Illum previous editions

ILLUM 10 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1183402

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt 吀椀挀欀攀琀猀 愀挀挀攀瀀琀攀搀 甀渀琀椀氀 ㄀㈀ 琀栀  一漀瘀攀洀戀攀爀 ㈀ ㄀㤀  䘀漀爀 洀漀爀攀 椀渀昀漀Ⰰ 瀀氀攀愀猀攀 挀漀渀琀愀挀琀 甀猀 漀渀 㨀      䔀㨀 椀渀昀漀⸀眀猀䀀眀愀猀琀攀猀攀爀瘀洀愀氀琀愀⸀挀漀洀 䘀爀攀攀瀀栀漀渀攀㨀 㠀  㜀㈀㈀                      眀眀眀⸀眀愀猀琀攀猀攀爀瘀洀愀氀琀愀⸀挀漀洀 一䔀堀吀 䐀刀䄀圀 ㄀㌀ 琀栀 一漀瘀攀洀戀攀爀 ㈀ ㄀㤀 愀 갠㔀   瘀漀甀挀栀攀爀 昀爀漀洀 'Il-partitarji jridu lil Delia ... ejja nagħtuh ċans' L-uffi ċċju 'tiegħu' ħa aktar minn €165,000 meta kien Segretarju Parlamentari Ara ġejja l-elezzjoni! Imma l-Ingliżi kif se jivvutaw? L-ILLUM tanalizza ... ALBERT GAUCI CUNNINGHAM Din il-ġimgħa, il-Kummissarju tal- Istandards George Hyzler, ippubblika rapport illi h ikkriktika l-fatt li Deputati Parlamentari jingħataw kuntratti jew xogħol mal-Gvern u ppropona li meta jiġri hekk dawn ikunu skwali kati mill-istess Parlament. Minkejja dan, informazzjoni li ħarġet din il-ġimgħa l-Parlament turi illi d-ditta legali tal-istess Hyzler, jiġi eri GVTH (illum GVZH), kienet għamlet aktar minn €165,000 f 'xogħol u kuntratti mogħtija lilha mill-Gvern, -istess żmien illi Hyzler kien Segretarju Parlamentari. Tkompli f'paġna 12 ... PAĠNI 10 u 11 €1.25 IL-ĦADD 10 TA' NOVEMBRU 2019 • NRU 682 S'issa ma nstabux biżżejjed provi biex jitressaq il-Qorti John Paul Woods, erba' xhur wara li dan żvela l-katavru ta' Charlene Farrugia ... l-eks sieħeb tagħha għadu fi l-lista ta' suspettati ARA PAĠNI 14 u 15 ARA PAĠNA 6 ANALIŻI 4 u 5 • LERBA' RAĠUNIJIET LI QED IŻOMMU LIL DELIA LURA AĦBARIJIET 7 • 'KRUĊJALI LI LEDUKATURI JKUNU MĦARRĠA FLEWWEL GĦAJNUNA' OPINJONI 16 • ILKOSTITUZZJONI TAGĦNA: IRRIFORMA MEĦTIEĠA OROSKOPJU 21 • ILĠIMGĦA TIEGĦEK SKONT ILQAMAR KWINTA TAŻŻODIJAKU Clyde Puli QTIL CHARLENE FARRUGIA l-elezzjoni! Imma l-Ingliżi kif se jivvutaw? L-ILLUM tanalizza ... 'KRUĊJALI LI LEDUKATURI JKUNU MĦARRĠA FLEWWEL GĦAJNUNA' 'GĦAD M'GĦANDNIEX BIŻŻEJJED PROVI KONTRA WOODS' John Paul Woods

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 10 November 2019