Illum previous editions

illum 26 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1019060

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 31

5 Aħbarijiet Il-Ħadd 26 ta' Awwissu 2018 | illum Tliet snin wara Libjan akkużat bil-qtil ta' mara Maltija għadu mfittex Minn Albert Gauci Cunningham LEKS raġel tal-vittma tal-qtil Silvana Muscat għadu fuq il-lista tal-Eurpol tal-aktar persuni mfittxija fl-Ewropa, tliet snin wara li seħħ l-omiċidju illi hu mifhum illi hemm hu warajh. Ir-raġel jismu Hamid Nour Eddine Ibrahim u qed ikun imfittex mill-Pulizija Maltija wara illi dan ħarab mill-pajjiż. Ibrahim, ta' 37 sena huwa l-unika suspettat fl-investigazzjoni fil-qtil ta' Muscat, li kienet martu, u kien saħansitra ttella' l-Qorti, ġimgħat qabel l-qtil, akkużat illi b'għemilu ta fastidju lil Muscat. Hu kien ordnat biex ma jersaqx lejn il-mara. Ibrahim u Muscat kienu ilhom miżżewġin biss sena u kienu għaddejjin bil-proċessi ta' separazzjoni. Silvana Muscat kienet instabet mejta fuq sodda, fl-appartament f 'San Pawl il-Baħar, minn membru tal-familja, b'ħames daqqiet ta' sikkina. Sal-ħin li nstabet mejta, Ibrahim kien diġà telaq mill-pajjiż. Sena wara li tpoġġa fil-lista tal-Europol, wiċċ il-Libjan b'karta tal-identità Maltija, għadu jidher fuq il-lista ta' dawk li huma fost l-aktar imfittixija fl-Ewropa. Il-karozza tas-suspettat dehret fl-ajruport Internazzjonali ta' Malta minn fejn qabad titjira lejn Bergamo. Sorsi kienu infurmaw lill-pulizija illi Ibrahim kien deher xi mkien f 'Dublin, xahar wara, l-aħħar informazzjoni li kienet ingħatat dwar Ibrahim. Kontra Ibrahim hemm mandat ta' arrest Ewropew kif ukoll internazzjonali. Huwa qed ikun akkużat li kkawża ġrieħi gravi u sussegwentement il-qtil ta' Muscat. UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU MINISTERU GĦAS-SAĦĦA SEJĦA OĦRA Parti mill-Proġett: "ESF 02.053 - Developing Allied Health Capacity to Sustain Health Care Needs", il-Ministeru għas-Saħħa għandu fondi Ewropej biex jipprovdi taħriġ fir-Renju Unit lil persuni li jixtiequ jsiru: Orthoptists (Grad ta' Baċellerat) Optometrists (Grad ta' Baċellerat) Il-proġett ikopri taħriġ barra minn Malta, kotba u apparat neċessarju jiġu pprovduti, titjiriet tal-ajru, stipendju waqt li tkun barra minn Malta, impieg u salarju waqt it-taħriġ u impjieg għal min itemm dan it-taħriġ b'suċċess. Iktar informazzjoni fuq dan it-taħriġ jista jiġi aċċessat mis-sit tal-gvern http://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/ESF-projects.aspx jew billi iċċempel fuq +356 2545 6831 or +356 2545 6886 Dawk interessati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa mhux aktar tard min nofsinhar (Ħin tal- Ewropa Ċentrali) tal- Ġimgħa, 7 ta' Settembru 2018 fis-sit https://recruitment.gov.mt// UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU MINISTERU GĦAS-SAĦĦA SEJĦA OĦRA Parti mill-Proġett: "ESF 02.053 - Developing Allied Health Capacity to Sustain Health Care Needs", il-Ministeru għas-Saħħa għandu fondi Ewropej biex jipprovdi taħriġ fir-Renju Unit lil persuni li jixtiequ jsiru: Orthoptists (Grad ta' Baċellerat) Optometrists (Grad ta' Baċellerat) Il-proġett ikopri taħriġ barra minn Malta, kotba u apparat neċessarju jiġu pprovduti, titjiriet