Illum previous editions

ILLUM 30 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1137601

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 30 ta' Ġunju 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku ta' new moon għal Aquarius ser jagħmlek tħossok tikkumbatti iżda m'intix tasal fejn tixtieq. Taqtax qalbek. Xi kultant ma tarax il- frott li tixtieq mill-ewwel imma jekk tagħraf iżżomm ma' dak li tixtieq twettaq ibqa' żgur li finalment tasal u tagħraf is-sodisfazzjon personali. Għalhekk agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 4 u 5 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku ta' new moon għal Pisces ser jagħmlek trattab xi deċiżjonijiet dwar xi sitwazzjoni fil-madwar tiegħek li minħabba f 'hekk jistgħu joħolqu xi problemi imma dan wara li tagħraf kemm kien utli li kien imwettaq hekk kif se tagħraf li xi kultant fil-ħajja trid tkun ftit iebes sabiex il-ġid ta' madwarek ikompli jitkattar. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:1, 2, 3 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Capricorn Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku ta' new moon għal Aries huwa mument li se jiftaħlek ċertu bibien li fil-passat kienu magħluqin. Għalhekk għandek tagħraf tieħu dak li ġej b'ċerta għaqal imma dejjem żomm saqajk mal-art sabiex dak kollu li jkun riesaq ikun vera- ment dak li tixtieq int. Għalhekk agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 4 u 5 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Virgo Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu. Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku ta' new moon għal Taurus ser iġib xi ostakli. Għalhekk agħraf sabiex tibqa' tissielet u tikkumbatti għax dan huwa meħtieġ sabiex il-pjan ta' dik il-bidla li tant għandek bżonn jitwettaq fiż-żmien qarib. Iżda żomm il-ħeġġa u d-determinazzjoni li tant għandek bżonn. Għalhekk emmen aktar fik. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 2, 4 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Pieces Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku ta' new moon għal Gemini ser ikun ta' eċitament minħabba opportunitajiet li tant ħdimt għalihom u issa se tistenna bil-ħerqa r-riżultat li ser joħroġ li żgur ser jiftaħlek ħafna toroq ġodda madwarek u b'hekk tibda bil-pjanijiet tiegħek li żgur ser ikunu ta' ħtieġa ta' aktar konċentrazzjoni. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 3, 4 u 5 L-istilla li għandek tevita ġejja minn Aries Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku ta' new moon għal Cancer ser ikun mument li jpoġġik f 'sitwazzjoni ta' inċertazzjoni u ma tafx x'se taqbad tagħmel. Il-biża' li tħoss ġewwa fik trid iddawwarha f 'kuraġġ sabiex ma tippermettix dan il-perjodu skomdu jegħlbek imma agħraf il-kapaċità tiegħek. B'hekk int tkun tista' tikkumbattih. Agħraf u rrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 3 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Aquarius Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku ta' new moon għal Leo jfisser żmien aktar pożittiv riesaq lejk. Agħraf imma kun kawt għal dak kollu li riesaq lejk. Hu importanti li tieqaf ftit u tirrifletti kemm dak li hemm u kemm dak li ġej sabiex in-nuqqasijiet li stajt wettaq ma jiġux repetuti. Aħtaf kull opportunità li tersaq lejk. Irrifletti sew dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 3, 5 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Aries Leo huma magħrufin bħala persuni umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku ta' new moon għal Virgo huwa żmien ta' opportunità li jekk tagħraf tilqagħha tajjeb u bil-għaqal taf titftaħlek orizzonti u ideat ġodda ta' tkabbir madwarek li int qatt ma kont timmaġina imma dan kollu jseħħ madwarek jekk tagħraf tħaddan dak li ġej. Agħraf li dan jaf ikun dak il-mument li tant ilek tħejji għalih. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 1, 3 u 4 L-istilla li għandek tevita ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku ta' new moon għal Libra ser iwasslek sabiex turi kemm int persuna ta' kapaċità f'dak kollu li int għandek madwarek u hekk int se tibda tħossok aktar int. Għalissa jekk hemm xi ħsieb ta' xi tibdil fil- madwar ma għandekx tgħaġġel għal dan imma aħseb sew dwar dak li se tkun qed twettaq miexi lejn orizzonti ġodda. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 2, 5 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Taurus Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal-21 ta' Novembru Iż-żodijaku ta' new moon għal Scorpio se jibda jagħmlek tħossok aktar sodisfatt kemm fil-karriera tiegħek u kemm fil-pjanijiet li int qed tħejji għax- xhur li ġejjin. Dan huwa perjodu feliċi u għalhekk int kompli kattar dak li tħoss ġewwa fik. Agħraf biss li int tkun aktar miftuħ għal dawk ta' madwarek. Irrifletti sew. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 3 u 5 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Leo Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku ta' new moon għal Sagittarius ser jagħmlek tagħraf aktar lilek. Iffoka għal dak biss li int trid u vera taf li huwa idealment tajjeb għalik. Tafdax nies li fil-passat tradewk għalhekk issa żomm aktar sod f 'dak li int se twettaq. Taqtax qalbek jekk xi kultant tħossok waħdek l-importati li taf fejn int sejjer. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 2, 3 u 6 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Gemini Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku ta' new moon għal Capricorn ser jagħmlek tagħraf aktar dawk dawk il-bżonnijiet li hemm bżonn jibdew jitwettqu sabiex minn issa int tagħraf dak l-iżilupp tant meħtieġ madwarek. Għalhekk issa int tista' trid tiftaħ aktar moħħok u tagħraf dan it-twettiq jibda jitwettaq. Ħares biss 'il quddiem għandek żmien ta fejda riesaq. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 3 u 5 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom. Iż-żodijaku ta' New Moon fiż-żodijaku ta' Cancer L-Oroskopju mill-Ħadd 30 ta' Ġunju sas-Sibt 6 ta' Lulju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com In-new moon taż-żodijaku ta' Cancer In-new moon għaż-żodijaku ta' Cancer li jibda mit- 2 ta' Lulju ser ikun ifi sser orizzonti ġodda kif ukoll jiftaħ aktar aċċess sabiex int bħala Cancer tagħraf aktar b'abbiltà d-direzzjoni mixtieqa minnek. Dan in-new moon se jaffettwa lil Virgo, Libra, Scorpio u Capricorn billi jindirizzaw dak li hemm fil-fond madwarhom. Lil Gemini, Sagittarius, Aquarius u Pisces ser jagħtihom spinta għal aktar tkattir fil-ħiliet tagħhom. Għal aktar informazzjoni ixtri l-aħħar pubblikazzjoni tiegħi: L-Oroskopju mwassal minn Pauljon, fejn issib dettalji dwar l-oroskopju tiegħek. Bejn il-11 u l-21 ta' Lulju ser inkun qed nipparteċipaw fi l-fi era l-kbira. Ejja żurni u bbenifi ka mill-offerti speċjali. Għal aktar tagħrif ikkuntattjani fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 June 2019