Illum previous editions

ILLUM 11 August 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1153835

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 11 ta' Awwissu 2019 22 Illejla fuq it-TV TVM 6:30 Ilsienna 7:00 TVAM Weekend 9:30 Valletta Lwien ta' belt 10:00 Fil-gnien ma' Mela 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:15 Ħadd Għalik 15:00 Ħbieb u Għedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 18:15 Għawdex illum 18:45 Il-progett 20:00 L-aħbarijiet ta' Television Malta 20:45 Dare to Dream - Eurovision Diary 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 DANU- SANDAY 22:00 Headline News 22:45 TVMi Insights 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:25 Animal Diaries TVM 2 6:00 EuroNews 6:45 Ruggers 7:15 L-irkant 7:45 Ħajjitna ktieb 8:15 Id-Dinja mill-Vatikan 8:45 Aħbar tajba 9:00 Quddiesa tal-Ħadd 9:45 Minn jum għal jum 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:20 Artna kultura agrikola 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Dimensja 13:15 Animal Diaries 14:20 Dare to Dream: Eurovision Diary 15:00 GFA Cup Final 17:00 St Andrews vs Santa Lucia 17:45 Fil-gnien ma' Melo 18:15 Maltarti 18:30 Madagscar - Id-Dinja ta' L-annimali 19:00 Valletta Lwien ta' belt 19:30 Storjografija 20:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Għawdex illum 22:15 Dissett 23:00 Dot Eu 23:15 Mafkar 23:15 Invenzjonijiet 23:30 Knots 23:59 News in English NET 7:00 Net News 7:30 Immagni 8:00 Telebejgh 8:30 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 9:15 Headlines 11:00 Attivita Politika 12:00 Net News 12:05 Attivita Politika f'Ghawdex 13:00 Telebejgh 15:00 Net News 15:05 Tele- bejgh 15:35 15-il Sena Fl-Unjoni Ewropea 17:45 Il-Vuci tieghek 18:00 Net News 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trendi 19:30 Net News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23: Net News 23:30 Wheelspin ONE 6:30 ONE News 6:47 Amber: Out & About 6:58 Popcorn 7:30 Indhouse 8:30 Paperscan 10:02 Qribek 10:24 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 15:30 ONE News 15:35 Country Jambo- ree 16:20 Pink Panther 17:00 Liquorish Omnibus 17:45 L-Argument 19:20 Rapport tat-Temp 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita' Politika 12:15 Klassi Ghalina 22:20 Ondroad 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni matul il-lejl Italia 1 7:00 Super Partes 8:05 Tom & Jerry 8:21 Scobby Doo 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica L colpi di testa di Rory 11:30 Una mamma per amica-Una nuova Lorelai 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset - XXL 14:00 Mr. Peabody e Sherman 15:55 Supergirl-Segreti e bugie 16:45 Supergirl-Fanatismo 17:35 Supergirl il lato oscuro della luna 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Me- diaset 19:30 CSI: NY il rischio 21:20 Le lene show Rete 4 6:10 TG4 Night News 6:30 Media shopping 7:00 Super Partes 7:57 Amore pensaci tu-Alti e bassi 9:00 I Viaggi del Cuore 10:00 S. Messa 11:00 Freedom Oltre il confine 11:35 Solo una mamma 11:55 Anteprima 12:00 TG4 12:32 La signora in giallo 13:10 TGCom 14:35 Convoy 15:13 TGCom 16:55 Duello al Rio d'Argento 17:33 TG- Com 18:50 Anteprima 19:22 Leri e oggi in tv special 19:50 Tempesta d'amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:27 Knockout: Resa dei conti 22:10 TGCom 23:40 Scarface Canale 5 6:00 Prima pagina 7:55 Traffico 7:59 TG5 8:45 Medi- ashopping 9:05 X-Style 9:35 Documentario 11:20 Le storie di Melaverde 11:58 Melaverde 13:00 TG5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Beautiful 14:30 Una vita 16:21 Il segreti 17:20 Domenica Live 18:45 Caduta libera 19:57 TG5: Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Paperissimo Sprint 21:20 New Amsterdam: Sei o sette minuti 22:17 New Amsterdam: Un posto al tavolo 23:05 New Amsterdam: Anima diverse 23:59 Tiki Taka: Il calcio e il nostro gioco Rai Uno 6:30 UnoMattina in Famiglia 7:00 TG1 9:30 TG1 9:40 Paesi che vai: Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 12:00 Regina Coeli 12:20 Linea verde 12:30 TG1 14:00 Domenica In 17:25 Che tempo fa 17:30 TG1 17:35 La prima volta 18:45 L'erdeita 20:00 TG1 20:35 Che tempi che fa 22:30 Che tempo che fa: Il tavolo 23:00 TG1: 60 secondi Rai Due 6:00 Legami 7:05 Heatland 7:45 Heatland 8:30 TG2 8:40 Madam Secretary 9:20 Serno variabile 9:55 Gli imperdi- bili 9:58 Meteo 2 10:00 TG2 Italia 10:55 TG2 flash 11:00 Rai TG Sport Giorno 11:10 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2: Si Viaggiare 16:35 Castle 17:20 Castle 18:05 Rai