Illum previous editions

ILLUM 17 June 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/994979

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 31

14 illum | Il-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018 LEWROPARLAMENTARI Ana Gomes, qalet mal- gazzetta ILLUM, li kien sewwa u xieraq li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew tiltaqa' mal- Maġistrati Aaron Bugeja u Anthony Vella. Din il-gazzetta tkellmet ma' Gomes wara li kien hemm min staqsa kemm kien etiku li d-delegazzjoni, magħmula minnha, Sven Giegold u David Casa, tiltaqa' mal-Maġistrat Bugeja li qed isegwi l-inkjesta dwar Egrant u mal-Maġistrat Vella li qed jinvestiga l-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Gomes insistiet li d-delegazzjoni qatt ma ppretendiet li l-Maġistrati jgħidu xi ħaġa dwar il- kontenut tal-inkjesta u ċaħdet ukoll li ġew diskussi 'dokumenti' li għandu f 'idu David Casa u li ppreżentahom lill-Maġistrat responsabbli mill-inkjesta dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. L-Ewroparlamentari Soċjalista saħqet li kien assolutament f 'loku li d-delegazzjoni titlob li tiltaqa' mal-Maġistrati anzi, insistiet li bħala MPE kellha d-dmir tagħmel dan u li hi tagħmel l-istess f 'pajjiżha kull meta jkun hemm bżonn. 'Flok jikkritikaw id-Deputati tal-PL għandhom jinvestigaw' Iżda kif se nkunu ċerti li mal-Maġistrati, id- delegazzjoni ma ddiskutiet xejn dwar l-inkjesti? L-Ewroparlamentari Gomes insistiet li d-delegazzjoni taf biżżejjed li Maġistrat ma jista' qatt jiddiskuti informazzjoni dwar l-inkjesta u d-delegazzjoni riedet biss tiddiskuti u tifhem il- qafas legali tal-Maġistrati, il-progress tal-inkjesta u diffikultajiet li qed jiffaċċjaw. Saħqet li l-kritika dwar dawn il-laqgħat taraha 'stramba' aktar u aktar meta ġejja minn membri tal-Partit Laburista. "Għandhom ikunu huma li jitkellmu mal-Maġistrati u għandhom ikunu huma li fil- Parlament jinvestigaw dak li qed jiġri," saħqet Gomes. 'Ħadd mhu se jintimidana...' Filwaqt li wriet l-apprezzament tagħha li l-Maġistrati aċċettaw, insistiet li jiddispjaċiha li l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar ma aċċettax li jiltaqa' magħhom, għax ma kinux fuq 'missjoni uffiċjali.' Kien hawn li saħqet li l-argument tal-Kummissarju kien "redikolu" tant li ħadd iktar ma użah, la l-Maġistrati u lanqas it-tliet partiti fil- Parlament. "Aħna konna hemm bħala Ewroparlamentari u l-Ewroparlamentari se jkomplu jaħdmu biex issir magħrufa l-verità kemm dwar il-qtil ta' Caruana Galizia u anke dwar il- Panama Papers," saħqet Gomes. "Għandna interess dirett, pubbliku u Ewropew li nsegwu dak li qed jiġri f 'Malta... ħadd mhu se jintimidana għax dak li jiġri f 'Malta jaffettwa s-sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea kollha." Daphne: Gomes u Casa jafu xi ħaġa li l-pubbliku ma jafx? Staqsejna wkoll lil Gomes jekk waqt il-laqgħa mal- Maġistrat Vella, iddiskutewx informazzjoni ġdida dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, anke għax ftit jiem biss wara din il-laqgħa, l-Ewroparlamtari David