Illum previous editions

illum 24 June 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/997325

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

Il-Ħadd 24 ta' Ġunju 2018 | illum 21 L-istilla ta' Cancer tiġi r-raba' waħda l-kalendarju żodijaku u tibda eżatt mal-istaġun tas-sajf Punti dwar din l-istilla: 1. Fiż-żodijaku tingħaraf bis- simbolu tal-ġranċ 2. Hemm ukoll is-simbolu 69 3. L-istilla ta' Cancer tirrappreżenta lill-mara u lill-omm (dan nispjegah l- ġimgħat li ġejjin) 4. Il-pjaneta tal-istilla ta' Cancer hija l-qamar u l-element huwa l-ilma 5. Min jitwieled taħt din l-istilla jħobb l-ikel tal-ħut, l-isport, it-tfal u jagħtu ħafna mħabba 6. Min jitwieled taħt din l-istilla jiddejjaq b'ilbies tedjanti, ikel kiesaħ u jkunu mgħaġġlin għax iħobbu jieħdu kollox bil-mod Għal aktar informazzjoni ibgħatli fuq il-paġna ta' Facebook PaulJon13 u nwassallek aktar dettalji. Namaste L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Aquariusser jurik li trid tagħraf tkun ċar dwar x'vera trid kemm fil-ħajja personali tiegħek u anke dak li għaddej madwarek. Li tipprova taħrab mir-realtà ma jiswa xejn anzi taf tikkrea ċirku negattiv li jista' joħloq sitwazzjonijiet xi ftit diffiċli madwarek. Ilqagħlhom. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 28 u 29 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Pisces ser ikun riflessjoni fuq ħajtek. Wasal il-mument sabiex tagħmel ftit irtokki personali. Grazzi għal dawn għandek tkompli tikber, tissaħħaħ u tagħraf aktar il-ħajja ta' madwarek, tagħraf il- potenzjal tiegħek u kemm għandek x'toffri. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Cancer Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Aries se jgħinek tagħraf ħidmitek u tara x'hemm bżonn u x'inhu l-aktar vijabbli għalik u dak li mhux naqqsu. Għalkemm se tiffoka fuq il-karriera tiegħek, grazzi għal dan tista' wkoll tagħraf issib aktar bilanċ fil-ħajja personali dan jista' jkun pass lejn l-istabbiltà li tagħraf tibbilanċja madwarek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 28 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Leo Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Taurus dan sejjer ikun perjodu li jagħtik motivazzjoni personali u fil-karriera. Ħabib li ser tiltaqa' miegħu ser jispirak aktar f 'dan ir-rigward. Dan ikun pass pożittiv għall-ħajtek u tista' tagħraf il- kwalitajiet li għandek. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Virgo Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Gemini se jgħinek tagħraf aktar il-bżonnijiet ta' dak kollu li għadej madwarek. Jekk ilek ma tagħmel xi forma ta' pjan lejn dak li għandek bżonn dan huwa l-perjodu li jagħtik dik il-bidla fl-iskeda li jista' jkun issa għamlet żmienha u għandek bżonn waħda friska. Hekk tħossok aktar int. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 27, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Aquarius Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Cancer ser jgħinek tieħu deċiżjoni verament iebsa li int se tagħmel imma din sejra tiftaħlek ċertu bibien li issa sfortunatament kienu magħluqin. Issa se tara kemm int verament kapaċi tibni karriera u ħajja mmexxija minek u mhux ħajja addatta għalik minn ħaddieħor. Tibżax minn dan il-pass. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 28 u 29 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Sagittarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Leo ser jistimulak fit-tmexxija għaqlija li tant int magħruf għaliha. Ser jagħtik dil-fortuna li jista' jkun naqset xi ftit minn madwarek sabiex tagħraf aktar tmexxi lilek innifsek lejn dak li huwa verament ta' bżonn għal ħajtek. Jekk int kont xi ftit inċert issa se terġa' tagħraf din il-qawwa li int tista' tagħraf timxi kif vera tixtieq. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 27, 28 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f'ħajtek ġejja minn Scorpio Le o huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Virgo se jipprovdilek li int trid tagħraf tevita taqbida li riesqa lejk sabiex din tal-inqas ma tikkawżalekx ħsara tant. Din it-taqbida li taf jekk int ma ssibx tarf tagħha taf toħloq ħafna problemi madwarek li żgur mhux il-mument għal dan. Għalhekk jaf ikun forma t'għajnuna li trid tevita. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f'ħajtek ġejja minn Capricorn Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Libra se jipprovdilek sitwazzjoni li trid tnaqqas minn pressjoni ta' ħidma li int involut fiha u dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett m'intix qed tlaħħaq ma' dak kollu li hemm madwarek u dan xi kultant qiegħed joħloq ċertu tensjoni madwarek. It-tieni l-ħajja ta' familja. Agħraf aktar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u aħdar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 27, 28 u 29 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Gemini Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Scorpio se jipprovdilek sfida f 'ħajtek sabiex tagħraf jekk hux viabbli timxi ma' dak li għandek madwarek illum jew tibda ħajja kompletament ġdida. Ma tistax minħabba affarijiet li mhumiex fil-kontroll tiegħek tintefa' f 'ħajjet ħaddieħor. Ara kif se tibda timxi għalik innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Pisces Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Sagittarius huwa żmien li fih trid tagħraf aktarf l-impenn fl-imħabba li hemm madwarek u tagħtiha l-ispazju li jixirqilha. Jekk dan ma tagħrfux jista' jkollok sitwazzjonijiet li ġarrabt bħalhom fil-passat. Uża l-passat bħala mera tiegħek fl- imġabba biex toħloq il-bilanċ meħtieġ. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 27, 29 u 30 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Aries Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Il-bidu taż-żodijaku ta' Cancer għal Capricorn għandu jservi ta' pont ta' aktar għaqda bejn dak li dan l-aħħar qisek insejt xi ftit jew tlift il-kontroll. Għandu wkoll iservi ta' pont bejn dak kollu li hemm madwarek u meta dan il-pont se tagħmlu se tagħraf kemm il-ħajja ta' madwarek hi aħjar u ta' valur akbar għal dak li hemm imħejji għalik. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 26, 28 u 29 L-istilla li se tagħtik kuraġġ f 'ħajtek ġejja minn Taurus Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru L-Oroskopju tal-bidu taż-żodijaku ta' Cancer mill-Ħadd 21 ta' Ġunju sas-Sibt 2 ta' Lulju kopju tal-bidu taż-żodijaku PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Il-bidu taż-żodijaku tal-istilla ta' Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Taħt liema element taqa' l-istilla ta' Cancer? L-ewwel 7 tweġibiet tajbin li jaslu b'sms fuq 99013600 jingħataw konsultazzjoni ta' laser b'xejn mingħand Graziella Miruzzi Angels and Crystals Beauty Salon Marsascala

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 24 June 2018