Illum previous editions

ILLUM 9 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1127410

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 9 ta' Ġunju 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku għal Aquarius ser ifisser tibdil f 'dak li għandu x'jaqsam mal-karriera fejn il-probab- bilità hi li tħoss li wasal iż-żmien għall-bidla. Dan ilu jdur madwarek imma issa dan ser ikun attwati u dan il-pass jista' wkoll ikun l-ftuħ ta' opportunitajiet li qabel qatt ma kont esperjenzajt. Emmen f 'ħiltek. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 11, 13 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Gemini Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku għal Pisces ser ifisser aktar tħassib dwar direzzjoni differenti li int se tibda twettaq dwar dak li għandu x 'jaqsam personalment miegħek. Dan se jagħmlek aktar konxju dwar fejn int trid twettaq tibdil. Jekk hux il-mod kif tilbes jew id-dieta, kollox ma' kollox dan it-tibdil hemm bżonnu. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 14 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Virgo Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku għal Aries ser ifisser li ser ikollok iktar stabbilità madwarek minn dak li kont qed tesperjenza dan l-aħħar. Din l-istabbilità sejra tinħass l-aktar fil-mod kif int se tibda tippjana, kif se tqassam u kif se tagħraf dak li hu għaqli għalik. Pjana aktar ħin għalik u importanti li tibda tagħraf aktar lilek innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 12 u 14 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Capricorn Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu. Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijku għal Taurus ser ifisser li int ma tistax tibqa' tittrateni f 'deċiżjonijiet li jkunu jridu jittieħdu sabiex b'hekk tkun aktar flessibbli sabiex sitwazzjonijiet li qabel kont tkaxkar bihom dawn jibdew ikunu solvuti fi żmien aċċettabbli u b'hekk tagħraf tħares 'il quddiem b'aktar trankwillità u direzzjoni. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Pisces Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku għal Gemini ser ikun ifis- ser direzzjoni ġdida u stabbilita fil-karriera tiegħek. Int dejjem xtaqt li tkun tista' tavvanza u għalkemm dan l-avvanz kien jiġri, kien jiġri bil-mod. Issa l-karriera sabet iċ-ċavetta ideali sabiex tavvanza b'aktar ritmu lejn dak li ġej. Agħraf, Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 12, 13 u 14 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku għal Cancer ser ikun ifisser direzzjoni aktar preċiża ta' fejn trid tkun fil-ħajja u fejn eżattament int trid tasal. Għalkemm din issa se tagħmlek aktar stabbli, x o r - ta waħda trid tagħraf iżżomm saqajk mal-art sabiex dak li minn issa takkwista tkun kapaċi tkompli tkattru. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 13 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Libra Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku għal Leo ser ikun ifisser direzzjoni u riflessjoni kemm mill-att dwar il-ħajja ta' madwarek imma wkoll sabiex ikun ħin ta' aktar rilassament. Din hi xi ħaġa li verament tant għandek bżonn. B'dan il-mod int tibda tħossok aktar int u aktar motivat biex finalment tibda tkattar dak li hemm madwarek. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Aries Leo huma magħrufin bħala persuni umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku għal Virgo ser ikun ifisser xi ftit ta' pawża mir-ritmu li qbadt fil-karriera tiegħek dan sabiex int tikkonċentra aktar għal dak li riesaq lejk sabiex meta jkun jinħass li int stabbilejt din il-pawsa tinħall u terġa' taqbad ritmu u hekk int tkattar iżdejn mingħajr ma jinqalgħu xi komplikazzjonijiet. Agħraf dan sew. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10 12 u 14 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Scorpio Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku għal Libra ser ikun ifisser li int trid tagħraf li ma tibqax fi stat ta' isolament maqtugħ minn ċertu aspetti tal-ħajja imma bil-mod tibda tiftaħ ċertu toroq biex tal-inqas tisma' ideat ġodda li dawn jagu jagħtuk forma ta' direzzjoni. Għalkemm int magħruf li tħobb timxi biss fuq li tħoss int issa wasalt biex tibdel dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 12 u 13 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Cancer Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku għal Scorpio ser ikun ifisser li int trid tagħraf li s-sitwazzjoni li fil-passat ikkaġunat problemi madwarek issa huwa l-waqt li int b'tant pożittività madwarek tibda tħares 'il quddiem b'aktar determinazzjoni sabiex dak li riesaq lejk tkattru u tkun ta' risposta qawwija lejn il-passat. Ħares biss 'il quddiem. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 13 u 15 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Aquarius Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku għal Sagittarius ser ikun ifisser għalik li int trid tagħraf fis-sew fejn trid timxi, fejn trid tmur u liema direzzjoni int trid taqbad. Ħares biss lejn l-opportunitajiet li hemm resqin lejk. Huma dawn li min issa 'l quddiem int trid tkun iffokat sabiex finalment ikollok dik id-direzzjoni li tant qed taspira għalija. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: roża u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 12 u 13 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Leo Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku għal Capricorn ser ikun ifisser għalik li trid iżid aktar abbilità tiegħek kemm fil-karriera u kemm fil-madwar tiegħek. Abbiltà trid tkun waħda ta' direzzjoni aktar konkreta u ma tridx tibża' minn deċiżjoni li trid tieħu. Dan int se tagħmlu fl-interess tiegħek u żgur fil-mument huwa ż-żmien opportun li twettaq dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 14 L-istilla li se toffrilek gwida sinċiera ġejja minn Taurus Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom Iz-żodijaku ta' Gemini L-oroskopju mill-Ħadd 9 ta' Ġunju sas-Sibt 15 ta' Ġunju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon. www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Il-ktieb dwar l-oroskopju tiegħek. X'hemm imbassar għalik xahar b'xahar. Messaġġ ta' gwida, għeluq żmien nies famużi u aktar. Ordna l-kopja tiegħek issa u fl imkien mal-ktieb tingħata xaharejn il-ġurnal ILLUM b'xejn u skonti fuq trattamenti tas-sbuħija mingħand it-terapista Graziella Miruzzi. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 9 June 2019