Casa qal li l-istess Maġistrat talbu jiltaqa' miegħu biex "niddiskutu dokumenti li għandi f 'idi." Iżda Ana Gomes qalet li ma għandha "l-ebda idea" dwar xiex konna qed insaqsuha u insistiet li waqt din il- laqgħa ma ġie diskuss l-ebda dokument. "Dwar il-qtil ta' Daphne jien ma naf xejn aktar milli tafu intom," saħqet Gomes. Intant, l-ILLUM bagħtet tistaqsi lil David Casa dwar dawn id-dokumenti u jekk jafx xi ħaġa li għadha mhux pubblika. It-tweġiba tiegħu kienet sempliċi: "Fuq talba tal-Maġistrat ma nistax nikkummenta fuq din il- laqgħa." Il-Maġistrat Vella jikkonferma li jista' jsir imħallef Fir-rapport wara ż-żjara f 'Malta, l-Ewroparlamentari saħqu li l-Maġistrat Vella x'aktarx se jilħaq imħallef u fi kliem Gomes dan ikun ifisser li l-inkjesta kważi kważi terġa' tibda mill-bidu. Meta mistoqsija jekk id-delegazzjoni bbażatx il-konklużjoni tagħha fuq għidut, Gomes saħqet li l-Maġistrat Vella nnifsu kkonferma mad-delegazzjoni "li se jkun għaddej mill- proċess tal-promozzjoni u jekk jinħatar imħallef se jkun qed iħalli din l-inkjesta f 'idejn ħaddieħor." Temmet ittenni dak li tħasseb dwaru r-rapport, partikolarment li l-Pulizija mhux qed jinvestigaw informazzjoni importanti, fosthom li l-Ministru għall- Ekonomija Chris Cardona, skont xhieda, deher jixrob ma' wieħed mill-akkużati. "Dan huwa ta' tħassib serju," insistiet Gomes. "Mhux se nkunu aħna li nagħmlu x-xogħol tal- Pulizija jew il-Maġistrat, imma rridu naraw li għandhom il-kundizzjonijiet u r-riżorsi biex jinvestigaw minn ordna l-qtil ta' Daphne... Jekk ikun il- Proġett Daphne li jikxef hu minn ordna l-qtil ta' Daphne ma tantx se jirrifletti tajjeb fuq l-awtoritajiet Maltin." Aħbarijiet 'Hekk sewwa u xieraq' tgħid Gomes dwar il-laqgħa mal-Maġistrati ycioffi@mediatoday.com.mt Yendrick Cio F'kuntatt telefoniku mal-ILLUM, Ana Gomes, tisħaq li għandha kull dritt li tiltaqa' mal-Maġistrati u ssegwi dak kollu li qed jiġri f 'Malta Imma l-maġistrati għamlu sew li ltaqgħu mal-MEPs? Lil hinn minn dak li qalet Ana Gomes, il-gazzetta ILLUM staqsiet hi stess jekk il-Maġistrati, li qed isegwu inkjesti daqstant sensittivi, kisrux il-kodiċi tal- etika meta ltaqgħu mal-Ewroparlamentari. Din il-gazzetta saħanistra staqsiet lill-Prim Imħallef, Joseph Azzopardi, jekk il-Maġistrati ngħatawx l-awtorizzazzjoni biex jiltaqgħu mad-delegazzjoni, imma wieġeb biss li "l-Imħallfin u Maġistrati ma jitkellmux fuq każijiet pendenti mal-istampa skont il- Kodici tal-Etika tagħhom." Id-Dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Kevin Aquilina, qal li ma jara l-ebda problema li Maġistrati jitkellmu jew juru t-tħassib tagħhom dwar proċeduri li qed idumu. "Sakemm mhux jitkellmu fuq il-kawża perse, ma hemm xejn li jwaqqafhom," saħaq Aquilina. Mill-banda l-oħra, l-Imħallef Emeritu Philip Sciberras, għażel li ma jikkummentax meta mistoqsi jekk il-Maġistrati għamlux sew li jiltaqgħu mal-MEPs. Qal biss li għandu l-opinjoni personali tiegħu iżda mhux se jikkumenta. "Jiġġudika ħaddieħor u jiġġudika l-poplu."

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 June 2018