Illum previous editions

illum 24 December 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/767064

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 31

illum | Is-Sibt 24 ta' Diċembru 2016 20 Pjazzetta Illejla fuq it-TV TVM 08:45 Paq Paq on Test 09:00 Ghawdex Illum 09:30 Ter- tuqa 35 10:00 Mixage 10:30 Fil-Gnien ma' Melo 11:30 Paq Paq Lifestyles 12:00 News 12:10 Venere 12:45 Sibtek 16:00 News 16:05 Gourmet 16:35 Il-Vjaggatur 17:05 Pellikola 17:35 Ahbar Tajba 17:45 Dot EU 18:00 News 18:15 Int min Int – Christmas Special 18:50 Animal Diaries 19:35 Paq Paq on Test 19:45 Lotto Draw 20:00 News 20:50 Messaggi tal-Milied 21:15 Joseph Calleja in Concert 2016 22:55 Quddiesa ta' Nofsillejl 00:15 News TVM 2 08:00 TVAM 09:00 Sports Ghawdex 09:30 GFA Round- up 10:00 Tigrijiet Biss 10:30 3 Pointer 11:00 #Beactive 11:30 Ruggers 12:00 Motorsmt.eu 12:30 Knots 13:00 Dwarna 14:00 The Oldest Shipwreck – Its Final Journey 15:00 Ninvestigaw x'qed nieklu 16:00 Super Cup 17:50 Ahbar Tajba 18:00 Vatican Magazine 18:30 Quddiesa mis-Santwarju ta' Pinu 19:15 Qalb in-Nies 19:45 Deheb il-Karta 20:00 Tertuqa 20:25 News for the Hearing Im- paired 20:30 Int min Int – Christmas Special 21:00 Mal- ta u lil hinn minnha 22:30 Sports Headline News 22:35 Smack Down 23:35 News in English 23:40 Sports News NET TV 07:00 Net News 08:30 Lokali u Bnin (repeat) 09:00 Tel- ebejgh 12:00 Baker's Kitchen (repeat) 13:00 Net News 13:15 It's Morris (repeat) 14:15 Mhux ghax Jimpurtani (repeat) 15:15 Intricci (repeat) 16:00 Meander Arti u Kultura (repeat) 17:00 Jekk Joghgobkom 18:00 Net News 18:05 Wedding Plan 18:55 Sport Extra 19:30 Net News 20:30 Il-Messaggi tal-Milied 20:50 Programm Specjali tal-Milied mal-MEPs 21:30 Cellinu 23:00 Net News 23:30 Il-Quddiesa tal-lejl tal-Milied mill-Kappella Madonna tal-Mensija, San Gwann ONE 08:00 Better Living 09:00 Kwalita' Malta 12:30 One News 12:35 On D Road 13:10 Telebejgh 13:30 Ilsien in- Nisa 15:00 Tereza 15:30 One News 15:35 Tereza 17:35 Pink Panther 18:15 Kwalita' Malta 19:20 Promozzjoni- jiet u Reklami 19:30 One News 20:10 Amber… Out & About 20:20 Arani Issa 23:00 Fresh & Funky 23:30 One News 23:50 Promozzjonijiet u Reklami CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.it 07:59 Tg5 mattina 08:45 Supercinema 09:20 Una Sorpresa da Chef 11:00 Forum 13:00 Tg5 – Meteo.it 13:40 La sacra famiglia 18:45 Caduta Libera 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 – Meteo.it 20:40 Striscia la notizia 21:10 Concerto di Natale 23:31 Nativity 00:24 TgCom – Meteo. it 01:35 Tg5 Notte – Meteo.it ITALIA 1 06:10 Cultura Moderna 07:05 Love Me Licia 07:25 Tom & Jerry 07:40 Scooby Doo 08:05 I Pinguini di Madagas- car 08:37 Super Bunny in Orbita! 09:34 TgCom – Meteo. it 10:40 Dennis Colpisce Ancora 11:08 TgCom – Meteo. it 12:05 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 Dragon Ball Super 14:10 I Simp- son 18:00 Tom & Jerry 18:30 Studio Aperto – Meteo.it 19:00 Una Storia Speciale 19:25 Il Grinch 20:22 TgCom – Meteo.it 21:30 Una Poltrona per Due 22:27 Tgcom – Meteo.it 23:50 Secret Millionaire 01:20 Studio Aperto – La Giornata 01:35 Pretty Little Liars RETE 4 07:15 Detective Monk 09:30 Oltre il limite 10:40 Ricette all'Italiana 11:30 Tg4 – Meteo.it 12:00 