Illum previous editions

illum 21 May 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/826632

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 21 ta' Mejju 2017 25 TV/Ċinema Illejla fuq it-TV TVM 06:00 TVAM 07:30 Qalb in-nies 08:00 Personaggi 08:30 Maltarti 09:00 Hadt l-Ahbar 10:00 Valletta 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 News 16:05 Hbieb u Ghedewwa 18:00 News 18:15 Ghawdex illum 18:50 Ninvestigaw x'qed nieklu 20:00 News 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:05 L-irkant 22:35 Skjetti mal-lejl 23:15 News 23:30 Smack Down TVM 2 06:00 Euronews 08:00 TVAM 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Vatican Magazine 10:15 Qalb in-nies 10:45 DOT EU 11:00 Awtokura 11:30 Maltarti 12:00 Gourmet 12:30 L-ordni 13:00 L-irkant 13:30 Gadgets 14:00 Ghanafest 15:00 Saffi 15:30 Malta Football Player Awards 17:00 Tertuqa 35 17:30 Mixage 18:00 Madagascar 19:00 New Rooms 19:30 Cham- pions League Magazine 20:00 Paq Paq on Test 20:15 Deheb il-Karta 20:25 News for the Hearing Impaired 20:30 MFA Awards 23:00 News in English 23:05 Sports News CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.It 07:59 Tg5 Mattina 09:10 Le Frontiere Dello Spirito 09:50 Se Il Sole Si Spegnesse 09:50 Mondo Sommerso 10:40 Il Pranzo Della Domenica 12:00 Melaverde Edit- ing 13:00 Tg5 – Meteo.It 13:40 L'arca Di Noè 14:00 Domenica Live 18:45 Caduta Libera 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:10 Il Miracolo Di Fatima 23:30 X-Style 00:30 Amore Pensaci Tu – Certezze 01:30 X-Style 02:00 Tg5 Notte – Meteo.It NET TV 07:00 Net News 08:00 KullJum 09:30 Telebejgh 10:30 Jien Naghzel Malta – Attivita 12:00 Immagni 13:00 Net News 13:15 Telebejgh 15:00 Jien Naghzel Malta 16:10 Wheelspin 17:00 Flusek 17:30 Net News 18:00 Jien Naghzel Malta 19:30 Net News 20:30 Mad- war Malta 21:00 Jien Naghzel Malta 23:00 Net News 23:30 Jien Naghzel Malta ONE 07:00 Ilsien in-Nisa 08:30 Paperscan 10:00 L-Aqwa Zmien ta' Pajjizna 12:00 ONE News 12:10 L-Aqwa Zmien ta' Pajjizna 15:00 ONE News 15:05 L-Aqwa Zmien ta' Pajjizna 19:00 ONE News 19:40 L-Aqwa Zmien ta' Pajjizna 23:00 ONE News 23:20 Tranzmissjoni mal-Lejl ITALIA 1 06:10 Better With You - Meglio Con Un Regalo 06:35 Mediashopping 06:55 I Puffi 07:25 Conosciamoci Un Po' - La Grande Avventura 07:55 The Jetsons 08:50 Scooby Doo E Gli Invasori Alieni 09:08 Tgcom – Meteo. It 10:20 A& F, Ale & Franz Show 11:20 Buona La Prima 12:00 Buona La Prima 12:25 Studio Aperto – Meteo. It 12:40 Mondiale Superbike 2017 - Gp Italia: Gara 2 14:00 The Flash 14:50 Arrow 15:40 Supergirl 16:35 Forever 18:30 Studio Aperto – Meteo.It 19:00 Mr Bean 19:30 Lethal Weapon (TV series) 21:20 Le Iene Show 02:00 Magazine Champions League RETE 4 07:28 Tg4 Night News 07:48 Media Shopping 08:18 Terra! 09:20 I Viaggi Del Cuore 10:00 S. Messa 10:50 I Viaggi Del Cuore 11:30 Tg4 – Meteo.It 12:02 Perry Mason 12:57 Tgcom – Meteo.It 14:00 Dalla Parte Degli Animali 14:30 I Viaggi Di Donnavventura 14:47 Chi Più Spende Più Guadagna 15:10 Tgcom – Meteo. It 16:54 Scansati... A Trinità Arriva Eldorado 17:32 Tg- com – Meteo.It 18:55 Tg4 – Meteo.It 19:50 Tempesta D'amore 20:30 Quarto Grado - La Domenica 21:30 Le Crociate 22:13 Tgcom – Meteo.It 00:30 Terra! 