Illum previous editions

ILLUM 17 June 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/994979

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 Teledrammi – Nostalġija u Tifkiriet 07:00 Dwarna 08:30 Ħadt l-aħbar 09:30 Maltarti 10:00 Valletta – Ilwien ta' Belt 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:00 L-aħbarijiet ta' Televixin Malta 12:15 Ħadd Għalik 14:00 Costa Rica vs Serbia 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:00 Germany vs Mexico 18:00 Aħbarijiet fil-qosor 18:15Għawdex illum 18:45 Per- sonaggi 19:15 Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet 20:00 L-aħbarijiet ta' Televixin Malta 20:50 St Mary's 22:00 tvm.com.mt News headlines 22:10 Skjetti…il-Ħadd 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:30 Mixage 23:59 Valletta – Ilwien ta' Belt TVM 2 06:00 EuroNews 08:00 Animal Diaries 08:50 Aħbar Ta- jba 09:00 Quddiesa tal Ħadd 09:45 Minn Jum għal Jum 10:15 Vatican Magazine 10:15 Il-Proġett 11:15 Mafkar 17:50 Laparelli Sa Piano 18:00 Madagascar – Id-dinja tal-annimali 19:00 Valletta – Ilwien ta' Belt 19:30 Gadg- ets 20:00 L-ordni 20:00 Brazil vs Switzerland 20:25 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:30 7 t'ijiem 21:30 Kontrattakk 23:00 Awtokura 23:30 News In Eng- lish 23:35 Aħbarijiet Sportivi 23:50 Celebrity Night NET 07:00 NET News 07:30 Life Style (R) 09:00 NET Live (R) 10:00 Telebejgh 12:00 Net News 12:10 Fuq Net 15:00 Net News 15:05 Fuq Net 15:15 Santa Monika (R) 15:45 Telebejgh 16:30 Life Style 18:00 Net Live 19:30 Net News 20:15 Net Live 20:45 Iswed fuq l-abjad 21:45 Net News 21:50 Fejn Ghexna (R) 22:20 Sport Extra (R) 23:00 Net News 23:30 Xandiriet ghal matul il-lejl ONE 06:30 ONE News 06:45 Pink Panther 07:25 Pro- mozzjonijiet u Reklami 07:30 ONE News 07:45 Hinek Twiegeb 08:30 Paperscan 10:00 Ondroad 10:30 Tabor 11:10 Aroma Kitchen 12:10 Amber: Out About 12:30 ONE News 12:35 In d house 13:35 Popcorn 14:00 Mad-Daqqa tGhajn 15:00 Zona Sport 15:30 ONE News 15:35 Roadway 16:00 Liquorish Daytime (Omnibus) 16:30 Joes Kitchen 17:00 Aqta Kemm 17:55 Fresh Funky 18:25 Dak li Jghodd 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 minuta 20:35 Tmienja u Tmenin 22:00 Amber: Out About 22:10 Arena 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni mal-lejl RETE 4 07:00 Media Shopping 07:32 Super partes 08:15 Ti regalo una storia 08:55 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 In viaggio con mia figlia 11:30 Tg4 Tel- egiornale 12:02 Perry Mason: Partitura mortale 12:58 Perry Mason: La donna del lago 14:02 Donnavventura Summer Beach 15:05 Banzai 15:49 Banzai 16:45 Carambola 18:55 Tg4 Telegiornale 19:15 Sandra, Rai- mondo, Corrado e Mike 19:56 Tgcom24 20:30 Tempesta damore 21:15 Madre mia 23:04 Sessomatto ITALIA 1 06:10 Finalmente soli 06:35 Media Shopping 07:00 Super partes 07:35 Looney Tunes 07:45 Che campioni Holly e Benji!!! 08:40 Dragon Ball Super 09:10 The Flash 11:15 Casa Russia 12:25 Studio Aperto 13:03 Sport Mediaset 13:41 Mondiali Mediaset Live 14:00 Calcio: Coppa del Mondo FIFA 2018 16:00 Mondiali Mediaset Live 16:20 Studio Aperto 16:41 Mondiali Mediaset Live 17:00 Calcio: Coppa del Mondo FIFA 2018 19:00 Mondiali Mediaset Live 19:31 CSI: Miami 21:20 Ti pre- sento i miei 23:30 Le amiche della sposa CANALE 5 06:00 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:46 Life Story 09:45 Baby Animals 11:15 Ciak Jun- ior 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:00 La regina di Palermo 16:30 Domenica Rewind 19:15 Tg5 19:40 Mondiali Mediaset Live 20:00 Calcio: Coppa del Mondo FIFA 2018 22:00 Balalaika: Dalla Russia con amore RAI UNO 06:00 Rai News 06:30 A sua imagine 07:05 Overland 18: Le strade