Parola di pollice verde 13:00 La signora in giallo 14:00 Lo sportello di forum 15:30 I viaggi di donnavventura 16:00 Excalibur 16:38 TgCom – Meteo.it 18:50 Anteprima tg4 18:55 Tg4 – meteo.it 19:38 Tempesta d'amore 21:20 Rancho Bravo 22:03 TgCom – Meteo.it 23:30 I bellissimi di R4 23:35 Blues Brothers 00:05 TgCom – Meteo.it 01:34 Stanno tutti bene RAI UNO 07:05 Rai parlamento settegiorni 08:00 Tg1 – Tg1 dialo- go 08:25 Unomattina in famiglia 09:00 Tg1 09:30 Tg1 l.i.s. 10:15 Concerto di Natale 2016 11:25 Che tempo fa 11:30 Paesi che vai – luoghi, detti, comuni 12:20 Linea verde sabato 13:30 Tg1 14:00 Linea Bianca 15:00 Pas- saggio a nord ovest 15:55 A sua immagine 16:25 Che tempo fa 16:30 Tg1 16:45 Zecchino d'oro – Speciale l'attesa 17:30 Techetechetè 18:45 L'eredità 20:00 Tg1 20:35 Affari tuoi 21:25 Santa Messa 23:20 A sua im- magine speciale 23:30 Il Giubileo di Francesco 00:05 Fancaraoke 00:40 Tg1 Notte – Che tempo fa 01:05 Applausi RAI DUE 08:05 Trilli 09:15 Trilli e il tesoro perduto 10:25 Meteo 2 10:30 Sulla via di Damasco 11:00 Mezzogiorno in famiglia 13:00 Tg2 13:00 Tg2 13:25 Natale di Ghiac- cio 15:00 L'amore dietro la maschera 16:30 Natale con Holly 18:00 Gli imperdibili 18:05 Tg2 flash l.i.s. – Meteo 2 18:10 90° minuto – Serie B 18:45 La sposa di neve 20:30 Tg2 – 20.30 21:05 Il Gobbo di Notre Dame 22:40 Alice Nel Paese Delle Meraviglie 00:30 Sorgente di vita 01:00 Appuntamento al Cinema 01:05 Criminal Minds 01:05 Natastrofe 02:25 Cupido a Natale RAI TRE 07:15 Prima pagina 08:45 TGR 3 09:00 Radio3 – lezioni di musica 09:30 Uomini e profeti 10:15 File Ur- bani 10:45 Il formato dell'arte 11:20 Momus – Il caffe' dell'opera 12:00 Ritorno di Fiamma 13:00 Visioni: arte e utopia 13:30 Radio3.rai.it 13:45 TGR 3 14:00 Wikimusic 14:30 Passioni 15:00 Piazza Verdi 16:45 TGR 3 16:54 Segue piazza Verdi 18:00 Pantheon 18:30 Radio3.rai.it 18:45 TGR 3 19:00 Vite che non sono la tua 19:35 Ra- dio3 suite 20:00 Segue Radio3 suite 00:00 Battiti Inklużjoni fl-aqwa tagħha fil-Kunċert tal-Milied tad-Dar tal-Providenzatal-Providenza IRRITRATT juri l-atturi kollha tad-dramm 'Il-Presepju tan-Nannu', dramm marbut ma' żmien il-Milied b'kitba u direzzjoni ta' David Muscat. L-għan ewlieni kien li jkun hemm inklużjoni bejn persuni b'diżabilità u atturi oħra stabbiliti fosthom l-attur veteran Joe Borg. Ma naqasx ukoll is-sehem tal-atturi tfal Amy Camilleri u Nathaniel Attard li għal darb'oħra għoġobhom joffru l-ħin tagħhom volontarjament biex jiehdu sehem bħalma għamlet ukoll il-kantanta Gaia Cauchi li kantat il-kanzunetta tal-Milied 'O Bambin Ħelu' mis-CD 'Ħelu Bambin 2'. Settijiet ġodda bl-avventuri ta' Lupu Lupettu FILĦREJJEF, il-lupu dejjem ikun il-kattiv tal-istorja. Il-lupu terribbli li jiekol il qżieqeż, lil Barnuża-Ħamra, u lil kull annimali u ħlejqa li jsib quddiemu. Il-lupu fil-ħrejjef xejn u ħadd ma jwaqqfu milli jaqbad lill- preda tiegħu, u narawh u nisimgħuh ibeżża' foresti sħaħ. Imma Lupu Lupettu mhuwiex lupu tipiku. Ibda biex, ma jħobbx il- laħam nej, aħseb u ara kemm se jittanta jiekol lit-tfal żgħar jew lill-annimali ħajjin. Jaqq! It-tieni nett, ma jħobbx l-infiħ u l-istorbju. Meta l-ilpup jinġemgħu flimkien, isodd widnejh b'idejh għax ma jiflaħx għal dak il-ġenn kollu. U, biex