Illum previous editions

ILLUM 28 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1044431

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 27 ta' Ottubru 2018 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser iġib miegħu taqlib li se joffrilek opportunità pożittiva immens f 'kull sitwazzjoni li għal dawn il-ġimgħat se tiltaqa' magħha. Jekk dejjem temmen fik innifsek int se tkun kapaċi tegħleb kull ostaklu. Dan huwa żmien li fih tagħraf aktar il-kontroll tiegħek innifsek, hekk int tkabbar il-madwar tiegħek. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: abjad u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 1 u 3 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser iġib miegħu taqlib li trid toqgħod ftit aktar attent mis-soltu u minn dak li qabel ma kontx ittih daqtant attenzjoni għal dak li jista' joħroġ minnhom. Aħjar tkun aktar imħejji għax qatt ma taf x'jista' jiżviluppa fil-ġejjieni. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 1 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Scorpio Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser jagħmlek trattab aktar ir-ras iebsa li jaf ikollok minn mument għall-ieħor dan għaliex aktar minn qabel ser tkun effettiv. Fik hemm ċertu ebusija u dan jaf ikun ta' xkiel kemm mil-lat ta' karriera wisq aktar jekk int għandek relazzjoni. Għalhekk agħraf ikkontrolla sabiex timxi aktar 'il quddiem. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 3 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Capricorn Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ifisser li ser ikollok ftit ta' taqbida sabiex tagħraf aktar timxi b'moħħok milli b'qalbek. Għal dawn il-ftit ġimgħat uża kemm tista' moħħok sabiex tkun tista' timxi aktar b'għaqal. Jekk jirnexxielek tagħmel dan se tasal f 'aktar sitwazzjonijiet pożittivi milli kont. Dan huwa stadju ferm importanti għalik. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 1 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Leo Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser joffrilek toroq aktar miftuħa għal opportunitajiet kemm fil-karriera tiegħek li din se toffrilek xejra ta' tibdil pożittiv, però bħalissa l-aktar li tispikka hija l-linja tal-karriera fejn hemm ħafna tibdil għalik, però issa int trid tkun ferm iffokat sabiex tkompli tkabbar dak li riesaq lejk. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 3 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ifisser li tkun aktar stabbli f 'dak li ilek tant tiffoka fuqu. Dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik is-sodisfazzjon tant meħtieġ però trid tagħraf li żżomm bilanċ mat-tkomplija tal-ħajja ta' madwarek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 31, 1 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Gemini Cancer huma magħrufin għall-burdati stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ifisser li int għandek tibda tagħraf l-abbiltà tiegħek. Għandek tagħraf u tisma' l-parir dejjem bħala linja gwida imma asal s'hemm. Int għandek tkun b'saħħtek biżżejjed sabiex tasal għall-konklużjonijiet wara l-pariri li tkun smajt. Agħraf kull aspett li int tista' tadatta fih. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 2 u 3 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Aquarius Leo huma magħrufin kemm huma nies umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ikun ifisser li issa l-perjodu ta' madwarek ser ikun aktar stabbli minn dak li jkun is-soltu. Hekk kif int tagħraf dan il-perjodu ta' stabbilità, aħtaf din l-opportunità sabiex timxi 'l quddiem fil-ħidma tiegħek. Agħraf sib spazju u ħin għalik. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: oranġjo u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 31 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Taurus Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ikun ifisser li tagħraf aktar il-bżonnijiet personali, l-aktar dawk li jolqtu lilek direttament, għalhekk ikun tajjeb li f 'dan il-perjodu ddur waħda madwarek sabiex meta jasal il-mument ta' pressjoni fil-karriera tkun aktar imħejji u aktar stabbli. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Pisces Libra huma magħrufin bħala nies umli. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ikun ifisser li trid toqgħod ferm attent tul dan il- perjodu u kif tagħraf tiddeċiedi. Dan huwa perjodu delikat u s-sitwazzjonijiet jafu joħolqu ċertu nervi ġewwa fik. Għalhekk trid tagħraf iżżomm kemm tista' kawt sabiex ma tagħmilx deċiżjonijiet mgħaġġla.Kun kawt kemm tista' u agħraf sew. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: vjola u iswed L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 31 u 1 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Aries Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ikun ifisser li int se tħossok xi ftit imfixkel bejn l-imħabba li kellek fil-passat għal dak li int għandek fil-preżent. Dawn il-ħsibijiet jafu joħolqu fik ftit ta' konfużjoni, għalhekk int għandek tiffoka biss fuq dak li int għaddejja minnu fil-preżent għax jekk tmur għall-passat taf tiftaħ ferita tħarbatlek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 3 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Virgo Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Issa li beda ż-żodijaku ta' Scorpio dan ser ikun ifisser li se toħloq xi ftit tensjoni madwarek, aktar mis-soltu. Dan l-aktar se jaffettwak huwa ma' kollegi tax-xogħol. Jaf ikollok aktar nervi u bħal kollox qisu ġej ħażin. Issa jekk int ma tagħrafx tilqa' dan il-perjodu se jkun ferm itwal. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: blu u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 31 u 2 L-istilla li se tkun ta' għajnuna siewja għalik ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom L-oroskopju mill-Ħadd 28 ta' Ottubru sas-Sibt 3 ta' Novembru PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-09.00 u d-21.00 fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon. www.pauljon13.com L-oroskopju kull nhar ta' Sibt waqt il-programm TVAM Weekend Segwini kull nhar ta' Sibt waqt il-programm TVAM bejn is-07.30am u t-08.00am. Flimkien ma' Antonella se nkun qed in- wassal l-Oroskopju fl imkien ma' informazzjoni żodijaka. Kull min jgħaddili kumment jew jagħmilli like fuq il-paġna ta' PaulJon13 jirċievi l- artiklu tiegħi dwar l-oroskopju li jkun ippubblikat kull nhar ta' Ħadd fuq il- gazzetta ILLUM għal xahar b'xejn. Għal aktar dettalji ċempel jew ibgħat sms fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 28 October 2018