Parlamento Telegiornale 18:10 TG2 flash 10:15 TG2 18:20 Tari TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:00 TG2 21:20 Avengers: Age of Ultron 23:40 Source Code Rai Tre 6:00 RaiNews24 8:00 Sembra ieri 8:30 Domenica Geo 10:15 Di la dal fiume e tra gli alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:20 TG3 12:25 TGR Mediter- raneo 12:55 TG3 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2 h in piu 15:35 La Grande Storia 17:20 Kilmangiaro Collection 18:55 Meteo 3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Grande Amore 21:20 Un giorno in Pretura 23:35 TG Regione 23:40 TG3 nel mondo Films ċ-ċinema TV/Ċinema Ta' Joe Pace ANNUNTIO vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Hekk jibda t-thriller ta' dan is-sajf — b'fumata bianca, id- duħħan abjad li joħroġ miċ-ċumnija tal-Kappella Sistina. Ir-raġel liebes l-abjad joħroġ fil-gallarija u jxejjer. Il-folla teżulta u tifraħ bil-Papa l-ġdid: Massimo Falzon. Il-mexxej il-ġdid tal-Knisja Kattolika huwa Malti, u għażel l-isem kontroversjali Papa Aħmed. U minn hemm tibda sensiela ta' avvenimenti ta' qtugħ tan-nifs. Il-Papa, waqt żjara papali fl-Art Imqaddsa, fis-satra tal-lejl jiżgiċċa lill-uffiċjali tas-sigurtà tiegħu biex imur iżur l-Ort tal-Ġetsemani fil-kwiet. U jgħosfor. X'sar minnu l-Papa? Il-Mossad, is-servizzi sigrieti Amerikani u aġenti Palestinjani lkoll qed ifittxuh ma' belt sħiħa. Imma ġa tard wisq – raġel li jarah għaddej jagħrfu, u malajr jiddeċiedi li l-ħtif ta' Papa jkun simbolu perfett għall-pjanijiet terroristiċi tiegħu, u jibda jħammem u jikkonfoffa biex jixgħel l-aħbarijiet tad-dinja b'waħda mill-aktar atroċitajiet sensazzjonali li qatt dehret. In-narratur tal-istorja huwa Malti ieħor – Thomas – ħabib tat-tfulija tal- Papa meta dan kien għadu Massimo Falzon. Thomas jaqbad korrispondenza elettronika mal-ħabib antik tiegħu, u bil-mod il-mod ir-rwol ta' konfidant tiegħu jwasslu biex jikxef sigrieti li ilhom mistura snin twal. Ir-rumanz ta' Joe Pace ma jaqtax mit- tensjoni u l-misteru. L-awtur jaf jagħġen is-sensibbiltà spiritwali ta' karattru bil-piż ta' reliġjon sħiħa fuq spalltu, ma' azzjoni u xeni ta' insegwiment u sigrieti mistura. L-idea għall-plott ta' Papa Malti ġietu mill-ħsieb li bħala poplu aħna l-Maltin insulari wisq. "Aħna l-Maltin nemmnu li aħna l-aqwa nazzjon li qatt eżista … li aħna iżjed Kattoliċi mill-Papa. Allura mbagħad ħsibt: Stenn, allura kieku veru jkun hemm Papa Malti? Kieku fl-aħħar noħorġu mill-insularità tagħna bħala poplu? U l-bqija, kif jgħidu, qiegħed fil- ktieb," qal Pace. Qalb it-tensjoni tal-istorja, nirrealizzaw li għalkemm aħna mdorrijin naraw il-figura tal-Papa bħala l-kap spiritwali ta' aktar minn biljun ruħ, wara l-figura formali, hemm bniedem tad-demm u l-laħam. F'Papa Aħmed naraw ukoll dan l-aspett uman tal-figura ta' dan il-mexxej, hu u jippassiġġa fl-Ort u fit-toroq ta' Ġerusalemm. L-awtur magħruf Trevor Żahra faħħar dan ir-rumanz bħala "tassew oriġinali". "Storja b'saħħitha u li żżommok tqalleb il-paġni bil-ħeffa. Aqrawh," qal Żahra. Papa Aħmed jinsab għall-bejgħ mill- ħwienet tal-kotba kollha, jew online direttament minn merlinpublishers.com Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Aladdin (U) 11:15, 13:00, 15:45, 18:35, 21:20 Angry Birds 2 (U) 11:15, 13:50, 16:10. 18:30, 20:50 Annabelle Comes Home (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40 Fast & Furious: Hobbs & Shaw 11:35, 14:30, 18:00, 21:15 Horrible Histories 14:00, 18:45 Midsommar (18) 18:00, 23:05 Pavarotti (12A) 20:50 Spider-Man: Far From Home 2D (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Stuber (15) (Subtitles) 15:50 Stuber (15) 13:30, 21:10 The Hustle (12A) 14:15, 16:25, 18:35, 20:50 The Lion King 2D (Autism Friendly)(PG) 11:00 The Lion King 3D (PG) 12:15, 14:50, 17:25, 21:10 The Lion King 2D (PG) 11:00, 13:00, 13:50, 15:40, 16:35, 18:25, 19:20, 20:00, 22:00, 22:45 Toy Story 4 2D (U) 10:55, 14:05, 16:20, 18:30 Vita and Virginia 16:20, 21:00 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Aladdin (U) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 The Lion King 2D (PG) 13:20, 18:35 The Lion King 3D (PG) 10:30, 16:00, 21:05 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (12A) 11:00, 14:00, 18:15, 21:05 Spider-Man: Far From Home 2D (12A) 10:30, 13:25, 18:20 Pavarotti (12A) 16:05, 21:00 Annabelle Comes Home (15) 11:05, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55 Stuber (15) 10:55, 13:15, 15:55, 18:25, 20:50 Papa Aħmed The Hustle

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 11 August 2019