tgħaxxaq, jibża' biża' sfrenat mid-dlam, u mill- mostri li jimmaġina hemm iħufu fid-dlamijiet. Lupu Lupettu hu karattru maħluq mill-pinna tal-awtriċi Franċiża Orianne Lallemand – li ttestjat il-karattru mal- ħamest itfal tagħha qabel ma dan sar karattru li seraq qlub eluf ta' tfal u sar wieħed mill-iżjed karattri ta' suċċess fid-dinja tal- letteratura għat-tfal. L-istejjer tal-Lupu ħadu l-ħajja wkoll mertu tal-illustrazzjonijiet ta' Eléonore Thuillier. F'qasir żmien is-sensiela Lupu Lupettu spiċċat saret bestseller mad-dinja kollha, u l-kotba tiegħu ġew tradotti u ppubblikati f 'ħafna pajjiżi. U issa Malta wkoll. Merlin Publishers, ġabu l-Lupu Malta fl-2014 u ħadmu mal- awtriċi Clare Azzopardi biex taddattahom għall-Malti. "Ħadt gost nittraduċihom għax Lupu Lupettu ħelu wisq. Int u tittraduċi, tħares lejn test f 'aktar dettall, u nħossni kull darba nitgħallem iżjed mill- esperjenza," qalet Azzopardi. Kif ġara fil-pajjiżi l-oħra kollha, it-tfal Maltin issaħħru wara l-Lupu u l-avventuri tiegħu u ta' sħabu, u sar qisu wieħed minnhom. F'qasir żmien, Lupu Lupettu sar l-aktar karattru popolari fil-letteratura għat-tfal bil-Malti, u kull ktieb ġdid fis- sensiela jsib ruħu mill-ewwel fil-lista tal-bestsellers. Kull sena, Merlin Publishers joħorġu titli ġodda bil- Malti f 'din is- sensiela. Għal dan il-Milied, Merlin Publishers ħarġu sett f 'kaxxa-rigal b'żewġ kotba ta' Lupu flimkien ma' lupu- pupu, soft toy. "L-espressjoni tat-tfal meta jaraw il-Lupu li tant iħobbu, jieħu l-ħajja f 'forma ta' pupu li jistgħu jilagħbu bih, hi xi ħaġa tal- iskantament," fi kliem Chris Gruppetta, direttur tal-Merlin Publishers. il-lupu dejjem ikun il-kattiv tal-istorja. Il-lupu terribbli li jiekol il qżieqeż, lil Barnuża-Ħamra, u lil kull annimali u ħlejqa li jsib quddiemu. Il-lupu fil-ħrejjef xejn u ħadd ma jwaqqfu milli jaqbad lill- preda tiegħu, u narawh u nisimgħuh ibeżża' foresti laħam nej, aħseb u ara kemm se jittanta jiekol lit-tfal żgħar jew lill-annimali ħajjin. Jaqq! It-tieni nett, ma jħobbx l-infiħ u l-istorbju. Meta l-ilpup jinġemgħu flimkien, isodd widnejh b'idejh għax ma jiflaħx għal dak il-ġenn kollu. U, biex tgħaxxaq, jibża' biża' sfrenat mid-dlam, u mill- mostri li jimmaġina hemm iħufu fid-dlamijiet. Lupu Lupettu hu karattru maħluq mill-pinna tal-awtriċi suċċess fid-dinja tal- letteratura għat-tfal. L-istejjer bestseller mad-dinja kollha, u l-kotba tiegħu ġew tradotti u ppubblikati f 'ħafna pajjiżi. "Ħadt gost nittraduċihom għax Lupu Lupettu ħelu wisq. Int u tittraduċi, tħares lejn test f 'aktar dettall, u nħossni kull darba nitgħallem iżjed mill- esperjenza," qalet Azzopardi. Kif ġara fil-pajjiżi l-oħra kollha, it-tfal Maltin issaħħru wara l-Lupu u l-avventuri tiegħu u ta' sħabu, u sar qisu wieħed minnhom. F'qasir żmien, Lupu Lupettu sar l-aktar karattru popolari fil-letteratura għat-tfal bil-Malti, u kull ktieb ġdid fis- sensiela jsib ruħu mill-ewwel fil-lista tal-bestsellers. Kull sena, Merlin sensiela. Għal dan il-Milied, Merlin Publishers ħarġu sett f 'kaxxa-rigal b'żewġ kotba ta' Lupu flimkien ma' lupu- pupu, soft toy. "L-espressjoni tat-tfal meta jaraw il-Lupu li tant iħobbu, jieħu l-ħajja

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 24 December 2016