Illum previous editions

illum 26 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1019060

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 26 ta' Awwissu 2018 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Aquarius ser ikun ta' aktar responsabbilità madwarek kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-karriera tiegħek wisq aktar jekk għandek relazzjoni. Din ir-responsabbilità trid tkun li tagħraf il-valur ta' dawn is-sitwazzjonijiet li huma vijabbli f'ħajtek. Għalhekk agħraf kun ippreparata sew għal dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Pisces ser ikun ta' aktar għarfien tal-potenzjal li għandek u dan sabiex issarrfu aktar fit-tkabbir f'opportunitajiet li resqin lejk. Għalkemm taħseb li l-pożizzjoni tiegħek hija waħda stabbilità però ma jfissirx li għandha tibqa' dik li hi. Huwa għalhekk li għandek tagħraf dak li jista' jkun opportunità ġdida għalik. Irrifletti. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 30 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Virgo Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Aries ser ikun ta' aktar kalmizza minn dak il-ġenn ta' paniku li dan l-aħħar kien qiegħed ikollok. Issa ser tħossok kalm kemm bħala persuna u kemm f'dak li qed tagħmel. Dan ser iservik biex minn issa sa kemm tgħaddi din il-fażi tagħraf aktar il-valur kollu ta' dak li għandek madwarek biex dan isaħħek aktar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: abjad u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 30 u 31 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Scorpio Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Taurus ser ikun wieħed ta' ftit aktar trankwillità li din tista' ssarafha billi toħloq iktar ħin għalik, għal xi passiġġata, jew tibda tmur sal-gym jew tirrilassa b'dak li tħobb tagħmel. Agħraf dan il-mument u fih ser tagħraf x'kont qed titlef. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: aħdar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Leo Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Gemini ser ikun wieħed ta' sfida għal dak li ġej. Sfida għal proġetti li hemm imfassal għalik. Sfida fl-imħabba, kollox ma' kollox dak li ser tiffaċċja f'ħajtek ser ikun taħt forma ta' sfida personali li akkost ta' kollox int tasal fejn finalment tixtieq. Issa huwa dak il-mument ta' tkabbir komplut. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 21 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Aquarius Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Cancer ser ikun wie]ed ta' tqassim u ppjanar f'dak li ġej madwarek. Dan sabiex dak li riesaq lejk ikun imqassam b'mod li jkun effettiv u mingħajr ma jkun hemm xi forma ta' problemi minħabba dak li jista' joħroġ. Għalhekk huwa ferm importanti li issa int tagħraf aktar tqassam sabiex dak li ġej ikun aktar ibbilanċjat għalik. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 31 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Sagittarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Leo ser ikun wieħd ta' aktar ħeġġa li dan l-aħħar kien hemm in-nuqqas tagħha. Għalhekk li din il-fażi issa reġa' ġejja l-ħeġġa li ser tħoss ser tħalli gwadann fuqek. Dan ikun ta' importanza speċjalment wara l-pawsa li ħadt. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 30 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Aries Leo huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Virgo ser ikun ta' aktar ħsibijiet dwar dak kollu li jista' jibda jinbidel jew jitranġa fil-ħajja personali ta' Virgo. Dan huwa mument fejn Virgo ser jgħaddi minn ħafna ħsibijiet ta' kif jista' jkun hemm ċerta bidla kemm fil-ħajja tax-xogħol u kemm fir-relazzjoni. Agħraf biss li din hi fażi għalhekk żomm kawt. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 30 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Libra ser ikun wieħed ta' bidla, bidla fil-mod kif kont qed taħseb dwar ċertu sitwazzjonijiet personali, bidla dwar kif se tippjana aħjar il-karriera tiegħek, u anke bidla fid-dieta. Għall-ewwel se tkun xi ftit xettiku dwar dan kollu imma meta int se tara xi jkun għaddej madwarek ser tagħraf. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u aħdar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 30 u 31 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Scorpio ser ikun wieħed ta' konċentrazzjoni dwar dak li huwa utli f'ħajtek. Dan jaf jikkawża li tagħmel ċertu tibdil anke fil-mod ta' kif iġġib ruħek kemm mal-kollegi, mal-ħbieb u anke fir-relazzjoni ta' mħabba. Agħraf li tkun moderat f'din il-bidla. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 30 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Cancer Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Sagittarius ser ikun xi ftit ta' inċertezza dwar dak li hemm dubjuż f'ħajtek. Trid tagħraf mill-aktar fis tkun aktar stabbli f'kull parti ta' ħajtek għax inkella din ser iżżid mal-inċertezza u dan jaf ikun ta' diffikultà għaż-żmien li ġej. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 30 u 31 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Capricorn Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi tal-qamar kwinta, l-effett tiegħu fuq Capricorn ser ikun wieħed ta' kalmizza aktar mis-soltu. Ovjament Capricorn huma magħrufin kemm huma persuni xi ftit aggressivi f'diversi aspetti tal-ħajja imma din il-fażi se toħloq fik ċertu kalma li permezz tagħha se tagħraf ikollok ċertu kontroll tiegħek innifsek anke dwar dak li trid twettaq. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 31 u 1 L-istilla li f'dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Taurus Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru L-oroskopju mwassal fil-qamar kwinta fiż-żodijaku ta' Virgo PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-09.00 u d-21.00 fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon. www.pauljon13.com Kompetizzjoni Minn meta jibda l-Qamar Kwinta ta' Virgo? Ibgħat ir-risposta tiegħek fuq 99013600. L-ewwel 7 risposti tajbin jirċievu 7 ġimgħat oros- kopju b'xejn bil-posta u konsultazzjoni dwar tratta- ment tas-sbuħija mit-terpista Grazziella Miruzzi Trid taqra ktieb ta' vera dan is-sajf? 7 Rakkonti Misterjużi huwa l-ktieb għalik Maqsum bejn bijografi ja dwar PaulJon - 7 Rakkonti vera ta' esperjenzi b'uħud minnhom paranormali u tagħrif ieħor dwar l-oroskopju. Dan kollu f'dan il- ktieb. Garanzija li tibqa' mwaħħla miegħu sal-aħħar paġna u dank if qalu bosta minnkom. Gawdi minn skont għalik qarrej ta' din il-paġna. Ċempel fuq 99013600 Namaste Ċempel fuq 99013600 Gawdi minn skont għalik qarrej ta' din il-paġna. Ċempel fuq 99013600 Namaste Ċempel fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 26 August 2018