Illum previous editions

illum 26 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1019060

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Nr 619 • 26 ta' Awwissu 2018 L-addozzjoni mill-Indja 'effiċjenti' u 'trasparenti' - missier Ara paġna 7 ILGAZZETTA ILLUM niżlet il-Belt Valletta u tkellmet ma' numru ta' kuċċiera li kienu fuq xogħol jistennew lit-turisti li jridu jduru dawra bil-karozzin. Kevin Debono, il-President tal-Għaqda tal-Kuċċiera jiżvela kif waqt laqgħa mal-Ministru tal-Ambjent Josè Herrera u s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri kien propost illi l- karozzini jieqfu joperaw bejn nofsinhar u s-sagħtejn ta' wara nofsinhar. Debono jgħid illi, kif kien mistenni, din il-proposta magħmula biex iż-żwiemel ma jkunux fi x-xemx ta' wara nofsin- har għal wisq ħin, ma ntlaqatx tajjeb mill-kuċċiera. "Dawk huma l-aqwa ħinijiet biex kuċċier jaqla' lira," sostna Debono. Minkejja dan hu qal li jidher li jista' jkun hemm qbil biex biss f'okkażjonijiet meta s-sħana tkun "eċċessiva" jieqfu jaħdmu f'dawn is-sagħtejn partikolari. Jidher ukoll li se jintlaħaq qbil dwar tibdil fi r-rotta, biex tkun evitata t-telgħa tal-Kurċifi ss fejn miet żiemel il-ġimgħa l-oħra. Sid iż-żiemel se jitressaq il-Qorti, bil-kuċċiera jgħidu mal-ILLUM li dan se jsir biex l-awtoritajiet jippruvaw jagħmlu eżempju bih. JETSKIS: Proposta biex kull min isuqha jkollu liċenzja għadha qed tisten- na fuq l-xkaffa Niżvelaw l-ewwel proposta quddiem il-Gvern għall- baġit li se jitħabbar iktar tard din is-sena, mill-MDA dwar il-kirjiet... Ara paġna 10 Ara għaliex f 'paġna 3 Nr 619 • 26 ta' Awwissu 2018 ILGAZZETTA il-Belt Valletta u tkellmet ma' numru ta' kuċċiera li kienu fuq xogħol jistennew lit-turisti li jridu jduru dawra bil-karozzin. Kevin Debono, il-President tal-Għaqda tal-Kuċċiera jiżvela kif waqt laqgħa mal-Ministru tal-Ambjent Josè Herrera u s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri kien propost illi l- karozzini jieqfu joperaw bejn 'Ikri b'inqas u ħallas inqas taxxa' 'Kollox qed jogħla' – Ħafna qed igergru li l- pastizzi għolew. Imma kont taf li pastizzar irid iħallas €30 kuljum f 'dawl? U kont taf li l-ikel għola? Persuna fin-negozju tal-pastizzeriji jitkellem mal-ILLUM... Ara paġn 5 ILKUĊĊIERA ma jaqblux li jieqfu joperaw għal sagħtejn s-sajf Ara paġn 4

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 26 August 2018