Illum previous editions

ILLUM 17 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1185662

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

02 aħbarijiet IL-ĦADD 17 TA' NOVEMBRU 2019 • illum SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Chemimart City Gate Pharmacy, Valletta Lister Pharmacy, Ħamrun Anici Pharmacy, Qormi Brown's Pharmacy, Birkirkara Pharmaland Dispensers, Ta' Xbiex Spiżerija Kappara, San Ġwann Brown's Pharmacy, Sliema Balzan Pharmacy, Balzan Grognet Pharmacy, Mosta Brown's Village Pharmacy, Mellieħa St. Monica Pharmacy, Paola Verdala Pharmacy, Bormla Polymer Pharmacy, Żabbar St. Catherine Pharmacy, Żejtun Qrendi Pharmacy, Qrendi Remedies Pharmacy, Siġġiewi Ideal Pharmacy, Rabat Batu Pharmacy, Victoria, Gozo St. Joseph Pharmacy, Qala, Gozo Airport Pharmacy, MIA, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 20˚Ċ L-INQAS: 14˚Ċ Temp Ftit imsaħħab Viżibilità Ġeneralment tajba Riħ Punent Majjistru forza 4 għal 5 li jdur mil-Lbiċ forza 4 għal 5 Baħar Moderat li jsir ħafif għal moderat Imbatt Baxx mill-Punent Majjistru L-OGĦLA: 20˚Ċ L-INQAS: 15˚Ċ Temp Sabiħ jew ftit imsaħħab li jsir b'xi ħalbiet tax-xita iżolati Viżibilità Ġeneralment tajba Riħ Nofsinhar ix-Xlokk forza 6 għal 7 għall-ewwel, li jsir mil-Lbiċ forza 4 għal 5 Baħar Qawwi li jsir moderat Albert Gauci Cunningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - CLASSIFIEDS 18 maltatoday | FEJQAN SPIRITWALI AFRIKAN FEJQAN QAWWI SPIRITWALI, MENTALI U FIZIKU Fejqan spiritwali qatt ma jsir minn persuna normali. Dan isir dejjem min Alla billi jinqeda b'persuna biex jasal u jfejjaq lill-marid. Jien nista nghin f'hafna problemi li jaffettwaw il-hajja taghna ta kuljum: l-imħabba, xorti ħażina, black magic, ghedewwa u relazzjonijiet. Jien psikika qawwi u ta esperjenza ghax gej min grupp ta Afrikani li ghandna informazzjoni kbira fuq fejqan spiritwali u jmorru lura hafna generazzjonijiet. ĊEMPEL FUQ WHATSAPP +356 9968 6636 Email: aodiakhaby@gmail.com Jien nista nghinek, cempel fi x' hin trid, toqghodx tbati fis-silenzju. SHIEKH Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru Francis Fabri saħaq li f 'dawn l-aħħar snin il- poplu Malti sar jiem aktar l-importanza tal- inklużjoni sħiħa fl-iskejjel. Stqarr li hemm bżonn ukoll iktar kuxjenza fuq l-inklużjoni. Fabri semma wkoll li l-kollaborazzjoni ta' AX Foundation mal-Ministeru se tgħin aktar lill-poplu jiem lill-istudenti, kif ukoll lill- familjari tagħhom. Dan huwa avvanz importanti ħafna fil-qasam edukattiv. Dan id-diskors ingħad wara li l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u AX Foundation iffirmaw ehim dwar proġett li se jwassal għal aktar għarfien dwar kif l-edukaturi jistgħu jimu u jgħinu studenti b'diżabiltà moħbija li, f 'dan il- każ, studenti li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Semma wkoll li sar ħafna xogħol fuq l-identifikazzjoni ta' min se jwassal it-taħriġ mis- Soċjetà Nazzjonali tal-Awtiżmu tar-Renju Unit, kif ukoll fuq it-taħriġ innifsu, biex dan jirrifletti il- ħtiġijiet tal-iskejjel Maltin. Waħda min-nuqqasijiet li semmew kienet l-isfida tal-appoġġ lill-istudenti fl-ispettru tal-awtiżmu. L-AX Foundation se tkun qed tipprovdi l-finanzi neċessarji biex jitwettaq dan it-taħriġ. Claire Zammit Xuereb, iċ-Chairperson ta' AX Foundation ikkonkludiet bi spjegazzjoni ta' kif t-taħriġ huwa bidu ta' vjaġġ twil. Qalet ukoll li temmen li se tissarraf f 'opportunità biex ikun hemm differenza sinifikanti fil-ħajja ta' persuni b'diżabilità moħbija fuq livell nazzjonali fis-snin li ġejjin. 'L-inklużjoni fl-iskejjel Maltin trid tingħata ċ-ċentru' - Francis Fabri Missier fetaħ protest ġuddizjarju kontra l-Kummissarju tal-Pulizija għax fi kliemu falla milli jieħu azzjoni kontra omm ibnu li qed tiċħad li tħallih jiltaqa' mat-tifel. Il-protest, iffirmat mill- avukat Stefano Filletti, jisħaq li l-missier kien ingħata aċċess sħiħ għat-tifel, iżda l-omm qed tikser kull ordni mogħtija mill-Qorti. Ikompli jgħid li l-missier irrapporta kemm-il darba lill-Pulizija, għax dak li wettqet huwa reat kriminali. Il-protest jisħaq kif minkejja numru ta' emails, ittri u anke laqgħat ma' uffiċjali tal-pulizija dwar il-każ, il-Pulizija m'għamlu xejn u l-mara baqgħet ma ġietx akkużata. Skont il-protest, ir-raġel ilu 'l fuq minn sena ma jara lit- tifel u hu mifhum li l-omm qed tgħix il-Marokk (min fejn hi) ma' binha. Ir-raġel qed jisħaq kif meta f 'Marzu li għadda staqsa xi progress sar, il- pulizija tawh verżjonijiet differenti, fosthom li kellu jerġa' jagħmel rapport ġdid għax kien għadda wisq żmien mill-aħħar rapport. Minkejja dan, ir-raġel qed jisħaq li l-każ waqa' minħabba n-negliġenza tal- Pulizija. Fil-protest, il-missier qed jisħaq li dan il-każ jimmerita azzjoni urġenti, għax l-omm kienet qed tinjora, tikser u anke tisfida ordnijiet tal- Qorti u dan minkejja diversi rapporti li saru. Ikompli jinsisti li dan kollu qed jikser id- drittijiet fundamentali kemm tal-missier u anke tal-iben u għalhekk qed iżomm responsabbli lill- Kummissarju tal-Pulizija. Omm titlaq il-Marokk b'binha ... il- missier jakkuża lill-Pulizija b'negliġenza

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 November 2019