Illum previous editions

ILLUM 17 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1185662

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 31

16 opinjoni Il-korruzzjoni m'għandhiex kulur Carmel Cacopardo Carmel Cacopardo hu ċ-Chairperson ta' Alternattiva Demokratika I d-dibattitu dwar il-korruzzjoni fil-gżejjer Maltin ma jispiċċa qatt. Il-korruzzjoni m'għandhiex kulur u tiddependi ħafna fuq kultura ta' klijenteliżmu u fuq istituzzjonijiet dgħajfa jew imdgħajfa. Sfortunatament, ma teżisti l-ebda rieda politika biex dan ikun indirizzat. Ma tidher l-ebda azzjoni ċara u konkreta li tikkorrispondi mad- diskors pubbliku u ma jaqta' xejn dwar tolleranza żero għall-korruzzjoni. Ir-reżistenza tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex tinfetaħ inkjesta kriminali minn maġistrat dwar l-allegazzjonijiet tal-kompliċità kriminali tagħhom f ' konnessjoni mal- ftehim tal-Vitals Global Healthcare dwar l-isptarijiet ma tinftiehemx. Prim Ministru b'tolleranza żero għall-korruzzjoni kien jitlob l-inkjesta hu stess. Inkella kien ikun minn ta' quddiem biex jappoġġja t-talba li saret. Kieku l-Partit Laburista kellu tolleranza żero għall-korruzzjoni ilu li bagħat lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri jixxejru. Il-fatt li l-mexxej Laburista Joseph Muscat ma aġixxiex b'dan il-mod ifisser li hu dispost li jagħlaq għajnejh għall- irregolaritajiet li jagħmlu ta' madwaru. F'dawn iċ-ċirkustanzi, Partit Laburista b'tolleranza żero għall-korruzzjoni kien jiġbed widnejn il-mexxej tiegħu u jwissih li jiemu magħduda jekk ma jibdilx triqtu. Il-fatt li l-Partit Laburista ma għamel xejn minn dan ifisser ħaġa waħda: li l-korruzzjoni hi ttollerata. Ikun għaqli jekk niftakru illi fl- istadji inizjali tal-iskandlu magħruf bħala Panama Papers diversi membri tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista irreaġixxew għal dan kollu bil-bibien magħluqa. F'April u Mejju tal-2016 kienet ħarġet l-istorja li mhux il-Partit Laburista kollu hu lluppjat dwar allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Id-dibattitu intern, kif irrappurtat fil-medja, kien imqanqal, imma ma wassal għall-ebda azzjoni konkreta. Il-Partit Nazzjonalista, għalkemm fl-Oppożizzjoni, ma jistax ikun alternattiva għal dan għax minkejja li l-kritika tiegħu hi korretta mhuwiex kredibbli. Il-Partit Nazzjonalista eleġġa mexxej li ftit li xejn jispira fiduċja fost il-pubbliku. Primarjament dan hu minħabba l-informazzjoni li toħroġ minn rapporti investigattivi dwaru ppubblikati minn Daphne Caruana Galizia, informazzjoni li turi kif diversi drabi ma aġixxiex b'mod korrett. Il-politiku m' għandux il-possibilità li jagħżel meta jixgħel is-switch tal-imġiba etika. L-imġiba tal-politiku meta ma jkunx taħt il- lenti tal-opinjoni pubblika hi l-iktar indikattiva dwar xi ssarraf. Il-każ ta' klijenti tal-uffiċċju legali ta' Adrian Delia li bbenefikaw minn dħul minn briedel f 'Londra huwa eżempju prattiku ta' dan. Meta l-informazzjoni kienet ippubblikata, Delia fetaħ libell imma wara mhux biss irtirah imma ma ħa l-ebda passi alternattivi biex jisganċa ruħu minn dak li ntqal bl- iswed fuq l-abjad dwaru. L-istess għandu jingħad dwar ix-xhieda ġuramentata tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech dwar l-iskandlu taż-żejt, liema xhieda ngħatat quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi. Dakinhar Grech qal li ma kienx jiftakar jekk qatt iltaqa' ma' George Farrugia, il-moħħ wara l-iskandlu u li wara ngħata l-maħfra biex jikxef kollox. Il-Kap tal-PN ta' dakinhar, Simon Busuttil, bl-ebda mod ma rreaġixxa għal din l-imġiba. Ma ttieħdu l-ebda passi kontra Claudio Grech mill-PN f 'dan il-każ li bosta jqisuh bħala li pprova jevita li jikxef informazzjoni ta' relevanza għal għarfien aħjar ta' fatti tal-iskandlu. Fid-dawl ta' nuqqas ta' kredibbilità, meta l-Oppożizzjoni Parlamentari (kif kostitwita llum) titkellem, l-impatt ta' dak li tgħid bi kritika tal-Gvern ftit hu effetttiv. Dan nistgħu narawh ukoll fid- dawl ta' każi ta' governanza ħażina li jikkomunikaw messaġġ wieħed: il-PL u l-PN huma pezza waħda. Eżempju ċar ta' dan hu l-każ tal- involviment ta' Mario Demarco fin-negozjati kuntrattwali tad-dB fil- kwalità tiegħu ta' konsulent legali tal- Grupp dB, meta fl-istess ħin kien Viċi Kap tal-Oppożizzjoni u kelliem għall- Finanzi. Għalkemm Mario Demarco għamel apoloġija pubblika dwar dan meta l-qiegħa kienet saħnet, il-ħsara li seħħet kienet sostanzjali. Il-messaġġ ċar li ġie kkomunikat dakinhar kien li l-aħjar elementi tal-Oppożizzjoni Parlamentari ma kinux kapaċi jiddistingwu bejn l-obbligi pubbliċi u l-interessi privati tagħhom. Ikun opportun ukoll li niftakru fid- diversi rapporti tal-Awditur Ġenerali dwar abbuż minn proprjetà pubblika meta din kienet responsabbiltà politika tad-deputat Jason Azzopardi. Il-PN fl-ebda ħin ma esiġa li Azzopardi jerfa' r-responsabbiltà politika għall-frejjeġ li ħalla warajh. Il-governanza ħażina u l-korruzzjoni huma kuġini. Waħda twassal għall- oħra. Xi minn daqqiet hemm min jitfixkel waħda mal-oħra. Alternattiva Demokratika dejjem kienet ċara. Dejjem kellna tolleranza żero kemm għall-korruzzjoni kif ukoll għall-governanza ħażina. Sfortunatament, la l-PN u lanqas il-PL ma jistgħu jgħidu l-istess. IL-ĦADD 17 TA' NOVEMBRU 2019 • illum Muscat u Delia waqt l-aħħar dibattitu tal-Awtorità tax-xandir f 'Ġunju Kieku l-Partit Laburista kellu tolleranza żero għall-korruzzjoni ilu li bagħat lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri jixxejru

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 November 2019