Illum previous editions

ILLUM 11 August 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1153835

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 11 ta' Awwissu 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku ta' Aquarius ser iwassal sabiex int tkun tista' twassal dik l-imħabba li verament tixtieq. Għalhekk bħalissa ara lil min verament tista' tafda b'ċertu kliem sabiex ma' din il-persuna tkun tista' tiftaħ qalbek anke dwar is-sitwazzjoni li għaddej minnha bħalissa. Però xorta waħda żomm lilek innifsek iffokat. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku ta' Pisces ser jiftaħlek triq lejn is- sitwazzjoni li int tant tixtieq tirranġa jew tirregola. Jekk tagħraf tikkumbatti hemm possibilità tajba li tilħaq l-għan tiegħek. Mhix ser tkun sitwazzjoni faċli iżda qatt m'għandek taqta' qalbek. Għalhekk dan huwa l-mument li trid temmen aktar fik. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Capricorn Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku ta' Aries ser iressaqlek pjan li int trid verament tħejji sewe għalih. Taf li int ma tantx tħobb tmur ħażin f'dak li tkun trid twettaq, u taf li dan il-pjan jista' jiftaħlek bosta toroq. Għalhekk tgħaġġilx u toqgħodx taħseb li b'ġebla waħda ser tolqot żewġ għasafar għax taf tispiċċa ma tolqot xejn. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Virgo Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku ta' Taurus ser joffrilek dik l-opportunità li tant ilek tħejji għaliha iżda trid tagħraf u turi kemm int matur għal dak li riesaq lejk. Għalhekk issa b'dan kollu jdur madwarek trid tagħraf x'verament trid. Ovjament mal-opportunità trid tagħraf iżżomm il-bilanċ kollu meħtieġ ta' madwarek. Irrifletti sew. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Scorpio Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku ta' Gemini ser ikun mument ta' bidu ta' twettiq ta' proġett li għandek imħejji. Mhix ser tkun faċli għalik speċjalment fl-ambjent li se tipprova tidħol imma bil-karattru determinat tiegħek xejn mhu impossibbli. Int magħruf li kapaċi tegħleb kull sfida li ssib quddiemek però għandek telgħa li se ssaħħek aktar. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: oranġjo u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Aries Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku ta' Cancer ser joħloq żmien ta' stennija ta' xi risposta partikolari li din taf tibdillek id-direzzjoni fejn ukoll f'dawn il-ġimgħat li ġejjin għandek impenji importanti. Din hi fażi ta' stennija però malli tasal din l-aħbar ser tiftaħlek bosta toroq kemm fil-ħajja professjonali u kemm oltre. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Sagittarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku ta' Leo, ser jagħmlek twebbes rasek aktar u dan jaf ikun ta' gwadann għalik sabiex turi li int ta' karattru. Iva jistgħu jolqtuk ħażin imma dan huwa l-bżonn tal-mument li int se tiffaċċja, b'dak li int se turi m'int se titlef l-ebda kredibbilità, anzi se tagħti twissija li int taf tadatta lilek innifsek għal kull sitwazzjoni li tersaq lejk. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 14, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Aquarius Leo huma magħrufin bħala persuni umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku ta' Virgo jaf inaqqaslek ir-rankatura li int kont għaddej biha però dan mill-banda l-oħra dan ser ipoġġik f'pożizzjoni sabiex tiffoka ftit aktar fuqek innifsek, xi ħaġa li żgur għandek bżonn. Kull sitwazzjoni fiha l-pożittiv u n-negattiv tagħha. Għalhekk dan hu mument sabiex int tirrifletti ftit aktar dwarek. Agħraf sew dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 14, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Cancer Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku ta' Libra se joffrilek ideat ġodda però dawn jafu joħolqu xi ftit ta' tensjoni madwarek. Int taf li f'dan il-mument mhux il-każ li tkun taħt xi forma ta' pressjoni għalhekk issa trid tkun ferm attent minn dak li int tagħmel minħabba dak li għaddejt minnu. Fl-istess waqt ma tridx titlef dak li jista' jkun ta' gwadann għalik. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Pisces Libra huma magħrufin għat-tfittxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku ta' Scorpio ser iwassal sabiex int tagħraf aktar timxi b'moħħok. Riesqa sitwazzjoni madwarek li int trid tagħraf taffaċja b'ħiltek u ma tħallix din is- sitwazzjoni tħarbatlek dak li bnejt f'dawn l-aħħar xhur. Issa huwa l-waqt sabiex tagħraf kemm int kapaċi tegħleb dak li riesaq lejk u tagħraf timxi b'moħħok. Riesqa sitwazzjoni li tissaħħaħ aktar fil-madwar tiegħek. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 13 8 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Gemini Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku ta' Sagittarius ser jagħmlek tagħraf li mill- passat li int esperjenzajt int tista' tħares 'il quddiem. Kollega li kellek ħbiberija tajba magħha fil-passat, ser terġa' titfaċċa f'ħajtek. Dan jaf ikun ta' eżami għalik sabiex issa tara kemm wara dak kollu li esperjenzajt kemm int lest tagħraf id-direzzjoni ideali għalik. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f'dan l-istadju ġejja minn Leo Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku ta' Capricorn se joffrilek mument sabiex tagħraf tkun kapaċi taffaċja sitwazzjonijiet ibsin. B'hekk għal dan int għandek tkun kawt ħafna f'dak li jista' jkun riesaq lejk. Ma għandekx tkun imfixkel minn dak li ġej jew se jseħħ speċjalment fejn tidħol xi opportunità li tista' tpoġġik f'qagħda aktar stabbli. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik f 'dan l-istadju ġejja minn Leo Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru L-oroskopju miż-żodijaku ta' Leo minn nhar il-Ħadd 11 t'Awwissu sas-Sibt 17 t'Awwissu PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Jekk tħobb taqra dwar l-oroskopju Dan huwa l-ewwel ktieb f'Malta li jwassallek l-oroskopju għal sena sħiħa f'dettall. Għalik qarrej ta' din il-paġna, għandek offerta speċjali meta tordna l-kopja tiegħek. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste Agħraf kemm il-kristalli huma ta' benefiċċju naturali għalik Klassjiet minn Settembru Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 11 August 2019