Illum previous editions

ILLUM 9 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1127410

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 9 ta' Ġunju 2019 22 Illejla fuq it-TV TVM 6:30 Ilsienna 7:00 TVAM Weekend 9:30 Valletta Lwien ta' belt 10:00 Fil-gnien ma' Mela 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:15 Ħadd Għalik 15:00 Ħbieb u Għedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 18:15 Għawdex illum 18:45 Il-progett 20:00 L-aħbarijiet ta' Television Malta 20:45 Dare to Dream - Eurovision Diary 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 DANU- SANDAY 22:00 Headline News 22:45 TVMi Insights 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:25 Animal Diaries TVM 2 6:00 EuroNews 6:45 Ruggers 7:15 L-irkant 7:45 Ħajjitna ktieb 8:15 Id-Dinja mill-Vatikan 8:45 Aħbar tajba 9:00 Quddiesa tal-Ħadd 9:45 Minn jum għal jum 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:20 Artna kultura agrikola 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Dimensja 13:15 Animal Diaries 14:20 Dare to Dream: Eurovision Diary 15:00 GFA Cup Final 17:00 St Andrews vs Santa Lucia 17:45 Fil-gnien ma' Melo 18:15 Maltarti 18:30 Madagscar - Id-Dinja ta' L-annimali 19:00 Valletta Lwien ta' belt 19:30 Storjografija 20:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Għawdex illum 22:15 Dissett 23:00 Dot Eu 23:15 Mafkar 23:15 Invenzjonijiet 23:30 Knots 23:59 News in English NET 7:00 Net News 7:30 Immagni 8:00 Telebejgh 8:30 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 9:15 Headlines 11:00 Attivita Politika 12:00 Net News 12:05 Attivita Politika f'Ghawdex 13:00 Telebejgh 15:00 Net News 15:05 Tele- bejgh 15:35 15-il Sena Fl-Unjoni Ewropea 17:45 Il-Vuci tieghek 18:00 Net News 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trendi 19:30 Net News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23: Net News 23:30 Wheelspin ONE 6:30 ONE News 6:47 Amber: Out & About 6:58 Popcorn 7:30 Indhouse 8:30 Paperscan 10:02 Qribek 10:24 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 15:30 ONE News 15:35 Country Jambo- ree 16:20 Pink Panther 17:00 Liquorish Omnibus 17:45 L-Argument 19:20 Rapport tat-Temp 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita' Politika 12:15 Klassi Ghalina 22:20 Ondroad 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni matul il-lejl Italia 1 7:00 Super Partes 8:05 Tom & Jerry 8:21 Scobby Doo 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica L colpi di testa di Rory 11:30 Una mamma per amica-Una nuova Lorelai 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset - XXL 14:00 Mr. Peabody e Sherman 15:55 Supergirl-Segreti e bugie 16:45 Supergirl-Fanatismo 17:35 Supergirl il lato oscuro della luna 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Me- diaset 19:30 CSI: NY il rischio 21:20 Le lene show Rete 4 6:10 TG4 Night News 6:30 Media shopping 7:00 Super Partes 7:57 Amore pensaci tu-Alti e bassi 9:00 I Viaggi del Cuore 10:00 S. Messa 11:00 Freedom Oltre il confine 11:35 Solo una mamma 11:55 Anteprima 12:00 TG4 12:32 La signora in giallo 13:10 TGCom 14:35 Convoy 15:13 TGCom 16:55 Duello al Rio d'Argento 17:33 TG- Com 18:50 Anteprima 19:22 Leri e oggi in tv special 19:50 Tempesta d'amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:27 Knockout: Resa dei conti 22:10 TGCom 23:40 Scarface Canale 5 6:00 Prima pagina 7:55 Traffico 7:59 TG5 8:45 Medi- ashopping 9:05 X-Style 