Attwali jixxandar f 'xandira diretta u b'hekk qiegħed jagħti opportunita' lit-telespetatturi sabiex jipparteċipaw billi jċemplu live matul il-programm fuq 27 500 500 jew 27 600 600. Għaldaqstant it-telespetatturi għandhom iċ-ċans li jistaqsu d-domandi tagħhom lill- diversi mistiedna, professjonisti u esperti li ġejjin minn diversi oqsma u aparti minn hekk anke jqajmu l-punti u l-argumenti validi tagħhom matul il-programm. Ma ninsewx ukoll f 'mezzi oħra li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tagħhom fosthom: in-numru tal-sms li huwa 5061 6750, il-paġna tagħna tal-facebook u l-profil tagħna fuq it-Twitter. Attwali huwa programm li jemmen u jagħti importanza l-opinjoni tan- nies għax f 'soċjeta' demokratika kulħadd għandu dritt jwassal il-vuċi tiegħu sakemm dak li jintqal ikun konformi mal-liġi. Mhux hekk biss, il-programm Attwali m'għandu ebda aġenda politika u jiddiskuti temi jaħarqu u kurrenti mhux biex joħloq sensazzjonaliżmu u jkabbar l-udjenza iżda bl-għan aħħari li jedduka lit- telespetatturi. B'dan il-mod f 'ċertu ċirkostanzi noħolqu wkoll kuxjenza dwar temi attwali ta' importanza u anke nġegħlu t-telespetatturi jirrifletu fuq dak li jkun intqal fil-programm. Għalhekk, Attwali huwa programm b'differenza li żgur m'għandikx titlef!. Grazzi bħal dejjem tal-appoġġ tagħkom! Facebook: Attwali Twitter: Attwali on Fliving Indirizz elettroniku: attwalionfliving@gmail.com Sit elettroniku: www.fliving.tv

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum latest edition - ILLUM 10 February 2019