Illum previous editions

ILLUM 11 August 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1153835

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 31

12 JEKK f 'Malta hawn vjolinist magħruf u maħbub bla dubju ta' xejn huwa George Curmi, magħruf bħala l-Pusè li jkun fejn ikun għid li se jqajjem kulm'hemm bl-allegrija u bit-talent tiegħu. Il-gazzetta ILLUM iltaqgħet mal-Pusè biex issir tafu aħjar u skopriet affarijiet dwaru li ftit jafu n-nies. Bdejna nitkellmu dwar it-tfulija tiegħu u kif ġietu l-ħajra li jitgħallem il-vjolin. Ftit huma dawk li jafu li l-ewwel strument li qabad b'idu l-Pusè ma kienx il-vjolin, iżda d-drums. "Minn meta kont għadni żgħir ħafna kienu jistaqsuni xi rrid insir u kont ngħidilhom li rrid insir band leader," qalilna l-Pusè. Spjega kif qabad idoqq id-drums b'kumbinazzjoni. Missieru, li mingħandu ħa l-laqam tal-Pusè, kien qed jgħallem id-drums lil ħuh Martin u li hu 10 snin akbar minnu. Kompla jispjega kif darba minnhom ħuh Martin kien qiegħed ix-xogħol u hu ħa l-okkażjoni biex ipoġġi mad- drums u jaqbad idoqq. "Missieri ħaseb li ħija ma kienx mar ix-xogħol iżda ommi qaltlu li kont jiena. Tela' fuq u sabni ndoqq u baqa' skantat," saħaq Curmi waqt li insista li dak iż-żmien kellu biss erba' snin. "Kont noqgħod wara l-bieb, nara x'qed jagħmlu u wara mmur nipprattika dak li jkunu għamlu huma." Minn hemm ma ħarisx lura. Spjega kif kull meta kienu jkunu xi tieġ, speċjalment dawk tal-familja, kienu jtellgħuh fuq il-palk biex idoqq bid- drums. "Meta kienu jarawni tifel, tal-band kienu jiskantaw. Kont għadni żgħir imma diġà kelli ċertu stil," kompla jirrakkonta u minn hemm beda jistudja dan l-istrument bis-serjetà, inkluż bit-teorija tal-mużika. Anke jekk illum huwa l-aktar magħruf għall-vjolin, jibqa' jirrakkomanda t-tagħlim tad-drums. "Ir-ritmu li tani d-drums kien importanti ħafna. Biex tkun mużiċist komplut irid ikollok widna tajba, jiġifieri intonazzjoni, ritmu tajjeb u anke s-sentiment. Dawn it-tlieta flimkien jagħmlu mużiċist," kompla jgħidilna. Ma kienx irid idoqq il-vjolin imma s-saxophone Mela allura minn meta beda jistudja l-vjolin? Kien missier George li ġennu biex jibda jistudja l-vjolin, anke jekk il-Pusè kien jippreferi li jitgħallem l-istrument ta' missieru, is-saxophone. "Bdejt nistudja l-vjolin ta' 11-il sena. Ħadtha bis-serjetà ħafna. Fis-sajf konna nieqfu, iżda l-għalliem tiegħi, Joe Galea, kien jeħodni d-dar tiegħu biex inkompli bil-lezzjonijiet għax ma kienx iridni naqta'. Kont nistudja sigħat sħaħ." Sentejn wara, ta' 13-il sena, il- Pusè daħal part-time mal-orkestra tat-Teatru Manoel. "Kienu jġibuli permess speċjali biex ma mmurx skola minħabba l-provi," kompla jirrakkonta. Meta għalaq 15-il sena, ġietu l-opportunità li jmur jistudja l-mużika Firenze u meta rritorna lura reġgħet ġietu opportunità li jidħol full-time mal-orkestra tal-Manoel. Iżda ma kienx għad għandu 18-il sena kif kien jitlob l-istatut. "Kieku ma għażlunix kont lest li nsiefer barra minn Malta. Iżda applikajt u ntgħażilt. Kellhom problema biss għax kelli 17-il sena. Spiċċaw bidlu l-istatut biex inkun nista' nidħol u dħalt," qalilna Curmi. Il-fama tal-Pusè tibda tikber... Fil-fatt, għamel 21 sena mal-orkestra tat-Teatru Manoel iżda