dellIslam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, co- muni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dellAngelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Estate 13:30 Tg1 14:00 Non dirlo al mio capo 15:5 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete 21:25 I bastardi di Pizzofalcone 23:40 Speciale Tg1 RAI DUE 06:00 Il commissario Heldt 06:45 Memex: La sci- enza in gioco 07:15 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:25 La nave dei sogni: Viag- gio di nozze 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 15:30 Delitti in Paradiso 16:35 Squadra Speciale Lipsian 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:05 Scomparsa nel nulla 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate RAI TRE 06:00 Rai News 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 08:55 Lonorevole Ange- lina 10:25 Concerto per Milano 2018 12:00 Tg3 12:17 Tg3 fuori linea 12:25 Quante storie 13:00 Radici, laltra faccia dellimmigrazione 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 1/2 h in piu 15:30 Laffittacamere 17:40 TGR Speciale 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione 20:00 Blob 20:30 Kilimangiaro: Ogni cosa e illuminata 23:15 Tg3 23:29 Meteo 3 23:40 Ieri e oggi Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Rampage 2D (12A) 14:05, 16:30, 18:50, 21:05, 23:20 Avengers Infinity War Part 1 (2D) 12A 14:00, 17:15, 20:30 Sherlock Gnomes 2D (U) 14:10, 16:15 Deadpool 2 (15) 11:35, 13:10, 14:20, 15:50, 17:15, 18:30, 20:05, 21:10, 22:45 I Feel Pretty (12A) 18:20, 20:45 Life of the Party (12A) 14:15, 16:30, 18:45, 21:00 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 11:35, 14:20, 18:00 Solo: A Star Wars Story 3D (12A) 20:50, 23:40 Entebbe (12A) 11:30, 14:00, 16:25, 18:50, 21:10, 23:35 Maya The Bee: The Honey Games (U) 11:50, 14:15, 16:15, 18:30 On Chesil Beach (15) 20:35, 23:00 Let the Sun Shine In (15) 16:25, 20:40 Jeune Femme (15) 14:15, 18:30 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:15, 14:00, 17:15, 20:15, 23:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 14:30, 18:05, 21:00 Book Club 11:40, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 10:00, 12:45, 15:30, 18:15, 21:00 Valletta Film Festival 14:00, 16:00, 18:00, 20:30 Life of the Party (12A) 16:15, 18:35, 20:55 Deadpool 2 (15) 10:05, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Solo: A Star Wars Story 3D (12A) 10:15, 14:00, 17:30, 20:45 Avengers Infinity War Part 1 (2D) 12A 10:30, 14:15, 17:30, 20:40 Valletta Living History 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Entebbe (12A) 10:55, 13:45, 16:15, 18:35, 21:00 Rampage 2D (12A) 20:55 Avengers Infinity War Part 1 2D (12A) 10:45, 14:00, 18:00, 21:15 Sherlock Gnomes 2D (U) 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 Deadpool 2 (15) 10:40, 13:20, 15:55, 18:30, 21:10 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 10:20, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Book Club (12A) 11:10, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 11:00, 14:00, 18:15, 21:10 Films ċ-ċinema TV/Ċinema F'DAN il-perjodu ta' 26 ġimgħa, KRS Releasing ħarġu 76 film ġdid li 12 minnhom kienu 3D. 12 minn dawn il-films damu jintwerew 7 ġimgħat jew aktar, b'The Greatest Showman idum 15-il ġimgħa u warajh Jumanji, Welcome To The Jungle 14-il ġimgħa. Films oħra li damu jintwerew, kienu: Black Panther, 11-il ġimgħa, Darkest Hour 9 ġimgħat, waqt li Red Sparrow, Peter Rabbit. Maze Runner: The Death Cure, Coco, Tomb Raider, Fifty Shades Freed u A Quiet Place kollha damu esebiti għal 8 ġimghat. Films maħruġa mill-20 ta' Diċembru 2017 sal-20 ta' Ġunju 2018.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 June 2018