tal-ajru, stipendju waqt li tkun barra minn Malta, impieg u salarju waqt it-taħriġ u impjieg għal min itemm dan it-taħriġ b'suċċess. Iktar informazzjoni fuq dan it-taħriġ jista jiġi aċċessat mis-sit tal-gvern http://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/ESF-projects.aspx jew billi iċċempel fuq +356 2545 6831 or +356 2545 6886 Dawk interessati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa mhux aktar tard min nofsinhar (Ħin tal- Ewropa Ċentrali) tal- Ġimgħa, 7 ta' Settembru 2018 fis-sit https://recruitment.gov.mt// SEJĦA OĦRA Parti mill-Proġett: "ESF 02.053 - Developing Allied Health Capacity to Sustain Health Care Needs", il-Ministeru għas-Saħħa għandu fondi Ewropej biex jipprovdi taħriġ fir-Renju Unit lil persuni li jixtiequ jsiru: Orthoptists (Grad ta' Baċellerat) Optometrists (Grad ta' Baċellerat) Il-proġett ikopri taħriġ barra minn Malta, kotba u apparat neċessarju jiġu pprovduti, titjiriet tal-ajru, stipendju waqt li tkun barra minn Malta, impieg u salarju waqt it-taħriġ u impjieg għal min itemm dan it-taħriġ b'suċċess. Iktar informazzjoni fuq dan it-taħriġ jista jiġi aċċessat mis-sit tal-gvern http://deputyprimeminister.gov.mt/en/ahcs/Pages/ESF-projects.aspx jew billi ċċempel fuq +356 2545 6831 or +356 2545 6886 Dawk interessati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal- Ġimgħa, 7 ta' Settembru 2018 fis-sit https://recruitment.gov.mt// It-tmiem tal-'happy endings' f 'erba' ħwienet tal-massaġġi SID ta' numru ta' stabbilimenti tal-massaġġi ammetta li kien juża dawn il-proprjetajiet għall- prostituzzjoni hekk kif tressaq flimkien ma' erba' nisa Kolumbjani akkużati li kienu qed joperaw burdell. Ir-raġel minn Marsaskala tressaq quddiem il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras akkużat li kien qed jaqla' l-għixien tiegħu minn fuq il-prostituzzjoni u li kien qed imexxi burdell. Il-prosekuzzjoni spjegat kif ir-raġel kien jimpjega lin-nisa biex apparti l-massaġġi joffru servizzi marbuta mas-sess lill-klijenti. L-istabbilimenti tal-akkużat jinsabu fil-Fgura, f 'San Ġiljan, Birkirkara u l-Ħamrun. Intant, id-Difiża tiegħu enfasizzat li r-raġel ma kienx qed jitraffikka lin-nisa għall- esplojtazzjoni sesswali iżda kien qed jimpjegahom biss. Insistiet li n-nisa aċċettaw minn jheddhom li jaħdmu mar-raġel u kollha kemm huma kellhom id-dokumenti u ċ-ċertifikati meħtieġa. Il-prosekuzzjoni ma talbitx għal sentenza effettiva ta' ħabs anke għax il-kondotta tar-raġel kienet nadifa iżda tablet li jiġu rtirati l-liċenzji tal-istabbilimenti. Huwa kien is-sid ta' waħda mill-proprjetajiet u li ġiet ikkonfiskata. It-tliet stabbilimenti l-oħra kienu qed jinkrew. L-akkużat ingħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal erba' snin, multa ta' €450 u ma jistax jerġa' japplika għal- liċenzji qabel sentejn. Intant, l-erba' nisa, li għandhom bejn l-20 u t-33 sena, ingħataw sentenza ta' sena ħabs, sospiżi għal sentejn u multi li jvarjaw bejn il-€100 u l-€150. L-erbgħa li huma se jiġu ddeportati. Intant, ħmistax ilu, tressaq akkużat raġel ieħor u erba' tfajliet oħra bl-istess akkużi, b'waħda minnhom tirrakkonta kif ġieli kellha x'taqsam ma' 12-il raġel f 'ġurnata.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 26 August 2018