Illum previous editions

illum 15 April2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/969426

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 15 ta' April 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 05:30 TVAM News 06:50 Dwarna 06:50 Fil-Gnien Ma Melo 07:30 Hadt L-Ahbar 08:20 Ahbar Ta- jba 08:50 Valletta - Lwien Ta Belt 09:30 Maltarti 10:20 Malta U Lil Hinn Minnha 11:00 News12:15 Hadd Ghalik 14:00 Hbieb U Ghedewwa – Catch Up 16:00 News 17:40 Paq Paq On Test 17:45 Person- aggi 18:15 Ghawdex Illum 18:35 Dot EU 19:15 Deheb il-Karta 19:50 St Mary's 20:00 News 21:00 Headline News 21:50 Skjetti 22:15 News 23:10 Night transmission 23:40 Mixage TVM 2 06:00 News 07:50 Ahbar Tajba 08:00 Animal Diaries 08:45 Min Jum Ghal Jum 09:00 Il-Quddiesa tal-Hadd 10:15 Il-Progett 10:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi – Catch Up 13:00 UEFA Europa League 17:00 Madagascar, Id-Dinja tal-Annimal 18:30 Gadgets 19:00 Valletta – Lwien Ta Belt 19:25 News for the Hearing Impaired 20:00 L-Ordni 20:30 7 Ti- jiem 22:30 News In English 22:40 Celebrity Night 23:00 Awtokura 23:35 Sports News NET TV 07:00 Net News 07:30 Meander Arti u Kultura (repeat) 08:00 Telebejgħ 08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Week & More 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 NET News 12:05 Sqallija ma' Ron 13:05 Jekk Jogħġobkom (repeat) 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (repeat) 17:30 Flusek (repeat) 18:00 NET News 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS Pets 19:30 NET News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia 20:30 Replay 21:45 NET News 21:50 Replay 22:00 Politika' 23:00 NET News 23:30 Xandiriet ghal matul il-lejl ONE 05:30 ONE News 06:25 Promozzjonijiet u Reklami 06:45 Hinek Twiegeb 06:45 Pink Panther 07:30 ONE News 08:30 Paperscan 09:00 Esperti 10:00 Aroma Kitchen 10:30 Tabor 11:25 Promozzjonijiet u Reklami 11:35 In d house 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:45 Arani Issa 13:35 Promozzjonijiet u Reklami 14:35 Arani Issa 15:30 ONE News 16:00 L-Argument 16:30 Joe's Kitchen 18:30 ONE News 19:25 Promozzjonijiet u Reklami 19:35 Attivita Politika 20:15 Ieqaf 20 minuta 21:15 Tmienja u Tmenin 21:15 Amber: Out About 22:25 Gateway to Mister and Miss World Malta 22:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni mal-lejl CANALE 5 06:00 Prima pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.it 07:59 Tg5 Mattina 08:45 Tg5 - Ore 10 11:00 Real TV 13:00 Tg5 – Meteo.it 13:41 Beautiful 14:10 Una vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L'Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Telenovelas 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un altro! 19:42 Tg5 Anticipazioni 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – Meteo.it 20:40 Striscia la Notizia 21:26 Il segreto 23:30 Striptease ITALIA 1 06:30 Media Shopping 06:43 Siamo fatti cosi 07:02 The Smurfs 07:37 Looney Tunes Show 07:40 Daffy Duck 08:09 Conosciamoci un po 09:30 I liceali 09:47 Daffy Duck 11:40 Superbike 12:25 Studio Aperto 13:15 Superman IV 14:00 L'isola dei famosi 15:10 Il gatto con gli stivali 15:11 Superman IV (cont.) 16:55 Looney Tunes Show 17:06 Il gatto con gli sti- vali 17:09 Looney Tunes Show (cont.) 17:30 Studio Aperto 18:01 Looney Tunes 18:31 CSI: Miami 19:00 L'isola dei famosi 20:20 Le Iene 20:25 CSI: Las Vegas RETE 4 06:45 Media Shopping 07:15 Il sogno di Leon- ardo 07:25 Tg4 Night News 08:00 Media Shopping 09:00 Santa Messa 09:20 Documentario 10:30 Tg4 Telegiornale 10:50 Documentario 11:58 Murder, She Wrote 14:02 Speciale 14:12 Francesco 17:55 Tg4 Telegiornale 18:50 Riassunto 19:30 Lalmanacco di Retequattro 20:15 The Bourne Supremacy 20:30 Quarto grado 22:04 The Bourne Supremacy (cont.) 22:32 A mezzanotte va la ronda del piacere RAI UNO 06:00 A sua immagine 07:00 Tg1 07:05 Unomattina in famiglia 08:04 Unomattina in famiglia 08:18 Unomattina in famiglia 08:40 Paesi che vai... 09:33 Unomattina in famiglia 09:55 Santa Messa 10:30 A sua immagine 11:00 Recita del Regina Coeli 11:20 Linea verde 11:50 A sua immagine 13:00 Domenica In 13:30 Telegiornale 16:35 E arrivata la felicita 18:45 L'eredita 19:00 Telegiornale 20:35 Che tempo che fa 23:05 Speciale Tg1 RAI DUE 06:30 Memex: Sperimentiamo! 