9:35 Documentario 11:20 Le storie di Melaverde 11:58 Melaverde 13:00 TG5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Beautiful 14:30 Una vita 16:21 Il segreti 17:20 Domenica Live 18:45 Caduta libera 19:57 TG5: Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Paperissimo Sprint 21:20 New Amsterdam: Sei o sette minuti 22:17 New Amsterdam: Un posto al tavolo 23:05 New Amsterdam: Anima diverse 23:59 Tiki Taka: Il calcio e il nostro gioco Rai Uno 6:30 UnoMattina in Famiglia 7:00 TG1 9:30 TG1 9:40 Paesi che vai: Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 12:00 Regina Coeli 12:20 Linea verde 12:30 TG1 14:00 Domenica In 17:25 Che tempo fa 17:30 TG1 17:35 La prima volta 18:45 L'erdeita 20:00 TG1 20:35 Che tempi che fa 22:30 Che tempo che fa: Il tavolo 23:00 TG1: 60 secondi Rai Due 6:00 Legami 7:05 Heatland 7:45 Heatland 8:30 TG2 8:40 Madam Secretary 9:20 Serno variabile 9:55 Gli imperdi- bili 9:58 Meteo 2 10:00 TG2 Italia 10:55 TG2 flash 11:00 Rai TG Sport Giorno 11:10 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2: Si Viaggiare 16:35 Castle 17:20 Castle 18:05 Rai Parlamento Telegiornale 18:10 TG2 flash 10:15 TG2 18:20 Tari TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:00 TG2 21:20 Avengers: Age of Ultron 23:40 Source Code Rai Tre 6:00 RaiNews24 8:00 Sembra ieri 8:30 Domenica Geo 10:15 Di la dal fiume e tra gli alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:20 TG3 12:25 TGR Mediter- raneo 12:55 TG3 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2 h in piu 15:35 La Grande Storia 17:20 Kilmangiaro Collection 18:55 Meteo 3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Grande Amore 21:20 Un giorno in Pretura 23:35 TG Regione 23:40 TG3 nel mondo Films fiċ-ċinema TV/Ċinema Kitba tal-Prof Carmel Borg Illustrazzjonijiet ta' Steve Bonello PROFESSUR fil-fakultà tal-edukazzjoni tal-Università ta' Malta għadu kif kiteb ktieb għat-tfal biex jilħaq lil hinn mid-dinja akkademika u jkellem direttament lill-ġenerazzjoni ċkejkna dwar l-eżaġerazzjonijiet fil-kostruzzjoni f 'Malta u "l-adorazzjoni tal-kruha". Id-Dar ta' Faċċata hija l-istorja ta' Pawlu, li jum fost l-oħrajn iqum filgħodu għall- istorbju tal-gafef u t-twaqqigħ. Id-dar ta' faċċata ta' fejn joqgħod hu, qed titwaqqa' biex minflokha tinbeka blokka flettijiet, li se tordmu u titfagħlu dell kontinwu fuqu u fuq daru, apparti li jitlef il-veduti tal- Imdina u tal-Port il-Kbir li s'issa kellu. Għal Pawlu dan ikun il-bidu ta' vjaġġ nostalġiku: jiftakar fl-avventuri u l-praspar li għex f 'dik id-dar tal-ġirien meta kien żgħir, u fl-għelieqi tal-madwar – li issa kollha għosfru. U hu u jhewden fuq il- passat jibda jirrifletti dwar il-futur – irid futur fejn il-veduta mit-tieqa tkun waħda ta' krejnijiet u konkrit? Il-Prof. Borg ġietu l-ispirazzjoni biex jikteb l-istorja ta' Pawlu meta ra ringiela djar fit-triq tiegħu qed jitwaqqgħu. Din ħassha bħala "l-akbar provokazzjoni". "It-toroq u l-pajsaġġi ta' pajjiżna qed jinbidlu għall-agħar b'mod tant gravi li m'għadhomx jingħarfu … dan mhu xejn ħlief l-adorazzjoni tal-kruha," qal Borg. Għalfejn ħass li kellu jkellem direttament lit-tfal b'dan il-ktieb? "Il-papers akkademiċi u l-kotba li ktibt tul is-snin għandhom limitazzjonijiet f 'termini ta' kemm jistgħu jilħqu nies. Il-letteratura għat-tfal tagħtini l-opportunità nibda konverżazzjoni ma' tfal anki ta' livell primarju, fuq kwistjonijiet li jimpattaw il-preżent u