Illum previous editions

ILLUM 30 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1137601

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 31

Minn Yendrick Cioffi MINN din il-ġimgħa, kull nhar ta' Ħadd, il-gazzetta ILLUM se tkun qed tingħaqad ma' lokalità biex magħha tiċċelebra l-festa. Illum, tingħaqad mal- Ġorġjani Qriema li qed jiċċelebraw waħda mill-akbar festi f 'Malta, imżejna b'dak kollu karatteristiku tal-Festa Maltija. Fost oħrajn, l-ILLUM qed tiċċelebra mal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri, li qed ifakkar l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tiegħu u bħalma għamlet dejjem se tidħol ukoll fil-knisja, se ddur it-toroq pittoreski tal-Belt Pinto armati u anke tesplora kurżitajiet marbuta mad-devozzjoni lejn San Ġorġ. 100 sena mill-ewwel kumitat tal-festi esterni f 'Malta Il-festa ta' San Ġorġ hija mżejna b'żewġ soċjetajiet mużikali, l-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri u l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici, iżda wkoll b'Kumitat li jieħu ħsieb jorganizza l-festi esterni u l-armar fit-toroq. Dan il-kumitat huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f 'Malta u twaqqaf fid-29 ta' Ġunju tal- 1919, jiġifieri mitt sena ilu u għalhekk din is- sena tella' għadd ta' attivitajiet biex ifakkar dan l-anniversarju importanti. Bla dubju ta' xejn, l-aktar avveniment għal qalb dan il- Kumitat jibqa' l-ftuħ ta' ċentru ġdid tal-armar li huwa frott il-ħidma u s-sagrifiċċji tal-membri. Dan iċ-ċentru nfetaħ f 'jum il- festa liturġika ta' San Ġorġ, fit- 23 ta' April u jinkludi uffiċini, sala fejn jitlaqqa' l-Kumitat u anke post għax-xogħol tal- idejn. Fost oħran, il-kumitat tella' wkoll wirja ta' statwi antiki maħduma minn wieħed mill-aktar statwarji magħrufa tas-seklu 20, Carmelo Mallia, magħruf bħala 'l-Lhudi,' u li l-festa ta' San Ġorġ hija rinomata għax-xogħlijiet tiegħu. Ta' min wieħed isemmi li apparti l-armar u l-festa ta' San Ġorġ dan il-Kumitat huwa attiv ħafna f 'attivitajiet nazzjonali li ħoloq hu stess bħall-Qormi Wine Festival, il-Malta Springfest, il-Guinness World Record tal-Akbar Tazza tal-Inbid (2012) u l-ħolqien tar- radju Leħen il-Belt Ġorġjana. Tissewwa l-ħsara li kkawża l-maltemp… iżda mhux biss L-armar dejjem trid tibża' għalih, iżda aktar u aktar meta l-armar ikun antik, xi drabi joqrob jew jaqbeż il-100 sena, kif għandhom il-Ġorġjani Qriema. Għalhekk, matul is-sena, ħafna mill-voluntiera tal- Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri jkunu għaddejjin bir-restawr tal-armar, għax ngħiduha kif inhi, dak li naraw armat fit-toroq huwa kollu frott sigħat twal ta' ħidma ta' mijiet ta' voluntiera. Fil-fatt, din is-sena, il- voluntiera Ġorġjani kienu għaddejja b'xogħol ta' restawr fuq diversi statwi u anke fuq xogħol tal-injam li s-sena li għaddiet ġarrbu ħsara estensiva minħabba maltempata li laqtet il-pajjiż fil-ġimgħa tal-festa ta' San Ġorġ. Ta' min wieħed isemmi li 14 illum | Il-Ħadd 30 ta' Ġunju Festi Ħal Qormi jiċċelebra festa rikka u kompluta 14 Festi Ħal Qormi jiċċelebra Ħal Qormi jiċċelebra Ħal Qormi jiċċelebra Ħal Qormi jiċċelebra Ħal Qormi jiċċelebra Ħal Qormi jiċċelebra festa rikka u kompluta Ħal Qormi jiċċelebra festa rikka u kompluta Ħal Qormi jiċċelebra festa rikka u kompluta Ħal Qormi jiċċelebra festa rikka u kompluta Ħal Qormi jiċċelebra Il-gazzetta ILLUM tiċċelebra l-festa mal- Ġorġjani Qriema. X'għamlu ġdid din is- sena? X'qed jiċċelebraw speċjali? U San Ġorġ għalfejn bid-dragun taħtu? Min kien San Ġorġ? Għalkemm id-devozzjoni lejn San Ġorġ hija antika, ftit li xejn hu magħruf dwar ħajtu. Skont it-tradizzjoni, San Ġorġ kien suldat Nisrani li sofra martirju f 'lidda, il-Palestina, fis-sena 303, x'aktarx fi żmien il-persekuzzjoni ta' Djokleżjanu. Sa mis-seklu 4, San Ġorġ, kien meqjum f 'Diospoli tal-Palestina, fejn ġa kien hemm knisja ddedikata lilu. Fl-Ewropa, id-devozzjoni waslet fi żmien il-Kruċjati, partikolarment fi żmien ir-Re Richard I. San Ġorġ hu l-Patrun tal- Ingilterra, il-PortugaLl u l- Ġermanja, fost oħrajn. Il-maħżen il-ġdid tal- Kumitat Festi Esterni ATT TA' L-2003 DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-SAĦĦA (ATT XII ta' l-2003) Elezzjonijiet għall-Kunsill tal-Infermiera u Qwiebel Nominazzjonijiet ta' Kandidati Ngħarrfu b'din li, għall-finijiet tar-regolament 5 tar-Regolamenti ta' l-2004 dwar l-Elezzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Infermiera u Qwiebel, in-nominazzjonijiet ta' kandidati biex jintlew postijiet ta' ħames infermieri registrati eletti minn fost u mill infermieri kollha, li wieħed minnhom ikun infermier registrat fit-tieni livell u ieħor ikun infermier li jkollu ismu mniżżel f 'xi taqsima specjali tar-Reġistru ta' l Infermieri; żewġ qwiebel licenzjati eletti minn fost u mill qwiebel kollha; bħala membru tal--Kunsill ta' l-Infermiera u Qwiebel skond id-dispożissjoni ta' l-Artikolu 49 ta' l-Att ta' l-2003 dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa (Kap. 464) se jintlaqgħu mill membri tal Kummissjoni Elettorali tal-Kunsill ta' l-Infermiera u Qwiebel fl-Boardroom tal-officcju tal-Dipartiment tas-Sahha Pubblika, Sptar San Luqa Ex OPD Livell 1 Telgħa ta' G'Mangia Pieta' nhar il-Ġimgħa 5 ta' Lulju 2019 bejn 10.00a.m u 12.00pm (nofs in nhar) u t-Tnejn 8 ta' Lulju 2019 bejn 10.00a.m u 12.00pm (nofs in nhar) Il-formoli tan-nominazzjoni għall-kandidati jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju tar- Reġistratur tal-Kunsill f'Malta bejn it-Tnejn 1 ta' Lulju u il-Hamis 4 ta' Lulju 2019 bejn id-10.00 ta' filgħodu u12.00pm( nofsinhar) jew minn https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cnm/Pages/cnm.aspx Jesmond Sharples Josianne Sultana Maria Cutajar Kummissjonarju Elettorali Kummissjonarju Elettorali Kummissjonarju Elettorali

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 June 2019