01:30 Modamania RAI UNO 06:00 Rai Parlamento Punto Europa 06:30 Unomattina In Famiglia 07:00 Tg1 08:00 Tg1 09:20 Tg1 L.I.S. 10:00 Easy Driver 10:30 A Sua Immagine 10:55 Santa Messa 12:00 Recita Del Regina Coeli 12:20 Linea Verde Do- menica 13:30 Tg1 14:00 L'arena 17:00 Tg1 - Che Tem- po Fa 17:05 Schegge Di Domenica In 18:45 L'eredità 20:00 Tg1 20:35 Techetechetè 21:30 Che Dio Ci Aiuti 3 23:00 Tg1 60 Secondi 23:45 Speciale Tg1 01:10 Tg1 Notte - Che Tempo Fa RAI DUE 06:30 Rai Cultura Memex - La Scienza In Gioco 07:00 Two and a Half Men 07:20 Sea Patrol 08:00 Guardia Costiera 08:40 Heartland 09:20 Heartland 10:00 Morning Voyager 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli Che Aspettano Il Giro D'italia 15:00 100° Giro D'italia - Montenero Di Bisaccia 16:15 Giro All'arrivo - Montenero Di Bisaccia 17:15 Processo Alla Tappa 18:00 Rai Sport 90° Minuto 19:30 Tg2 Flash L.I.S. 19:35 N.C.I.S.: Los Angeles 20:30 Tg2 – 20.30 21:00 Pole Posi- tion 21:10 Mondiale Formula 1 2017 - Gp Spagna: Gara 23:00 La Domenica Sportiva 00:25 The Blacklist 01:10 Sorgente Di Vita 01:40 Event 15 RAI TRE 06:00 Rainews24 - Meteo – Traffico 06:30 Rassegna Stampa Italiana E Internazionale 08:00 Sembra Ieri 08:30 Geo 09:00 Tgr - 90a Adunata Nazionale Alpini 11:10 Tgr Estovest 11:30 Tgr Regioneuropa 12:00 Tg3 12:05 Tg3 Fuori Linea 12:10 Tg3 Persone 12:20 Meteo 3 12:25 Tgr Mediterraneo 12:55 Tg3 L.I.S. 13:00 Cor- reva L'anno 14:00 Tg Regione - Tg Regione Meteo 14:15 Tg3 14:30 In 1/2 H 15:00 Agathe Cléry 16:50 Percep- tion 18:10 I Misteri Di Murdoch - La Colonia 18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 20:00 Che Tempo Che Fa 22:45 Operai 23:50 Tg3 – Meteo 3 00:00 Tg3 Linea Notte 00:10 Tg Regione 01:00 Meteo 3 X'HEMM simili bejn il-films "[Rec]" [2008], "Quarantine" [2009] u "The Raid" [2012"? Dawn kollha jiżvolġu fi blokk appartamenti kbir li jingħalaq biex ħadd ma jkun jista' joħroġ jew jidħol, minħabba xi marda fatali jew attakk feroċi fuq gang potenti tad- drogi. Dan ix-xenarju se nerġgħu nżuruh f '"The Belko Experiment". Din il-produzzjoni tingrana b'andament furjuż li jwassal għall-brutalità qawwija u anki salvaġiżmu. Il-blokk enormi u modern tal- Korporazzjoni Belko jinsab f 'Bagota, il-Kolombja. Dan il-post, maqtugħ għalih waħdu hu mgħasses minn gwardji armati. Fil-bidu, l-impjegati Kolombjani jitneħħew u jibqa' biss hemm ġew 80 ħaddiem Amerikan. F'salt wieħed, dan il-bini jissiġilla ruħu b'barrikati tal-ħadid anki mat-twieqi. Minn fuq l-intercom tinstema' vuċi li tordna biex f 'ħin qasir jinqatlu tnejn minnhom, inkella jmutu erbgħa. Meta jgħaddi l-ħin u dan ma jsirx, erba' jmutu b'mod misterjuż u jinqala' paniku kbir. Meta l-vuċi tħabbar li hemm bżonn imutu 30 oħra, l-impjegati jduru għal xulxin b'qilla kbira. Min hu dak li qed jikkontrollahom u x'inhu l-iskop tiegħu? "The Belko Experiment" hu tassew eżempju ta' ferneżija soċjali li twassal għal masskru mdemmi! "UNLOCKED" huwa film ta' spjunaġġ qawwi, mimli azzjoni sfrenata, bil- protagonista mara tassew mħarrġa f 'xogħolha. Alice Racine [Rapace], waħda mill-interrogaturi gwappi tas-CIA, ġiet imwarrba mid- dipartiment tagħha wara li m'akkwistatx informazzjoni fil-ħin meta interrogat wieħed suspettuż biex issalva xi nies innoċenti minn attakk terroristiku f 'Pariġi. Meta s-CIA