Illum previous editions

ILLUM 16 August 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1278878

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 27

21 editorjal illum • IL-ĦADD 16 TA' AWWISSU 2020 Editur: Albert Gauci Cunningham ILLUM, MEDIATODAY LTD, VJAL IR-RIĦAN, SAN ĠWANN SĠN 9016 Tel: (356) 21 382741-3, 21 382745-6 • Fax: (356) 21 385075 Ittri u Kummenti, Imejl: illum@mediatoday.com.mt Ġ ara dak li kien se jigri. Malta issa spiċċat mal-kumplament tal-pajjiżi li għandhom problema serja tal-COVID-19 bil-konseg- wenzi li s-safar sar u ser isir aktar difficli. Nistgħu nippuntaw u nitfgħu t-tort fuq il-Gvern talli ma rax 'il boghod minn imnieħru. Imma jibqa' l-fatt li issa huwa l-mument li naraw x'se nagħmlu. Jidher ċar li fuq livell ta' prekawzjonijiet hemm diskrepanzi kbar. Fuq il-vapur ta' Għawdex trid tilbes il-maskra u toqgħod żewġ metri 'l bogħod minn ħaddieħor, imma max-xatt ta' Marsalforn hemm xena ta' briju u massa li ċertament tirredikola l-kontrolli mitluba. Hemm riċetta biex il- COVID-19 jinfirex b'mod allarmanti. Żmien il-logħob bil-kliem għadda. Issa hemm bżonn azzjoni bbażata fuq argumenti mediċi. L-awtoritajiet tas-saħħa għandhom l-irwol li jitkellmu ċar. Charmaine Gauci trid tibqa' tkun għassiesa għas-saħħa tan-nies u tas-saħħa tal-komunità. Il-Gvern irid issa jaħseb għal tliet episodji importanti: • Li jrażżan it-tixrid tal-COVID 19, b'azzjonijiet ċari u istruzzjonijiet diretti. • Li jara li l-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja u dawk privati jiħu l-bibien tagħhom. • Li jitkomplew l-iskemi tal- għajnuna lill-industrija kollha u l-oqsma kollha. Bħal ma konna smajna fil-bidu nett, mhux se naraw dawl sa 2021. Nieħdu biss ir-ruħ meta jasal il-vaċċin u meta d-dinja tkun ċerta li tista' terġa tiffaċċja ħajja ġdida. Mhux qed ngħixu żminijiet normali. Il- Gvern ħaseb li din se tiġi u tisparixxi jew li l-għajnuna lill-privat ser tkun temporanja. Lanqas xejn. Irridu nbiddlu ħajjitna. Il-mod kif ngħixu, it-tamiet li kellna. Irridu nagħmlu sagrifiċċji, biex kulħadd ikun jista' jkompli u dan ifisser li dawk li jaħdmu mal-Gvern ukoll iridu jagħmlu s-sagrifiċċji. Wara kollox kulħadd jinsab f 'baħar wieħed. Hija sfortuna li gvern li jrid li jkollu għal qalbu r-ruħ soċjali mhux qed jagħraf dan l-argument. Ninsabu f 'salib it-toroq. Il-mewġa ġiet u mhijiex illużjoni. Bernard Grech Bernard Grech beda t-triq tal- kampanja biex isir il-Kap il-ġdid tal- Partit Nazzjonalista. Kiber għax kien preżenti fi programmi televiżivi. Kien hemm jitkellem meta l-PN kien xott u nieqes minn personalitajiet li setgħu jargumentaw favur jew kontra oġġett. Ma nafux biżżejjed fuq Grech. Għadu kmieni wisq. Jidher li ma għandux it-toqol ta' Adrian Delia u għandu riħa friska u nadifa. Imma hu x'jista jsarraf? Tgħallimna li fil-politika mhux biżżejjed kif tidher jew kemm tkun taf titkellem. Irid ikollok ħolma. Partit mingħajr ħolma qisu ikla bla togħma. Matul l-aħħar snin, il-Partit Nazzjonalista tilef iċ-ċans li joffri ħolma. Jitkellem fl-astratt u iffissat fuq l-istess tema. Grech irid jerġa' jsib it-tama, ir-raguni għalfejn in-nies għandhom jabdikaw u jinsew il-Partit Laburista u jagħtu fiduċja lill-PN. Mhux se tkun facli. Imma ċertament għandna ntuh ċans. Għandna naraw kemm ser jirnexxilu. Azzjoni mhux paroli

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 August 2020