07:35 Hear tland 07:50 Guardia costiera 09:00 Morning Voyager 09:15 Tg2 Dossier 11:00 Mezzogiorno in famiglia 12:00 Tg2 Giorno 12:45 Quelli che aspettano... 13:30 Tg2 Motori 15:30 Quelli che il calcio 16:00 90simo minuto 19:30 Tg2 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:20 NCIS 21:05 LOL :-) 22:00 Domen- ica spor tiva 22:10 Instinct RAI TRE 07:30 Domenica Geo 08:00 Sembra ieri 10:10 TGR EstOvest 10:15 Italian Beauty 11:00 Tg3 11:25 Tgr Mediterraneo 11:30 TgR RegionEuropa 12:17 Tg3 fuori linea 13:00 Tg Regione 13:00 Il posto giusto 13:15 Tg3 14:09 Tg Regione meteo 14:30 Ciclismo 14:30 1/2 h in piu 17:00 Kilimangiaro 18:30 Tg Regione 19:00 Blob 19:00 Tg3 19:51 Tg Regione Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 A Quiet Place (15) 10:00, 12:05, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 Peter Rabbit (PG) 10:00, 12:10, 14:20, 16:35, 18:50, 21:00 Ready Player One (12A) 17:45, 20:45 Midnight Sun (12A) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Paul, Apostle Of Christ (12A) 10:15, 13:40, 16:00, 18:20, 20:50 Tomb Raider (12A) 10:25, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 A Fantastic Woman (15) 14:05, 18:30 A Quiet Place (15) 11:35, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45, 23:00 A Wrinkle in Time (PG) 20:40, 23:05 Black Panther (12A) 14:30, 18:00, 20:45, 23:30 Blocker (15) 11:45, 14:10, 16:30, 18:45, 21:05, 23:25 Duck Duck Goose (U) 11:55, 14:05, 16:15, 18:30 Game Night (15) 18:25, 20:40, 22:55 Gringo (15) 14:00, 16:25, 18:45, 21:10, 23:30, 23:35 Midnight Sun (12A) 11:55, 14:20, 16:30, 18:45, 20:55, 23:05 Monster Family (PG) 11:50, 14:05, 16:15 Paul, Apostle of Christ (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:05 Peter Rabbit (PG) 11:45, 14:10, 16:20, 18:25 Ready Player One (12A) 14:30, 18:10, 21:10 Red Sparrow (15) 20:35, 23:25 The Divine Order (12) 16:20, 20:50 Tomb Raider (12A) 14:15, 18:00, 20:35, 23:10 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Peter Rabbit (PG) 11:00, 13:45, 16:30, 18:40, 20:50 Gringo (15) 21:00 Duck Duck Goose (U) 10:55, 13:40, 16:30, 18:40 Tomb Raider (12A) 10:45, 13:15, 18:35 Ready Player One (12A) 15:45, 21:10 Blockers (15) 10:50, 13:45, 16:00, 18:25, 20:45 Paul, Apostle of Christ (12A) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55 Midnight Sun (12A) 11:10, 14:00, 16:05, 18:35, 21:00 A Quiet Place (15) 11:05, 13:30, 16:10, 18:30, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Facebook u aktar fuq 7'Ijiem ilejla fuq TVM2 ILFACEBOOK huwa realtà. Realtà li kif qed nuru fuq paġni 6 u 7 jmissu l-ħajja tagħna lkoll. Facebook kulħadd jew kważi kulħadd għandu. Illum kważi ħadd ma jimmaġina komunikazzjoni u d-dinja virtwali mingħajr ir- realtà ta' facebook. Fil-programm 7'ijiem ilejla fuq TVM2 se nħarsu lejn l-istorja kollha. L-istorja ta' facebook u l-iskandlu riċenti li jitratta l-kumpanija Cambridge Analytica. Kif wieġeb Mark Zuckerberg, il-funadatur ta' Facebook? Fejn kien kredibbli? X'wiegħed? Għal dawk li ma segwewx ilejla 7'Ijiem se jagħti ħarsa intensiva lejn dak kollu li ġara matul din il-ġimgħa f 'dak li jitratta facebook. Imma mhux biss. 7'Ijiem se jagħti ħarsa wkoll lejn l-inċident sfortunat fiż-Żurrieq illi ħalla tnejn minn nies bla ħajja. X'ġara eżatt? Ħarsa ħafifa lejn lejn dak li ġara. 7'Ijiem jagħti ħasra wkoll lejn l-aħħar żviluppi fil-każ ta' Maria Efimova.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 15 April2018