jaħtfu bniedem li jista' jkollu informazzjoni dwar xi attakk ieħor simili, Alice terġa' takkwista l-impieg ta' qabel. Kif jirnexxilha tikseb l-informazzjoni li għandha bżonn u qabel tgħaddiha lis-superjuri tagħha, tirċievi telefonata li timlieha b'suspetti konkreti ta' konfoffa kbira. Malajr issib ruħha maħruba biex issalva ħajjitha, bi ftit persuni li tista' tafda fihom, waqt li tfittex dawk responsabbli biex twaqqaf attakk mortali bijoloġiku fuq iċ-ċittadini ta' Londra. Għalkemm l-andament ta' "Unlocked" jiżvolġi bi stil "old fashioned", fejn l-ispettatur jinsab kontinwament taħt kurżità, l-azzjoni rrankata timita lil ħafna xogħlijiet spettakulari ta' dawn l-aħħar snin, speċjalment is-serje "Bourne". Dan hu forsi l-ewwel film tal-ġeneru tiegħu fejn mara tiddomina sewwa l-istorja u kif tiżvolġi bil-ġlied u sparar ta' spiss. L-iskript ta' din il-produzzjoni kellu l-ġenesi tiegħu tmien snin ilu u matul dan iż-żmien sar tibdil sostanzjali, aktarx skont is-suċċess ta' films ta' dan il- ġeneru ta' dan l-aħħar. Carmel Bonnici Unlocked Atturi Ewlenin: Noomi Rapace; Orlando Bloom; Toni Collette; John Malkovich; Michael Douglas. Direttur: Michael Apted. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 108 min Ċert.: 15 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 10:15, 13:20, 15:55, 18:30, 21:05 The Boss Baby (U) 10:00, 14:20, 16:30, 18:40 Fast & Furious 8 (12A) 20:50 The Promise (12A) 17:45, 20:40 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 10:30, 14:30, 17:45, 20:45 Alien: Covenant (15) 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Unlocked (15) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Beauty and the Beast (PG) 11:00, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20, 23:50 Alien: Covenant (15) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 23:30 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 11:05, 14:30, 17:50, 20:40, 23:30 Fast & Furious 8 (12A) 11:15, 14:30, 17:55, 20:45, 23:35 A Dog's Purpose (PG) 11:20, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35, 22:45 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 11:25, 13:00, 15:40, 18:20, 21:00, 23:40 The Boss Baby (U) 11:30, 14:10, 16:20, 18:30 Frantz (TBA) 14:00, 18:35 Sleepless (15) 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:45 Smurfs: The Lost Village (PG) 14:10, 16:15, 18:20 Going in Style (12A) 14:10, 16:20, 18:30, 20:50, 23:00 Unlocked (15) 14:15, 16:25, 18:35, 20:45, 22:55 Miss Sloane (15) 14:30, 18:00, 20:40, 23:20 The Secret Scripture (12A) 16:20, 21:00 The Belko Experiment (18) 20:30, 22:30 The Promise (12A) 20:35, 23:20 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Unlocked (15) 11:30, 14:00, 16:30, 18:40, 20:50 Fast & Furious 8 (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Sleepless (15) 11:10, 14:00, 16:30, 18:35, 20:45 Alien: Covenant (15) 10:45, 13:30, 16:05, 18:35, 21:10 Beauty and the Beast (PG) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Films ċ-ċinema The Belko Experiment Atturi Ewlenin: John Gallagher Jr.; Tony Goldwyn; Adria Arjona; John C, McGinley; Melonie Diaz. Direttur: Greg MaLean. Maħruġ minn Side Street Films, Eden Cinemas. Tul: 88 min Ċert: 18.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 21 May 2017