Illum previous editions

ILLUM 18 August 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1156724

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 31

13 Bugeja, għalkemm jgħid li minħabba protesta riċenti kien hemm ftit ta' żieda fl-interess. "L-akbar problema hija l-frammentazzjoni. Aħna poplu żgħir u hemm element ta' kompetizzjoni. Din il-frammentazzjoni timmanifesta ruħha prattikament kullimkien, bħal fil-festi u anke fl-ambjent. Qed naraw NGOs ifaqqsu" Ninterrompih mill-ġdid u nistaqsih jekk jaħsibx li din hija xi ħaġa ħażina. Bugeja jinsisti li mhix ħażina, sakemm NGOs differenti qed jirrappreżentaw attiviżmu fuq aspetti differenti, mhux l-istess. L-ambjent jimmanifesta ruħu fil- baħar, infrastruttura u ħafna iktar mhux biss tħawwil ta' siġar. Li nibża' huwa meta għandek ħafna NGOs li qed jirrappreżentaw l-istess ħaġa," jgħid Bugeja. 'Hawn idea li tgerger u ma tagħmel xejn ... hemm bżonn soluzzjonijiet' "Hawn l-idea li f 'pajjiżna tgerger u ma tagħmel xejn, toqgħod tistenna l-bajtra taqa' f 'ħalqek," jgħid Bugeja. "Iva trid twaqqaf inġustizzji, bħal pompi tal-petrol, imma mbagħad hemm bżonn moviment li se joħloq viżjoni tanġibbli li jispira lin-nies, soluzzjonijiet li se jispiraw lin-nies," jgħidu Barbara u Bugeja. Jammettu li "iva hawn apatija kullimkien u hawn ħafna li ma jħossuhomx motivati. Hawn frustrazzjoni fuq problemi preċedenti li ħloqna aħna stess." Bugeja jirrimarka kif qabel "konna ngergru li mhumiex isiru t-toroq, issa qed ingergru għax qed isiru. Ejja nippromovu s-soluzzjonijiet. Dan l-aħħar sibna għajnuna. Nemmnu li jekk naħdmu ma' min huwa interessat nilħqu aktar nies," temm fuq dan il- punt Bugeja. Barbara jirrimarka wkoll dwar in-nuqqas ta' għarfien ta' kemm f 'demokrazija nistgħu fil-fatt inbiddlu l-affarijiet. 'Il-poplu qatt m'għex f 'foresti ...' Bugeja jgħid illi l-akbar problema ilha ġejja mijiet jekk mhux eluf ta' snin, mhux xi ħaġa ta' din il- ġenerazzjoni jew ta' qabilha. "Il-poplu qatt m'għex f 'foresti, bin-nanna tirrakkontalu dwar is-siġar, jew proża u poeżija dwar is-siġar. Jekk immur fit-triq taħseb li se nsib lil xi ħadd li jaf x'jisimhom is-siġar?" staqsew. Nirrimarka illi hemm l-iskejjel, imma huma jirrispondu b'mistoqsija oħra: "fejn hi l-prattika?" Jamie jammetti li anke qabel, hu ma kienx jaf dwar is-siġar. "Imbagħad bdejt inkabbar tal-larinġ u minn hemmhekk ma waqfitx. Jekk ma tafx lejn xiex qed tħares ma tistax tapprezza." Biex isaħħaħ l-argument tiegħu, Bugeja jgħid li għall-Maltin meta jaħseb f 'natura, jaħseb f 'għelieqi mhux f 'foresti. 'Fil-Miżieb ħloqna ekosistema dgħajfa' Induru fuq il-Miżieb għat ftit, post li sofra minn nirien kbar din is-sena stess u li huwa biss ftit 'il bogħod minn fejn kienet qed issir l-intervista. "Il-Miżieb huwa monopjatazzjoni, jiġifieri huwa post li qabel kien xagħri u li mbagħad kien mibdul biex sar masġar." "Fis-60ijiet u s-70ijiet kien hemm rieda li jsiru dawn l-imsaġar. Imma minflok ippromovejna x-xagħri, kien hemm ħsieb agrikolu. Litteralment faqgħuh bil-ġelatina u mlewh biż- żebbuġ minflok siġar li jgħinu x-xagħri jsir bosk," jgħid Claude Bugeja. Hu jammetti li huwa tajjeb li saru u llum lkoll nistgħu ngawdu l-ammont ta' siġar li ġew imħawla hawn, "imma ħloqna ekosistema dgħajfa," jilmenta. Filwaqt li jfaħħar lill-FKNK talli qed jagħmlu minn kollox biex jieħdu ħsieb il-post, jinnota li diversi siġar fil- Miżieb ġew maħkumin minn fungus kif ukoll kienu maħkumin minn nirien f 'żona fejn kien hemm eucalyptus, żnuber, acacia u xi żebbuġ. U fejn se jitħawlu s-siġar? U finalment, fejn se jitħawlu dawn is-siġar? "L-ewwel nett irridu nirriabilitaw żoni protetti kif ukoll dawk merfugħa għat-tħawwil," jibda jgħid Claude. Imbagħad kemm hu, kif ukoll Jamie, jispjegaw kif hemm il-bżonn li jsir t-tħawwil f 'żoni urbani, fuq bjut, fost oħrajn. "Qed naħdmu kemm nistgħu biex ikollna kunċett ta' agri forestazzjoni, li permezz tiegħu nħawlu siġar tal-frott għall-bdiewa filwaqt li ngħinuhom fit-taħriġ meħtieġ, fosthom dwar kif isalvaw il-ħamrija." Nippromovu l-prodott Malti bħala wieħed ta' kwalità Finalment, hekk kif qed tagħlaq l-intervista, Bugeja u Barbara jħeġġu biex tkun issalvagwardjata l-biedja u imbuttat il-prodott lokali. Il-biedja qed tiffaċċja żewġ sfidi, jispjegaw. L-ewwel nett "l-importazzjoni sfrenata ta' prodotti barranin. Il-prezz tad-dulliegħ pereżempju naqas bil-kbir hekk kif kien importat dulliegħ mill-Maghreb dis-sena. "Ejjew nużaw ir-riżorsi bl-aħjar mod. Nippromovu l-prodott Malti bħala wieħed ta' kwalità u esklussiv fil- gastronomija wkoll." Kien hawn li Bugeja ppropona li ssir alleanza bejn ristoranti ma' dawk li jipproduċu, biex dawn tal-ewwel iservu l-prodott Malti. "Irid ikollna viżjoni pragmatika," itemmu jaqblu flimkien Claude Bugeja u Jamie Barbara. Intervista Il-Ħadd 18 ta' Awwissu 2019 | illum siġar u ftit tgergir Jamie Barbara (xellug) u Claude Bugeja (lemin)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 18 August 2019