fl-istess ħin kellu ħafna xogħol ieħor. "Kelli ħafna xogħol ġo nightclubs, bdejt fil-linja tal-jazz, sifirt barra minn Malta u anke offrewli l-irwol ta' maniġer tal-ispettaklu fil-Hilton, li għadni nokkupa sal-lum. Ġietni wkoll opportunità li nidħol fi sħab f 'ristorant. Tkun għadek żgħir tipprova kollox," qalilna l-Pusè u kien għalhekk li rriżenja mill-orkestra. F'dan iż-żmien, il-Pusè kien diġà magħruf ħafna għat-tiġijiet u x-xogħol żdiedlu ħafna meta ħabta u sabta miet Charlie Lucas. "Fis-snin tmenin, il-vjolini kienu reġgħu saru popolari fit-tiġijiet. L-aktar vjolinista magħruf kien Charlie Lucas. Ta' 68 sena miet b'attakk tal-qalb. It-tiġijiet il-kbar waqgħu fuqi. Kelli biss 17-il sena. Dak iż-żmien kelli l-kuraġġ li nidħol għal dik ir- responsabbilità," qalilna l-Pusè. Meta tkun għadek żgħir, l-entużjażmu u l-enerġija jkunu għadhom b'saħħithom. Irrakkontalna kif il-wejters kienu jieħdu qatgħa bih. Fakkar li f 'dak iż-żmien mhux bħal- lum, ma kienx hemm ħinijiet. "Lanqas brejk ma kont nieħu, forsi anke biex nintgħoġob. Lil tal-band kont inbażwarhom," kompla jgħidilna. Imma dan il-laqam tal-Pusè minn fejn ġej? Il-Pusè. Iżda dan il-famuż laqam minn fejn ġej? Jaħseb li għenu? "Jien ma għandix stage name. L-istage name huwa ta' missieri. Missieri kien mużiċist bravu. Kelli żewġ zijiet oħra bil-vjolin. Kienu jdoqqu Strada Stretta, iżda wieħed kien idoqq ukoll il- Manoel u l-ieħor it-Teatru Rjal. Minn disa' aħwa, seba' kienu jdoqqu. Kelli t-triq imwittija. Illum din qed tirrifletti wkoll fit-tfal tiegħi. L-isem huwa tapit għalina," spjegalna George. Kien għalhekk, li l-Pusè insista li jammira ħafna lil dawk il-mużiċisti li ġejjin minn familja fejn ħadd ma jdoqq. "Naf mużiċisti ta' suċċess li l-familja tagħhom ma riduhomx ikunu mużiċisti għax kważi kważi diżunur. Lil dawn nammirahom," kompla jisħaq. Tkellem ukoll fuq ix-xewqa tiegħu li jkun band leader u fi kliemu dan ukoll huwa frott l-inkoraġġiment ta' missieru. "Missieri kellu l-band tiegħu meta kiber u ċertu kellu età. Ma riedx li l-iżbalji tiegħu nagħmilhom jiena. Għalhekk minn meta kont żgħir kien iħeġġiġni biex ikolli l-band tiegħi." L-istess fejn jidħlu s-shows li l-Pusè tant kien u għadu magħruf għalihom. "Jiena kreattiv. Kont noħloq il-kostumi mix-xejn u dan bis-saħħa tal-fatt li l-familja tiegħi, il-familja Curmi, hija involuta fil-karnival," kompla jgħidilna. L-innovazzjoni u l-versatilità, l-aqwa kwalitajiet tal-Pusè Staqsejnieh x'jaħseb li hija l-aktar kwalità li għandu u li għenitu fis- suċċess tiegħu. "Jiena dejjem kont innovattiv. Il-forte tiegħi hija l-versatilità tal-istili. Illum kapaċi ndoqq l-orkestra, l-għada l-jazz fi Strada Stretta, indoqq ma' grupp Intervista illum | Il-Ħadd 11 ta' Awwissu 2019 ycioffi@mediatoday.com.mt Yendrick Cio George Curmi l-Pusè. Meqjus bħala l-aqwa vjolinist f'Malta, imma kontu tafu li ma jdoqqx il-vjolin biss? Kontu tafu li lanqas biss ried idoqq il-vjolin? Tiftakruh l- Malta Song for Europe? Fejn idoqq l-aktar għal qalbu? L-ILLUM tistaqsih 'Lanqas jien stess ma naf Naf mużiċisti ta' suċċess li l-familja tagħhom ma riduhomx ikunu mużiċisti għax kważi kważi diżunur. Lil dawn nammirahom

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 11 August 2019