anki l-futur tagħhom." Id-Dar ta' Faċċata nkiteb speċifikament biex jisfida u jġiegħelna naħsbu sew dwar dan li sar normali, u fih l-intenzjoni li jħeġġeġ "ċittadinanza demokratika" fit-tfal. L-awtur jittama li dal-ktieb jgħin biex qarrejja żgħar iħarsu lejn id-dinja ta' madwarhom b'mod kritiku, biex jivviżwalizzaw dinja aħjar u anki jaslu jikkommettu rwieħhom "għal azzjoni kollettiva". Id-Dar ta' Faċċata jingħata ħajja viżiva bl- illustrazzjonijiet tal-cartoonist tas-Sunday Times of Malta Steve Bonello, magħruf għall-osservazzjonijiet inċiżivi dwar il-ħajja li jagħmel permezz tal-cartoons tiegħu. L-illustrazzjonijiet tiegħu f 'dan il-ktieb jikkomplimentaw l-istorja ta' Borg, imma huma wkoll kummentarju fihom infushom. Tfal minn 7 snin 'il fuq jistgħu jaqraw Id-Dar ta' Faċċata flimkien ma' ġenitur jew adult ieħor li jkun lest jiddiskuti magħhom l-isfidi ambjentali li d-dinja qed taffaċċja, u jiddiskutu kif dak li nqisu li sar "normali" jista' jinbidel u li d-dinja tista' bl-isforzi tagħna titjieb. Fil-fatt fl-aħħar tal-ktieb hemm sezzjoni qasira b'għadd ta' mistoqsijiet maħsuba bħala suġġerimenti għall-għalliema u ġenituri biex jibdew dawn il-konverżazzjonijiet kritiċi mat-tfal. Tfal ikbar fl-età, se jkunu jistgħu jaqraw il-ktieb waħedhom u japprezzaw u jaħsbu dwar it-tama li teżisti kontra l-kruha. Għal darb'oħra l-Merlin Publishers qed jintroduċu tematiċi ġodda fil-letteratura għat-tfal bil-Malti. Din l-ewwel darba li l-iżvilupp eżaġerat qed jiġi affrontat bħala tema fi ktieb għal tfal relattivament żgħar bil-Malti. "Għaliex le? It-tfal jarawhom daqskemm narawhom aħna, il-krejnijiet madwarna u kullimkien. Kotba bl-istampi huma l-mezz ideali biex jiġu affrontati mat- tfal tematiċi anki kumplessi, u jistgħu jgħinu lit-tfal jiżviluppaw ħiliet ta' ħsieb u diskussjoni kritika," qal Chris Gruppetta mill-Merlin. Id-Dar ta' Faċċata jinsab għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha jew online direttament minn merlinpublishers.com Id-Dar ta' Faċċata Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Avengers: End Game (12A) 14:00, 17:40, 21:15 Detective Pikachu (PG) 11:40, 14:05, 16:20, 18:40, 21:05, 23:25 John Wick: Chapter 3: Parabel- lum (15) 14:25, 20:45, 23:35 Paw Petrol: Mighty Pups Con- tract (U) 12:00 Aladdin (U) 11:25, 14:15, 15:30, 17:10, 18:15, 20:00, 21:00, 22:45 The Curse of La Llorona (15) 14:20, 16:30, 18:45, 20:55 Breakthrough (12A) 18:05, 20:35, 23:10 Rocketman (15) 11:40, 13:15, 15:55, 18:35, 21:10 The Secret Life of Pets 2 (U) 11:50, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 The Secret Life of Pets 2 (Au- tism Friendly) (U) 11:00 Van Gogh and the Japan (PG) 15:00 Godzilla: King of Monsters (12A) 22:45 Godzilla: King of Monsters 3D (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Godzilla: King of Monsters (12A) 11:15, 22:45 Loro 16:00, 20:45 Ma (15) 14:10, 16:30, 18:45, 21:00, 23:15 Made in Malta 14:10, 19:00 The Hustle (12A) 14:15, 16:25, 18:35, 20:50 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 John Wick: Chapter 3 – Parabel- lum (15) 10:20, 13:05, 15:45, 18:35, 21:15 Aladdin 3D (U) 15:55, 21:15 Aladdin 2D (U) 10:30, 13:15, 18:35 Breakthrough (12A) 10:45, 13:20, 15:50, 18:25, 20:55 The Secret Life of Pets 2 (3D) (U) 11:15, 13:30, 16:00, 18:30, 20:45 Rocketman (15) 10:50, 13:25, 15:55, 18:30, 21:05 Godzilla: King of the Monsters 3D (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 9 June 2019